Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Groningen

JobID = 24y0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Groningen en regio Groningen.Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan V&V-huizen en Ouderen. Mensenwerk is het belangrijksteingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om methulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms alslaatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechteaandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom jein een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast)bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, danbezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door jeeigen regio. Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IGaan het werk te gaan in Groningen e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Werkster voor ouderen in Groningen – UWassistent – Groningen

JobID = 24y0.07

UWassistent zoekt een huishoudelijke hulp in Groningen!

Wie zijn wij?

UWassistent levert persoonlijke dienstverlening op maat. We helpen op die manier ouderen en andere hulpbehoevenden om op een fijne manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met een beetje hulp willen we het leven van de ouderen makkelijker maken, zodat ze voluit van het leven kunnen genieten.

Wat ga je doen?

Je biedt ondersteuning en verricht huishoudelijke taken bij de klant thuis: Stoffen, stofzuigen, badkamer en toilet poetsen en af en toe wassen, strijken en het bed opmaken. De klant vertelt je wat er gedaan moet worden in huis. Naast deze taken is het bieden van een luisterend oor ook belangrijk.

Voordat je aan het werk gaat, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats om te kijken of er een klik is tussen jou en de klant. Als die klik aanwezig is, word jij de vaste huishoudelijke hulp.

Het aantal uren per week en de invulling van de uren zijn nader te bepalen met de klant.

Wie zoeken wij?

Iemand die:

• Woonachtig is in regio Groningen;
• Hart voor een ander heeft;
• Een aanpakkers-mentaliteit heeft;
• Klantvriendelijk en betrouwbaar is;
• Zelfstandig en zorgvuldig werkt;
• Voor langere tijd beschikbaar is, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen.

Dit kun jij:

• Grondig schoonmaken;
• Aanvoelen wat de cliënt nodig heeft;
• Mee bewegen met de wensen van de cliënt.

Wat biedt UWassistent jou?

• Een flexibele job die goed te combineren is met ander werk of een gezin
• Een (bij)baan waar je écht iets goeds doet voor de maatschappij

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent? Reageer dan zo snel mogelijk via onderstaande button. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Lees meer…

Huishoudelijke hulp voor ouderen in Bedum – UWassistent – Groningen

JobID = 24y0.06

UWassistent zoekt een huishoudelijke hulp in Bedum!

Wie zijn wij?

UWassistent levert persoonlijke dienstverlening op maat. We helpen op die manier ouderen en andere hulpbehoevenden om op een fijne manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met een beetje hulp willen we het leven van de ouderen makkelijker maken, zodat ze voluit van het leven kunnen genieten.

Wat ga je doen?

Je biedt ondersteuning en verricht huishoudelijke taken bij de klant thuis: Stoffen, stofzuigen, badkamer en toilet poetsen en af en toe wassen, strijken en het bed opmaken. De klant vertelt je wat er gedaan moet worden in huis. Naast deze taken is het bieden van een luisterend oor ook belangrijk.

Voordat je aan het werk gaat, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats om te kijken of er een klik is tussen jou en de klant. Als die klik aanwezig is, word jij de vaste huishoudelijke hulp.

Het aantal uren per week en de invulling van de uren zijn nader te bepalen met de klant.

Wie zoeken wij?

Iemand die:

• Woonachtig is in regio Bedum;
• Hart voor een ander heeft;
• Een aanpakkers-mentaliteit heeft;
• Klantvriendelijk en betrouwbaar is;
• Zelfstandig en zorgvuldig werkt;
• Voor langere tijd beschikbaar is, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen.

Dit kun jij:

• Grondig schoonmaken;
• Aanvoelen wat de cliënt nodig heeft;
• Mee bewegen met de wensen van de cliënt.

Wat biedt UWassistent jou?

• Een flexibele job die goed te combineren is met ander werk of een gezin
• Een (bij)baan waar je écht iets goeds doet voor de maatschappij

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent? Reageer dan zo snel mogelijk via onderstaande button. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Groningen

JobID = 24y0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Groningen en regio Groningen.Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan Gehandicaptenzorg en Niet aangeboren hersenletsel (NAH). AlsHelpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in de avond prettigafsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Jetakenpakket is gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliëntenverschillende dagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je zehelpt zichzelf te wassen, aan te kleden en het eventueel assisteertbij het aantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat decliënt zijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorgdraait alles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat jeje in kunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goedluisteren en vind je het leuk om een gezellig praatje te makentijdens de verzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte,oprechte interesse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënthelemaal op zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in eenverpleeg- en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aande slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s.Kies je voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoekje zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in debuurt. Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan hetwerk te gaan in Groningen e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Groningen

JobID = 24y0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Groningen en regio Groningen.Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan Ziekenhuiszorg en Open afdeling. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouw aanwezigheidmaakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakket is gevarieerden omvat het ondersteunen van cliënten verschillende dagelijkseactiviteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen,aan te kleden en het eventueel assisteert bij het aantrekken vansteunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haarmedicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles ommensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt levenin de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind jehet leuk om een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werk te gaanin Groningen e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelfdan veilig online in!

Lees meer…

Werkster voor ouderen in Bedum – UWassistent – Groningen

JobID = 24y0.06

UWassistent zoekt een huishoudelijke hulp in Bedum!

Wie zijn wij?

UWassistent levert persoonlijke dienstverlening op maat. We helpen op die manier ouderen en andere hulpbehoevenden om op een fijne manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met een beetje hulp willen we het leven van de ouderen makkelijker maken, zodat ze voluit van het leven kunnen genieten.

Wat ga je doen?

Je biedt ondersteuning en verricht huishoudelijke taken bij de klant thuis: Stoffen, stofzuigen, badkamer en toilet poetsen en af en toe wassen, strijken en het bed opmaken. De klant vertelt je wat er gedaan moet worden in huis. Naast deze taken is het bieden van een luisterend oor ook belangrijk.

Voordat je aan het werk gaat, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats om te kijken of er een klik is tussen jou en de klant. Als die klik aanwezig is, word jij de vaste huishoudelijke hulp.

Het aantal uren per week en de invulling van de uren zijn nader te bepalen met de klant.

Wie zoeken wij?

Iemand die:

• Woonachtig is in regio Bedum;
• Hart voor een ander heeft;
• Een aanpakkers-mentaliteit heeft;
• Klantvriendelijk en betrouwbaar is;
• Zelfstandig en zorgvuldig werkt;
• Voor langere tijd beschikbaar is, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen.

Dit kun jij:

• Grondig schoonmaken;
• Aanvoelen wat de cliënt nodig heeft;
• Mee bewegen met de wensen van de cliënt.

Wat biedt UWassistent jou?

• Een flexibele job die goed te combineren is met ander werk of een gezin
• Een (bij)baan waar je écht iets goeds doet voor de maatschappij

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent? Reageer dan zo snel mogelijk via onderstaande button. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Lees meer…

Werkster Groningen – UWassistent – Groningen

JobID = 23×0.06

UWassistent zoekt een huishoudelijke hulp in Groningen!

Wie zijn wij?

UWassistent levert persoonlijke dienstverlening op maat. We helpen op die manier ouderen en andere hulpbehoevenden om op een fijne manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Met een beetje hulp willen we het leven van de ouderen makkelijker maken, zodat ze voluit van het leven kunnen genieten.

Wat ga je doen?

Je biedt ondersteuning en verricht huishoudelijke taken bij de klant thuis: Stoffen, stofzuigen, badkamer en toilet poetsen en af en toe wassen, strijken en het bed opmaken. De klant vertelt je wat er gedaan moet worden in huis. Naast deze taken is het bieden van een luisterend oor ook belangrijk.

Voordat je aan het werk gaat, vindt er eerst een kennismakingsgesprek plaats om te kijken of er een klik is tussen jou en de klant. Als die klik aanwezig is, word jij de vaste huishoudelijke hulp.

Het aantal uren per week en de invulling van de uren zijn nader te bepalen met de klant.

Wie zoeken wij?

Iemand die:

• Woonachtig is in regio Groningen;
• Hart voor een ander heeft;
• Een aanpakkers-mentaliteit heeft;
• Klantvriendelijk en betrouwbaar is;
• Zelfstandig en zorgvuldig werkt;
• Voor langere tijd beschikbaar is, zodat je een vertrouwensband kunt opbouwen.

Dit kun jij:

• Grondig schoonmaken;
• Aanvoelen wat de cliënt nodig heeft;
• Mee bewegen met de wensen van de cliënt.

Wat biedt UWassistent jou?

• Een flexibele job die goed te combineren is met ander werk of een gezin
• Een (bij)baan waar je écht iets goeds doet voor de maatschappij

Denk jij dat je de geschikte kandidaat bent? Reageer dan zo snel mogelijk via onderstaande button. We kijken uit naar jouw sollicitatie!

Lees meer…

Data Engineer – Alten – Groningen

JobID = 22w0.09

Ben je op zoek naar een uitdagende functie bij een organisatie waar jouw ontwikkeling voorop staat? Waar je kan werken met de nieuwste technologiën? Voor onze vestiging in Groningen zijn wij op zoek naar een Data Engineer die ervaring heeft met het realiseren van (cloud gebaseerde) data driven oplossingen.

Functieomschrijving

Als Data Engineer overzie je processen en kun je deze vertalen naar oplossingen binnen (cloud) data platformen. Je adviseert en werkt in teams om technische oplossingen te realiseren. Je vindt het leuk om nieuwe technologieën te ontdekken, verder te verkennen en deze te delen met je collega’s en opdrachtgevers.

Heb je verstand van Microsoft Azure, Amazon Web Services of Splunk? Of heb je ervaring als ETL developer en ben je bereid om nieuwe technologieën  te leren? Dan ben jij onze nieuwe Data Engineer!

Wij vragen

 • Afgeronde HBO of WO opleiding
 • Analytisch en pragmatisch
 • Kennis Azure, AWS of Splunk
 • Kennis van SQL en/of Python
 • Kennis van data modellering en data logistiek 
 • Hands-on ervaring bij BI projecten
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschift

Persoonlijkheid

Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en vindt het interessant om technische uitdagingen aan te gaan. Binnen uiteenlopende projecten maakt jouw vakmanschap het verschil. Daarnaast ben je proactief ingesteld en werk je graag in teamverband. Verder vinden wij het ook belangrijk dat je jezelf kunt herkennen in onze kernwaarden: People, Fun, Technology, Knowledge, Aim high en Open & Involved.

Wij bieden

Samen gaan wij op zoek naar een uitdagende opdracht, waarin jouw groei centraal staat en jouw kwaliteiten het best naar voren komen. Daarnaast geloven wij dat je als IT’er nooit bent uitgeleerd en daarom krijg je bij ons de mogelijkheid om je zowel persoonlijk als vakinhoudelijk verder te ontwikkelen. Onze consultants organiseren bijvoorbeeld regelmatig kennisavonden over nieuwe technologieën, waaraan jij kunt deelnemen. Of misschien vindt jij het zelf leuk om met je collega’s een kennisavond te organiseren?

Als jij de gesprekken net zo leuk als wij hebt ervaren, dan krijg je een vast contract. De volgende stap is het uitzoeken van een telefoon en auto. Wij maken je laptop gereed en je bent klaar om aan de slag te gaan. Hard werken wordt bij ons beloond met een goed salaris en een bonus, maar relaxen vinden wij net zo belangrijk, dus krijg je van ons 27 vakantiedagen. Niet genoeg? Dan kun je er nog 10 bij kopen. Over je pensioen hoef je je geen zorgen te maken, dat regelen wij voor je (premievrije pensioenregeling).

Met je mentor en Business Manager ga jij je nieuwe avontuur aan en krijg je vanuit ons de juiste begeleiding. Samen zorgen wij ervoor dat jij je ambities kunt verwezenlijken.

Lees meer…

Search Advertising Specialist (SEA) – Storm Digital – Groningen

JobID = 22w0.14

Vacature SEA Specialist

Ben jij klaar voor een volgende stap als SEA Specialist? En lijkt het jou tof om (internationale) merken verder te helpen als het gaat om het uitdenken van SEA strategieën en het maximaliseren van de performance? Bij Storm Digital bieden wij de juiste toolkit om jouw carrière in digital marketing verder te boosten. Je krijgt bij ons alle ruimte om toffe kansen te pakken en kunt je daardoor continu verder ontwikkelen.

 

Wat breng je mee?

Je hebt ervaring met Search Advertising en durft jezelf hierin een specialist te noemen.

Je gaat graag aan de slag voor (internationale) topmerken in de rol van specialist én consultant. Jouw communicatie skills zijn dan ook on point.

Je bent op zoek naar een ambitieuze, dynamische omgeving waar werkplezier een belangrijke rol speelt en past daardoor uitstekend bij ons DNA.

 

Wat ga je doen?

 • We hoeven jou natuurlijk niet meer te vertellen welke werkzaamheden horen bij Search Advertising. Dat weet je al. Daarom vertellen we je graag meer over de verantwoordelijkheden in je rol als SEA Specialist.
 • Zo ben jij een strategische partner voor onze klanten als het gaat om Search Advertising.
 • Je zit dan ook bij hen aan tafel en voorziet ze van het beste advies als het gaat om adverteren in zoekmachines.
 • Voor sommige accounts pak jij de werkzaamheden op die voortvloeien uit jouw advies. Op andere werk je samen met collega (junior) SEA Specialisten en zorg jij dat het maximale uit de campagnes wordt gehaald.
 • Je maakt deel uit van ons SEA vakteam, waarin jullie je bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties.
 • Projecten die hieruit voortvloeien verdelen jullie onderling.
 • Natuurlijk bezoek je vakinhoudelijke events als Dutch Search Awards en partners als Google & Bing om inspiratie op te doen en ideeën uit te wisselen met andere vakidioten.

 

Twee werknemers in het publiek bij een eventWerknemers glimlachend aan het werk tijdens een sessieWerknemers die lachen tijdens een sessie over digital marketingSfeerbeeld van ons kantoorWerknemers vieren onze eerste plek in de emerce100Sfeerbeeld van ons kantoorTwee werknemers in het publiek bij een eventWerknemers glimlachend aan het werk tijdens een sessieWerknemers die lachen tijdens een sessie over digital marketingSfeerbeeld van ons kantoorWerknemers vieren onze eerste plek in de emerce100Sfeerbeeld van ons kantoorTwee werknemers in het publiek bij een eventWerknemers glimlachend aan het werk tijdens een sessie

 

Expert in de volle breedte van digital marketing

Wij bieden jou een omgeving waarin je naast je rol als specialist in Search Advertising, ook je kennis uitbreidt in de gehele breedte van digital marketing. Zo werk je vanuit multidisciplinaire klantenteams samen met andere digital marketing specialisten (media, creative & data) aan uitdagende vraagstukken van onze klanten. Om een grote impact bij onze klanten te maken organiseren jullie regelmatig zogeheten ‘pressure cookers’. In een periode van maximaal een week werken jullie samen met (en op locatie bij) de klant om eerste stappen en resultaten neer te zetten voor een specifiek vraagstuk. Ook werken we steeds meer vanuit Digital Impact Teams waarbij we werkende oplossingen neerzetten en de klant opleiden zodat ze uiteindelijk zelf de werkzaamheden kunnen oppakken. Om innovatie & kennisdeling verder te stimuleren, organiseren we 3x per jaar een Hackathon waarbij je samen met andere Stormvogels 24 uur de tijd krijgt om een klantcase te ‘hacken’. Veel van deze oplossingen zijn inmiddels geïmplementeerd bij onze klanten of onderdeel geworden van onze dienstverlening. We inspireren elkaar daarnaast met klantcases tijdens onze maandelijkse ‘Storm-Cases’.

 

Kansen pakken buiten de kaders

Bij ons zijn er genoeg mogelijkheden om kansen te pakken die bijdragen aan jouw persoonlijke ambities en groei. Je kunt een bijdrage leveren aan belangrijke pitches voor potentiële klanten. We pitchen namelijk graag met de mensen die daadwerkelijk voor de klant aan de slag gaan. Dit geeft niet alleen een persoonlijke benadering richting de klant, maar ook jou de mogelijkheid om je skills hierin verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden we graag ruimte en podium aan onze specialisten om zich te profileren als thought leader in ons vakgebied. Je kunt spreken op onze eigen (klant)events of grote externe events. We geven ruimte om blogs, artikelen en whitepapers te schrijven die worden gepubliceerd op sites als Frankwatching & Marketingfacts. Bovendien kun je deelnemen aan vakinhoudelijke commissies van bijvoorbeeld DDMA, of juist gastcolleges geven op hogescholen & universiteiten. Doordat we in 2019 onderdeel zijn geworden van Accenture Interactive kunnen we ook internationale ambities waarmaken. Zo brengen wij specialistische kennis en vernieuwing aan internationale teams en kun jij een belangrijke rol spelen op internationale accounts en vraagstukken. Tenslotte kun jij ook buiten ons vakgebied impact maken. Alle Stormvogels krijgen 24 uur per jaar vrij om vrijwilligerswerk te doen.

 

Jouw ontwikkelperspectief

We snappen dat je het belangrijk vindt om jezelf verder te blijven ontwikkelen.

Dat vinden wij ook Storm Digital biedt daarom verschillende ontwikkel tracks aan waarin we een ieders ambitie kunnen waarmaken.

 • Succesvol, want steeds meer Stormvogels blijven langer dan vijf jaar bij de club.
 • Je kunt je bij ons ontwikkelen tot een hyperspecialist waarin je verantwoordelijkheden oppakt binnen jouw expertise (als vaklead of inhoudelijke strateeg) of je verder specialiseren in andere expertises binnen digital marketing.
 • Ook kun je kiezen voor ons leiderschapstrack waarin je een leidende rol speelt op onze klanten (als lead consultant) en andere Stormvogels helpt te ontwikkelen en coacht om het beste uit zichzelf te halen. We bieden je de juiste tools om jouw ambities waar te maken.
 • Denk hierbij aan trainingen die we zelf organiseren of via het MyLearning platform van Accenture (met keuze uit meer dan 1000 trainingen).
 • Maar ook externe coachingstrajecten specifiek afgestemd op jouw gekozen groeipad.
 • Om je ontwikkeling te waarborgen leggen we elk halfjaar jouw doelen vast in een kompas.
 • Maandelijks sta je hierbij uitgebreid stil met je persoonlijke coach.

 

Word jij onze nieuwe Stormvogel?

Solliciteer dan direct op de vacature SEA Specialist en overtuig ons van de match!

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Groningen

JobID = 22w0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Groningen en regio Groningen. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van Thuiszorgen Ouderen. Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt vanzorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms wordje gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor demensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach eenwereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft.Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IGhou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt ensignaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moetdaarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners tecommuniceren over de status en het behandelplan van een cliënt.Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijkdat je goede communicatieve vaardigheden hebt. Om je functie alsVerzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je datje in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit tevoeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerdoverkomt op degenen die je helpt. Wanneer je in een V&V- ofziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leukecollega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien vandiensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevendentijdens een route door je eigen regio. Ben je enthousiast gewordenom als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Groningen e.o. envoldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

Senior Azure Cloud Administrator – Centric – Groningen

JobID = 13m0.06

Optimaliseer jij straks de klantomgevingen van onze opdrachtgevers? Als Cloud Administrator Azure ga je op detacheringsbasis aan de slag met het (remote) beheren van de (hybride) cloud van onze klanten. Dit houdt in dat jij zorgt voor de performance, beveiliging en continuïteit van deze omgevingen. Een absolute droombaan voor jou als techneut, want je werkt met de allernieuwste cloudtechnieken en -methodieken. Denk bijvoorbeeld aan Azure Resource Manager, Azure Active Directory, Managed Disks, Virtual Networking, Azure Security Center én Azure DevOps. Kortom, een flink en lekker afwisselend Microsoft-pakket, waar jij wel raad mee weet!Jouw opdrachtgevers De hoeveelheid werkplekken die je in deze functie beheert, wisselt, maar ligt in de meeste gevallen tussen de vijfhonderd en vijfduizend. Voor welke klanten kom je dan te werken? Dat verschilt natuurlijk, maar denk bijvoorbeeld aan partijen als De Nederlandsche Bank (DNB), Nationale Nederlanden of ziekenhuisorganisatie Isala. Stuk voor stuk interessante en toonaangevende organisaties die rekenen op jouw inzet, enthousiasme en technische kennis.VerbetertrajectenNaast het volledig beheren van technische infrastructuren en serverparken, initieer je ook verbetertrajecten bij onze klanten. Je bent dan ook 100% up-to-speed met de laatste innovaties in de markt op jouw vakgebied. Ben je sociaal en communicatief vaardig? Dan is dat zeker een pre, want de eventuele verbeteringen die je spot, neem jij – als schakel tussen engineers en eindgebruiker-uitgebreiddoor met de klant.Multidisciplinaire teams Bij Centric kun je als Cloud Administrator Azure ook werken binnen een van onze multidisciplinaire teams (MDT’s). Deze teams bestaan uit professionals met verschillende expertises, die gezamenlijk aan een opdracht werken voor de klant. In deze rol werk je niet bij opdrachtgevers op locatie, maar op een Centric-vestiging.

Lees meer…

Azure Cloud Administrator – Centric – Groningen

JobID = 13m0.06

Optimaliseer jij straks de klantomgevingen van onze opdrachtgevers? Als Cloud Administrator Azure ga je op detacheringsbasis aan de slag met het (remote) beheren van de (hybride) cloud van onze klanten. Dit houdt in dat jij zorgt voor de performance, beveiliging en continuïteit van deze omgevingen. Een absolute droombaan voor jou als techneut, want je werkt met de allernieuwste cloudtechnieken en -methodieken. Denk bijvoorbeeld aan Azure Resource Manager, Azure Active Directory, Managed Disks, Virtual Networking, Azure Security Center én Azure DevOps. Kortom, een flink en lekker afwisselend Microsoft-pakket, waar jij wel raad mee weet!Jouw opdrachtgevers De hoeveelheid werkplekken die je in deze functie beheert, wisselt, maar ligt in de meeste gevallen tussen de vijfhonderd en vijfduizend. Voor welke klanten kom je dan te werken? Dat verschilt natuurlijk, maar denk bijvoorbeeld aan partijen als De Nederlandsche Bank (DNB), Nationale Nederlanden of ziekenhuisorganisatie Isala. Stuk voor stuk interessante en toonaangevende organisaties die rekenen op jouw inzet, enthousiasme en technische kennis.VerbetertrajectenNaast het volledig beheren van technische infrastructuren en serverparken, initieer je ook verbetertrajecten bij onze klanten. Je bent dan ook 100% up-to-speed met de laatste innovaties in de markt op jouw vakgebied. Ben je sociaal en communicatief vaardig? Dan is dat zeker een pre, want de eventuele verbeteringen die je spot, neem jij – als schakel tussen engineers en eindgebruiker-uitgebreiddoor met de klant.Multidisciplinaire teams Bij Centric kun je als Cloud Administrator Azure ook werken binnen een van onze multidisciplinaire teams (MDT’s). Deze teams bestaan uit professionals met verschillende expertises, die gezamenlijk aan een opdracht werken voor de klant. In deze rol werk je niet bij opdrachtgevers op locatie, maar op een Centric-vestiging.

Lees meer…

RF Engineer – Castor Networks – Groningen

JobID = 12l0.09

As a leading satellite service provider and teleport operator, based in the Netherlands, we provide VSAT, L-band, 4G and IT services to maritime and land customers.

Functieomschrijving

 • Installation and maintenance of RF systems at Burum Teleport
 • (Pro) active monitoring and correction of RF systems, networks and infrastructure for the purpose of minimizing incidents and acting adequately and purposefully in the event of

Wij vragen

 • Minimum of 2 years’ experience with RF/ Teleport
 • Specialization in RF and/or telecommunications
 • Understanding of protocols for satellite communications.
 • Practical knowledge of the construction of satellite earth stations and antenna tracking systems is preferred.
 • Ability to measure with high-quality spectrum and network
 • Able to read and understand technical operations manuals.
 • Knowledge of Teleport / LES equipment, RF + IF and fiber optic networks,
 • Ability to summarize complex problems, solutions and
 • Updates drawings and create new ones for all future projects.
 • No limitations to perform physical work on antennas, which may include lifting equipment and working at heights.
 • Fluent in English, written and
 • Willingness to acquire; VCA (basic safety), aerial platform & forklift

Wij bieden

 • A growing organization
 • An international organization with a Global network.
 • Full time job.
 • Bonus structure / Commission scheme.

Lees meer…

Verzorgende 3 IG – Zorgwerk Dordrecht – Groningen

JobID = 11k0.16

Deze locatie zoekt medewerkers die zich voor langere tijd willen commiteren. In overleg met de opdrachtgever spreek je diensten af die jou goed uitkomen.Door te werken op één locatie blijf je goed op de hoogte van de actuele situatie en geldende maatregelen, richtlijnen en protocollen. Dit geeft je meer zekerheid en routine hoe je daar mee om kunt gaan. Werk dus zoveel mogelijk bij dezelfde locatie., » Diploma diploma die kwalficieert voor de functie;» Ervaring met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;» Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;» Signalerend en probleemoplossend vermogen;» Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;, » Je wordt ingeschaald conform cao VVT.» Je bepaalt zelf hoeveel uur je wilt werken. In overleg met de opdrachtgever spreek je diensten af.

Lees meer…

Vestigingsmanager – Hogeschool Tio – Groningen

JobID = 8h0.06

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan bij de beste kleine hogeschool van Nederland? Solliciteer dan op de functie van vestigingsmanager bij Hogeschool Tio op haar nieuwste vestiging in Groningen!

De functie

Als vestigingsmanager ben je het boegbeeld van Tio’s nieuwste vestiging in Groningen. Je geeft leiding aan een hecht team van circa 40 parttime vakdocenten en wordt ondersteund door jouw directe collega’s, bestaande uit een assistent vestigingsmanager en studiecoach. Het is een operationele en dynamische managementfunctie waarbij je er iedere dag weer voor zorgt dat studenten de onderwijskwaliteit wordt geboden waar Hogeschool Tio voor staat.

Een dag als vestigingsmanager is nooit hetzelfde. Je gaat in Groningen een nieuwe vestiging van Tio opzetten. Daarnaast variëren de taken van het onderhouden van relaties met studenten, docenten, ouders en andere belanghebbenden, tot het organiseren van events als docentvergaderingen, open dagen en diploma-uitreikingen. Je bent verantwoordelijk voor de prestaties van jouw team door het coachen en motiveren van jouw medewerkers, het sturen op resultaten, het voeren van beoordelingsgesprekken en de invulling van vacatures. Je draagt hierbij een cultuur uit waarin hard werken en plezier hand in hand gaan.

Ook zie je toe op de studentenadministratie en de totstandkoming van goede lesroosters. Je bewaakt je vestigingsbudget en weet hierbinnen de juiste keuzes te maken. De deur van jouw kantoor staat altijd open en je bent goed zichtbaar in de school. Als lid van het managementteam van Hogeschool Tio ben je medeverantwoordelijk voor de landelijke Tio-organisatie. Maar bovenal run je je eigen vestiging.

De ideale kandidaat

Zie je de functie van vestigingsmanager Groningen als dé volgende stap in jouw loopbaan? Dan komt Tio graag met jou in contact als je je herkent in de volgende kenmerken. Je bent een positief ingestelde peoplemanager die zich thuis voelt in de doortastende Tio-cultuur. Je bent geïnteresseerd in de belevingswereld van studenten en weet hierbij aan te sluiten. Je combineert empathie en benaderbaarheid met een zakelijke en resultaatgerichte inslag. Stressbestendig zijn, rust uitstralen en de juiste prioriteiten kunnen stellen zijn een vereiste om van deze functie een succes te maken.

Wij verwachten daarnaast:

 • een opleiding op academisch niveau;
 • ruime leidinggevende werkervaring;
 • geen 9 tot 5 mentaliteit en beschikbaar in de avonden en weekenden;
 • en je weet van aanpakken.

Verder is ervaring in het onderwijs of de reis- en hospitality branche een pre.

Wat biedt Tio

 • een innovatieve, ambitieuze en ondernemende werkomgeving;
 • een werkplek op één van de moderne vestigingen van Tio op 5 minuten loopafstand van Groningen Centraal;
 • een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid;
 • een goede beloning.

Heb jij zin om samen met een hecht en enthousiast team Hogeschool Tio in Groningen tot een succes te maken? Solliciteer dan op de functie van vestigingsmanager.

Over Tio

Tio is een particuliere onderwijsinstelling en verzorgt erkende hbo-, mbo4- en masteropleidingen op het gebied van hospitality, toerisme en business. Tio en haar opleidingen behoren al jaren tot de beste in Nederland en gaan aan kop in de verschillende rankings. Jaarlijks studeren zo’n 2000 studenten aan de kleinschalige vestigingen van Tio in Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Rotterdam en Utrecht.

Interesse?

Heb jij zin om samen met een enthousiast team Hogeschool Tio in Groningen tot een succes te maken? Dan kom ik graag met jou in contact. Solliciteren kan tot en met 13 december 2020 uitsluitend via de knop ‘solliciteer’ op de Tio-vacaturesite. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met: Arthur Teeuw; Kwartiermaker Groningen; uitsluitend bereikbaar per e-mail via .

Je ontvangt uiterlijk op 4 januari 2021 een reactie van Tio betreffende jouw sollicitatie. Direct na binnenkomst van de eerste reacties beginnen wij met de selectie van kandidaten. Dus snel reageren helpt! Bij eventuele technische problemen rondom de sollicitatie kan je contact opnemen met onze Servicedesk, via .

Lees meer…

Magazijnmedewerker Eemshaven – Olympia – Groningen

JobID = 8h0.06

Ga aan de slag als fulltime magazijnmedewerker in de altijd dynamische Eemshaven! Onze opdrachtgever is een groot logistiek bedrijf dat bestellingen van klanten afhandelt. Als magazijnmedewerker verzamel je de bestellingen, waarna je ze verzendklaar maakt of naar de juiste afdeling brengt. Daarnaast ontvang en verwerk je goederen – en monteer je producten zo nodig. Uiteraard doe je dat niet alleen. Je werkt met een leuk en enthousiast team in een internationale werkomgeving. Het betreft een tijdelijke functie voor een aantal weken.

Enthousiast geworden? Reageer dan snel! Wie weet start volgende week al! Jij bent iemand die het werk ziet liggen. Je wacht dus niet tot iemand je iets vraagt. Je gaat gewoon aan de slag! De logistiek spreekt je aan en je spreekt en schrijft goed Engels. Daarnaast heb je de mogelijkheid om in ochtend aanwezig te zijn in de Eemshaven. Heb je computerkennis? Dan is dat extra mooi meegenomen. Ook is het voor jou geen probleem om te werken in een magazijn waar het warm is. Je krijgt tijdelijk werk met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je verdient bijvoorbeeld € 10,93 per uur als je 21 jaar of ouder bent. Daarnaast krijg je een reiskostenvergoeding én bouw je vrije dagen en vakantiegeld op.

Ben of ken jij de geschikte kandidaat voor deze functie? Neem dan contact op met Sanne via telefoonnummer. Of stuur een e-mail naar .

Wil je op de hoogte blijven van veranderingen op de arbeidsmarkt en van onze actuele vacatures? Volg ons dan op Facebook en Instagram ! Olympia Uitzendbureau

Lees meer…

Monteur Kozijnen Kunststof | Renovatie – WR – Groningen

JobID = 8h0.06

Over het bedrijf:

• Wij produceren kunststof ramen, deuren en schuifpuien.
• Wil jij kunststof gevelelementen plaatsen en stellen?
• Heb jij ervaring als zelfstandig kunststof kozijnen monteur?

Vaste baan: Monteur Kozijnen Kunststof | Nieuwbouw | 2.100 – 3.100 | Monteur Kozijnen

Ons bedrijf heeft zich volledig gespecialiseerd in de productie van kunststof ramen, deuren en schuifpuien.

Wij leggen de lat hoog ten aanzien van de toegevoegde waarde voor onze klanten.

Jouw werkzaamheden als Monteur Kozijnen Kunststof

Voor de vacature als

 • Monteur Kozijnen
Zuidbroek Nieuwbouw

ga je het volgende doen

In deze functie plaats en stel je kunststof gevelelementen, inclusief, glas en hang en sluitwerk. Daarbij zorg je er ook voor dat dit netjes
wordt afgewerkt.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde

 • Monteur Kozijnen,
Het ideale profiel voor deze functie

 • Je bent een zelfstandige en ervaren kunststof kozijnen monteur die ervaring heeft met de particuliere en zakelijke markt
 • Het is van belang dat je goed Nederlands spreekt
 • Je bezit over voldoende zelfvertrouwen en inlevingsvermogen om een assistent kunststof monteur aan te sturen en te begeleiden
 • Daarnaast ben je klantvriendelijk en communiceer je gemakkelijk en correct met onze klanten
 • Je kunt in oplossingen denken en handelen en hebt een (pro-)actieve instelling
 • Je staat open om te (bij) te leren en vindt het leuk om je kennis over te dragen aan collega’s
 • Je woont in de omgeving van Zuidbroek, Groningen, Assen, Emmen en Veendam
Arbeidsvoorwaarden

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer.
Daarom investeren we ook in onze medewerkers. Daarnaast word je goed
ingewerkt. En daarbij bieden wij uitgebreide studiemogelijkheden.

Over het salaris gesproken. De salarismogelijkheden zijn gunstig en
hangen af van jouw niveau. Daarbij spelen zowel jouw mogelijkheden,
ervaring en opleiding een rol. Jij wordt goed beloond, voor wat jij kan.

WR begeleidt jou naar een nieuwe werkgever. Vandaar dat dit een aantrekkelijke baan is voor jou. Reageer daarom snel.

WR schat de range voor het brutosalaris globaal in op Euro 2.100 tot
Euro 3.100. Dit is per maand, o.b.v. een 40-urige werkweek.
Daarnaast zijn er goede secundaire regelingen. Bij deze vacature is het
mogelijk ook parttime te werken.

WR streeft naar een goede match. Wij weten wat er speelt en zijn daarom
heel waardevol voor jou. Op deze wijze wordt dit een stap voorwaarts.
Dit geldt ook voor je salaris.

Tenslotte gaat het om een vaste baan. WR doet Werving en Selectie voor vaste banen en dus GEEN detachering.

Eenvoudig solliciteren

Om wat meer te noemen over dit vakgebied graag een aantal woorden die er vaak toe doen. Monteur Kozijnen

Monteur Kozijnen, Monteur Rolluiken of Monteur Zonnewering.

We zoeken kandidaten die in de buurt of in Zuidbroek wonen. Dus woon je in Leek, Uithuizen, Winsum, Delfzijl of Zuidhorn solliciteer direct. Maar ook kandidaten uit Hoogezand-sappemeer, Winschoten, Warffum en Roden zijn welkom. Dan zijn natuurlijk ook plaatsen als Haren, Veendam en Groningen goed. En dat geldt ook voor Slochteren, Appingedam, Gr of Groningen de afstand is dan ook prima.

Solliciteer nu direct met de button solliciteren.
Dan krijg je direct antwoord. Vervolgens wordt jouw sollicitatie direct opgepakt. Dit doet de recruiter voor deze werkgever.
WR voor een Vaste Baan. Zo werken wij snel en goed. Stuur direct je CV
mee, dat werkt het snelst. Verder kan je daarna nog informatie
doorgeven. Na het solliciteren volgen nog vragen.
Reageer direct op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we een kennismakingsgesprek kunnen regelen.

Lees meer…

Verpleegkundige niveau 4 – Zorgwerk Groningen – Groningen

JobID = 8h0.16

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibel aan de slag als Verpleegkundige niveau 4 in Hoogezand en regio Groningen. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van Thuiszorg en EMZ.In de zorg draait alles om mensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contact met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandacht te hebben voor hen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kunnen jouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor iemand die jouw hulp nodig heeft. Naast het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen ondersteun je bij het verzorgen en het organiseren van het zorgproces rondom de cliënt. Ook voer je administratieve taken uit die aansluiten bij je werkzaamheden en ben je medeverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg.Wanneer het op jouw verpleegtechnische taken aankomt, kan een allround inzet van je worden verwacht. Naast het verzorgen van wonden, het toedienen van medicijnen en/of injecties en het aanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepen worden voor bijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten.Via Zorgwerk kan je in diverse branches werken. Wanneer je bij een ziekenhuis of V&V-huis aan de slag gaat, kom je in een team terecht. Dan is het belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies je om in de thuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belang dat je goed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig alle werkzaamheden uit te voeren die je op je route tegenkomt.Ben je enthousiast geworden om als Verpleegkundige niveau 4 aan het werk te gaan in Hoogezand e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig online in!, » Je hebt een diploma Verpleegkunde» Je hebt een geldige registratie in het BIG-register» Je hebt goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden» Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken» Je beschikt over een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel» Je heb een uitstekend probleemoplossend vermogen» Je bent bereid om een VOG aam te vragen (de kosten worden door ons vergoed)» Eigen vervoer is een pré.» Je hebt affiniteit met Thuiszorg en emz, » Goed salaris: marktconform (cao voor Thuiszorg) en wekelijks uitbetaald» Gratis scholing: neem vanaf je eerste werkdag deel aan praktijkgerichte trainingen.» Veel afwisseling: doe brede werkervaring op bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren» Alle vrijheid: jij bepaalt zélf met de app waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Of niet werkt.» Geweldige community: vind vrienden met de app en je staat er nooit alleen voor.» Hippe werkgever: Zorgwerk is een innovatieve werkgever die om je geeft.

Lees meer…

Belastingadviseur Bezig NOB | WO Jurist Fiscaal – wr – Groningen

JobID = 9i0.1

Bij welk bedrijf je gaat werken:

 • Wij verlenen advies in de accountancy en financiële vragen in het MKB.
 • Ben jij werkzaam als Fiscaal Jurist?
 • Heb jij ervaring met adviespraktijk binnen het MKB?

Vaste baan: Belastingadviseur Bezig NOB | MKB WO | 2.500 – 4.000 | Fiscaal Jurist

Wij helpen je met accountancy, administratieve ondersteuning en (agrarisch) advies. Wij zijn een open en mensgerichte organisatie met prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Welke taken horen bij een Belastingadviseur Bezig NOB:

Voor de vacature als Belastingadviseur Bezig NOB Groningen MKB WO ga je het volgende doen: 

Je gaat werken aan fiscaal advies van onze klanten. Daarnaast help je met het geven van advies en gaat je eigen klantenbestand opbouwen. Dit doe je in een team met topjuristen. Bij ons bestaat een goede balans tussen het werk en je privé leven. 

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een gemotiveerde Belastingadviseur Bezig NOB, die past in deze rol.Reageer direct op deze advertentie en wij kunnen direct kijken of we een kennismakingsgesprek kunnen regelen. 

Voor deze vacature vragen wij Fiscaal Jurist belastingconsulent en belastingadviseur. 

Dit ben jij:

 • Opleiding universitair afgerond.
 • Tenminste gestart met NOB.
 • Tenminste adviezen al voorbereid voor senioren
 • Het is van belang dat je goed Nederlands spreekt.
 • Je woont in de omgeving van Groningen, Delfzijl, Appingedam, Winschoten en Veendam. 

Wat maakt werken bij deze werkgever zo leuk?:

We zoeken iemand voor de lange termijn. We hebben een goede sfeer op kantoor. Wij investeren in onze medewerkers. Je wordt bij ons goed ingewerkt en wij bieden uitgebreide studiemogelijkheden.
De salarismogelijkheden zijn gunstig en hangen af van jouw niveau. Zowel jouw mogelijkheden, ervaring en opleiding spelen een rol.
WR begeleidt jou naar een nieuwe werkgever. Dit kan wel eens een aantrekkelijke baan zijn voor jou.
WR schat de brutosalarisrange globaal in op Euro 2.500 tot Euro 4.000 per maand, o.b.v. een 40-urige werkweek. Daarnaast zijn er goede secundaire regelingen. 
WR streeft naar een goede match, waarbij je, als het even kan, ook een stap voorwaarts kunt maken in je salaris. 
Betreft vaste baan / WR doet Werving en Selectie / GEEN detachering. 

Ga de uitdaging aan!:

Voor deze vacature is in de buurt wonen handig. Wij zitten in Groningen, dus als jij in Leek, Uithuizen, Winsum, Delfzijl of Zuidhorn woont dan is dat gunstig. Maar ook Hoogezand-sappemeer, Winschoten, Warffum en Roden zijn prima. Woon je in Haren, Veendam of Groningen en zie je de vacature zitten, reageer dan zeker ook. En dat geldt ook voor Slochteren, Appingedam, Gr of Groningen deze woonplaatsen zijn ook dichtbij.

Solliciteer nu direct met de button solliciteren.
Je krijgt dan direct antwoord en je sollicitatie wordt direct opgepakt door de recruiter voor deze werkgever.
WR voor een Vaste Baan werkt snel en goed. Stuur direct je CV mee, dat werkt het snelst. 

Lees meer…