Groepsleerkracht basisonderwijs – Openbare Montessorischool – Hoorn

JobID = 20t0.07

Montessorischool Hoorn is een moderneschool die de nieuwste inzichten op leren en ontwikkelen verbondenheeft met de kernwaarden van het Montessori-onderwijs. Dezekernwaarden zijn nog steeds van kracht. Ook in de moderne wereld ishet “leer het mij zelf te doen” een belangrijk waarde. Devoorbereide omgeving nodigt uit tot leren en ontdekken, dit invrijheid van gebondenheid. Binnen de school…


Lees meer…

Ontwerper machines / gereedschappen – Prefound – Hoorn

JobID = 1a0.07

Ook in tijden van COVID-19 gaat de werving voordeze vacature door. Dit leuke bedrijf zoekt een enthousiastenieuw collega

In tijden van COVID-19 hebbenveel bedrijven de werving gepauzeerd. Deze opdrachtgever gaat weldaadwerkelijk door met het aannemen van iemand voor deze functie.Uiteraard zullen tijdens het proces de richtlijnen van het RIVMworden gehanteerd. Misschien dat het daardoor …


Lees meer…

Programmeur scripttalen (middelbaar) – MediaCT – Hoorn

JobID = 42i0.07

Je hebt 2-5 jaar werkervaring en mag sowiesoOpleidingsbudget, 25 vakantiedagen, Teamuitjes,Ontwikkelingsmogelijkheden, Reiskostenvergoeding, Borrelsverwachten en bezit kennis over Magento, PHP Vacatures en bijMediaCT en werkniveau van een Medior en hebt het HBOdenkniveau

Wat wordt erverwacht?

Wie ben jij?
Jij kan goed zelfstandig werken en je bent communicat…


Lees meer…

Werkvoorbereider werktuigbouw – Prefound – Hoorn

JobID = 41a0.07

Binnen de afdeling Utiliteit houden we onszich bezig met het ontwerpen, installeren en onderhouden van groteinstallaties. 

Je bent verantwoordelijkvoor de begeleiding van nieuwe en complexe projecten, op gebied vanverwarming, ventilatie, koel en sanitaire installaties. Je takenzijn onderandere:

  • Vertalen van ontwerpnaar een gecoördineerd uitvoeringsontwerp
  • Richtli…


Lees meer…

Werkvoorbereider werktuigbouw – Prefound – Hoorn

JobID = 40i0.07

Je zorgt voor de planning van de verkregenopdrachten en faciliteert de voortgang van de projecten door allebenodigde zaken voor aanvang van het project teorganiseren.

De afdeling waar jij gaat werken bestaat uitongeveer 40 collega’s. Het team is jong en ambitieus. De afdelingTechnisch Beheer & Onderhoud beheert preventieveonderhoudscontracten en ook meerjarenonderhoudsplannen eninstandhoudingsco…


Lees meer…

Groepsleerkracht bovenbouw – Openbare Montessorischool – Hoorn

JobID = 1a0.1

Montessorischool Hoorn is een moderne school die de nieuwste inzichten op leren en ontwikkelen verbonden heeft met de kernwaarden van het Montessori-onderwijs. Deze kernwaarden zijn nog steeds van kracht. Ook in de moderne wereld is het “leer het mij zelf te doen” een belangrijk waarde. De voorbereide omgeving nodigt uit tot leren en ontdekken, dit in vrijheid van gebondenheid. Binnen de s…


Lees meer…

Docent Engels (2e graads) – Clusius College Hoorn vmbo – Hoorn

JobID = 31g0.07

Op het Clusius College is groen de basisvoor een kleurrijke toekomst. In ons vmbo- en mbo-onderwijs zettenwe de leefomgeving, duurzaamheid en voedsel centraal. We werken met775 collega’s vanuit acht –veelal- kleinschalige vestigingen inNoord-Holland aan het beste onderwijs voor onze 5.600 leerlingen enstudenten. Betrokkenheid, kwaliteit en plezier zijn het fundamentvan onze organisatie. Je…


Lees meer…

Belastingadviseur – Kaap Hoorn – Hoorn

JobID = 30e0.07

Kaap Hoorn zoekt eenenthousiaste ervaren aangifte medewerker/belastingadviseurvoor de fiscale praktijk.

Jouwrol

Als ervaren aangiftemedewerker/belastingadviseur werk je direct onder de fiscalevennoot. Je stelt (complexe) fiscale aangiften IB en VpB op, enstelt de fiscale jaarstukken van ondernemers samen en je onderhoudthet contact met klant. Je beantwoordt als specialist de…


Lees meer…

Tekenaar-constructeur installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 28b0.07

Als Engineer Werktuigbouw bestaan de werkzaamhedeno.a. uit het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties aan dehand van klantspecificaties. Je bent bezig met het makenvan planningen en zorgdragen voor het tijdig behalen van deplanning, maken van calculaties, opstellen van conceptontwerpen in3D en het maken van conceptuelestudies.

Functie-eisen:

Jebeschikt over:

Lees meer…

Calculator Wegen – bouwhuysch – Hoorn

JobID = 27a0.07

Getallenkoning gezocht! Voor een toonaangevende GWW aannemer zijn wij per direct opzoek naar een Calculator Wegen. Jij weet samen met het team kansen te signaleren, bepaalt de aanpak en risico’s van een project en bent ondersteunend aan de uitvoering. Door jouw ervaring heb je kennis van zowel RAW als UAV-GC. Jij gaat gestructureerd te werk en bent hierdoor in staat aanbiedingen tijdig, volledig…


Lees meer…

Bouwkundig projectleider – Prefound – Hoorn

JobID = 1a0.07

Voor onze vaste opdrachtgever zoeken wij een MEDIORHBO bouwkundig projectleider nieuwbouw.

Teruitbreiding van het vaste bedrijfsbureau zoeken wij een ambitieuzeprojectleider. De werkzaamheden :

  • Jebent financieel verantwoordelijk voor jouw projecten.
  • Je dient in een vroeg stadium dehaalbaarheid op te stellen van bouwprojecten
  • Jelevert expertise en advies bij diverset…


Lees meer…

Jr. projectleider geotechniek – Eminent – Hoorn

JobID = 25y0.07

Jouw takenpakket wordt samen met jou afhankelijk van jouw ervaring, wensen en ambities opgesteld! Een aantal onderdelen hiervan kunnen zijn:• opstellen van onderzoeksstrategieën;• ontwerpen van funderingen op staal of palen eventueel met damwanden en bemaling grondwater;• advisering met betrekking tot geotechnische- en geohydrologische vraagstukken;• volgen van cursussen in het kader van …


Lees meer…

Logistiek manager – Page Interim BV – Hoorn

JobID = 25y0.07

In the position of Supply ChainPlanner (Allocation plans / Projects) you will beresponsible for the replenishment of the Distribution Centres andstores. Next to that you will play a big role in the optimizationof processes, including projects.Tasks &responsibilities

  • Creatingallocation plans for the different inflow types, based upon theinput from Demand Pla…


Lees meer…

Docent Natuurkunde, 1e graads – Tabor College – Hoorn

JobID = 24×0.1

Oscar Romero is een school voor mavo, havo en vwo, die leerlingen kansen biedt op een optimale ontplooiing in een prettige en veilige omgeving.

Met ingang van het nieuwe schooljaar, per 1 augustus 2020 zijn wij op zoek naar een enthousiaste 1e graads bevoegd docent Natuurkunde. De lessen worden verzorgd aan zowel onder- als bovenbouw HAVO/VWO klassen.

We zoeken een docent met passi…


Lees meer…

Projectleider installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 24×0.07

Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding vannieuwe en complexe projecten. Het betreft projecten variërend inomvang van 1 tot 6 miljoen euro.

Je bent verantwoordelijkvoor de projectleiding van nieuwe en complexe projecten. Hetbetreft projecten variërend in omvang van 1 tot 6 miljoen euro. AlsProjectleider richt jij je op de totale projectcoördinatie. Jeoverziet de technische, financiël…


Lees meer…

Projectleider installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 24y0.07

Je bent verantwoordelijk voor de projectleiding vannieuwe en complexe projecten. Het betreft projecten variërend inomvang van 1 tot 6 miljoen euro.

Je bent verantwoordelijkvoor de projectleiding van nieuwe en complexe projecten. Hetbetreft projecten variërend in omvang van 1 tot 6 miljoen euro. AlsProjectleider richt jij je op de totale projectcoördinatie. Jeoverziet de technische, financiël…


Lees meer…

Werkvoorbereider / calculator installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 21u0.07

Ook in tijden van COVID-19 gaat de werving voordeze vacature door. Deze opdrachtgever is op zoek naar eenenthousiaste nieuw collega.

In de functie van calculatorbij dit bedrijf ben je met name verantwoordelijk voor hetzelfstandig opstellen van een conceptbegroting. Dit doe je aande hand van het bestek en/of de ontwerpeisen. In de calculatiemoeten  ook offertes van derden opgenomenworden.

<...

Lees meer…

Calculator Civiele Techniek (UAV-GC en RAW) – Eminent Groep – Hoorn

JobID = 21u0.08

Als Calculator GWW heb je binnen deze middelgrote aannemer diverse verantwoordelijkheden. Samen met je collega’s in het calculatieteam ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen van (potentiële) projecten. Mede door jouw werkzaamheden kan er een economisch verantwoorde inschrijving gedaan worden. Naast de projecten die deze aannemer op de aanbestedingsmarkt verricht, z…


Lees meer…

Kwaliteitsmanager – Prefound – Hoorn

JobID = 18r0.07

Wij zijn op zoek naar een KAM Coördinator! Ookin tijden van COVID-19 hebben wij samen met onze opdrachtgeverbesloten om de werving voor deze vacature voort te zetten. In eendigitale wereld kunnen wij creatief omgaan met desollicitatieperiode, en eventueel assisteren met het instellen vaneen thuiswerkplek.

Een belangrijke taak van de KAMCoördinator zortg er in eerste instantie voor dat de doo…


Lees meer…