Multimediadeveloper (middelbaar) – CareerValue B.V. – Amsterdam

JobID = 18r0.07

✅ In jouw functie ga je aan de slag aan diverseMobile apps, voor zowel iOS als Android. Bij de ontwikkeling heb jehet gehele proces in handen, zo houd je je onder andere bezig methet ontwikkelen van prototypes en het valideren van de apps. Jegaat uiteraard ook over de implementatie bij de klant, de nazorg ende support nadat jouw app is uitgerold en in gebruik genomen isdoor de gebruikers. Kortom…


Lees meer…