2 x Administratief medewerker (16 uur per week) – PI Ter Apel – Ter Apel

PI Ter Apel

Functie omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van de mensen die dit ondergaan.

Jij draagt als administratief medewerker bij aan de gezondheidszorg binnen de afdeling Zorg van de penitentiaire inrichting Ter Apel, door het medisch personeel administratief en secretarieel te ondersteunen.

Als administratief medewerker verzorg je onder andere de interne informatievoorziening om de voortgang van de werkzaamheden te bewaken.

Je verzorgt de correspondentie voor de afdeling Zorg, notuleert het werkoverleg van de afdeling en werkt het verslag uit.

Wat doe je nog meer?

Je maakt patiëntendossiers aan en archiveert de stukken daarvoor.
Je handelt de administratie van tbc-onderzoek af.
Je vraagt medische en tandheelkundige verstrekkingen aan.
Je maakt telefonische afspraken in verband met de verwijzing van gedetineerden naar de specialist.
Je plant het spreekuur van de justitieel verpleegkundigen, arts, tandarts, fysiotherapeut en opticien.
Je handelt de administratie van de ziekenhuisformulieren af.
Je informeert derden in verband met het zorgdragen voor het (spoed)ziekenhuistransport van gedetineerden.
Je onderhoudt contacten met de trombosedienst, opticien en tandarts, en verzorgt hiervoor afspraken en verwijsbrieven.
Je maakt afspraken met externe instanties.

Lees hier meer…

Wat vind jij er van?