Groepsleerkracht groep 5 in Almere – Letterland – Almere

  • Overal

JobID=a.0.15

met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een Groepsleerkracht groep 5 (0,6 – 0,8 fte). Onze school is groots in klein zijn: wij werken vanuit leerling- en leerkrachtdoelen en zijn nooit klaar met leren. Bij OBS Letterland rusten we kinderen toe om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Hier ontwikkelt iedere leerling zijn talenten optimaal, gestuurd door 'eigen leren' en onze vijf kernwaarden: Respectvol, Sociaal, Zelfstandig, Verantwoordelijk, Effectief. Ons onderwijs focust op kennis, inzicht en persoonlijke skills. Alle leerkrachten dragen samen bij aan de leerontwikkeling. In onze leerjaren spelen, werken en leren kinderen samen, in een speelse en vertrouwensvolle omgeving die ruimte biedt voor persoonlijke groei en ontdekking. Via onze bordsessies die gericht zijn op onze ‘Bouwen’, werken we heel gericht aan onderwijskwaliteit. Onze dagelijkse lespraktijk toetsen we voortdurend met elkaar: Doen we het goede en hoe kunnen we hierin nog beter worden? Ons onderwijs Bij ons staat handelingsgericht werken (HGW) centraal, de sleutel tot ons pedagogisch en didactisch succes. Dit betekent gericht handelen op basis van zeven principes: doelgerichtheid, afstemming tussen kind, onderwijs en opvoeding, focus op onderwijsbehoeften, belangrijke rol van leerkrachten en ouders, waardering van positieve aspecten, constructieve samenwerking en een systematische, transparante aanpak. Wij passen ons onderwijs aan ieder kind aan, waarbij soms extra ondersteuning nodig is, zowel binnen als buiten de groep. Ons doel is om elke leerling een passende onderwijsplek te bieden, waarbij we binnen ons regionaal samenwerkingsverband de beste oplossingen zoeken, zelfs buiten onze school indien nodig.

Lees hier meer…

Deel deze vacature: