Verpleegkundige – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 34g0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerpleegkundige in Hoofddorp en regio Kennemerland. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. In de zorg draait alles ommensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contact met hulpbehoevenden.Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatstestrohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandacht te h…


Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 33e0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende medicatie Zorg Welzijn 2 in Hoofddorp enregio Kennemerland. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Ouderen. AlsHelpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of de…


Lees meer…

Kwaliteitsmedewerker – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 28b0.07

Zoek je autonomie en flexibiliteit in je werk? BijZorgwerk bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt.Met de overzichtelijke app heb je op elk moment toegang tot leukediensten bij honderden opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Als Huiskamermedewerker kan je o.a. aan het werk bij organisatiesin Hoofddorp op het terrein van V&V-huizen, metafdelingen/teams gericht op psychogeriatrie….


Lees meer…

Hoofd zorg – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 25y0.07

Werken in de zorg begint bij Zorgwerk. Bij Zorgwerkbepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt in de zorg.Met de handige app heb je op elk moment toegang tot werk bijhonderden opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Het is vanenorm belang dat je zelfverzekerd overkomt en oprechte aandachttoont voor de mensen die je verzorgt. Want mensenwerk is hetbelangrijkste ingrediënt van een goe…


Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 24×0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Hoofddorp en regio Kennemerland. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerk…


Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 24y0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Hoofddorp en regio Kennemerland. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerk…


Lees meer…

Kwaliteitsmedewerker – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 19s0.07

Zoek je autonomie en flexibiliteit in je werk? BijZorgwerk bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt.Met de overzichtelijke app heb je op elk moment toegang tot leukediensten bij honderden opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Als Huiskamermedewerker kan je o.a. aan het werk bij organisatiesin Hoofddorp op het terrein van V&V-huizen, metafdelingen/teams gericht op somatiek. Werken…


Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 7f0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 (medicatie) in Hoofddorp en regioKennemerland. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van V&V-huizen en Revalidatie. Als Helpendevervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of de…


Lees meer…

PR & Communicatie Specialist – Macaw Nederland B.V. – Hoofddorp

JobID = 6f0.08

Vacature: PR & Communicatie SpecialistLocatie: HoofddorpAantal uur: 32 – 40 uurErvaring: IT – of bureau ervaring is een mustJouw aandachtsgebieden zijn externe communicatie, interne communicatie en content creatie. Hiermee breng je deze rol naar “the next level”. Hoe?Wat je doet als PR & Communicatie SpecialistOp onze afdeling Marketing & Communicatie creëren we de brand awareness van M…


Lees meer…

Revit modelleur – Eminent Groep – Hoofddorp

JobID = 5e0.08

  • Ondersteunen van projectleiders, tekenaars en architecten
  • Wensen van opdrachtgever vertalen naar een technisch uitgewerkt plan
  • Coördineren van processen
  • Spil tussen partners in ketensamenwerking
  • Modelleren van projecten in Revit en Autocad
  • Ondersteuning ontwerper / architect
  • Contact onderhoud met stakeholders 
  • Plannen omzet…


Lees meer…

Monteur technische dienst – WerkTalent – Hoofddorp

JobID = 5e0.08

Als medewerker technische dienst ben je verantwoordelijk voor het periodiek onderhoud en het oplossen van storingen aan het machinepark.

Binnen de afdeling bij deze opdrachtgever heerst een goede, collegiale sfeer en krijg jij de mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen.

Taken

In deze functie heb je de volgende verantwoordelijkheden en taken:

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 20t0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 (medicatie) in Hoofddorp en regio Kennemerland.Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan V&V-huizen en Psychogeriatrie. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de avond p…


Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Hoofddorp

JobID = 1a0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 (medicatie) in Hoofddorp en regio Kennemerland.Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan V&V-huizen en Kleinschalig wonen. Als Helpende vervul jeeen essentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jijbent de persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar daggoed begint en/of deze in de avon…


Lees meer…