Helpende instelling – Joof Media – Rotterdam

JobID = 21u0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Rotterdam en regioRotterdam-Rijnmond. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van GGZ en Gesloten afdeling. AlsHelpende vervul je een essentiële rol in het dagelijks leven vanzorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouwcliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in d…


Lees meer…

Application Support Engineer Business Support Services – Glencore Agriculture Careers – Rotterdam

JobID = 21u0.07

We are looking for an Application Support Engineer to join our Global Application Support team. The candidate will be driving the successful delivery and ongoing support of the various Business Supporting Services, working closely with other departments within the company and the IT department. The Application Support Engineer will perform support activities, business functional requirements an…


Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Rotterdam

JobID = 18r0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker voor eenhuiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdt deontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dus hetis belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemen zijn,overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige. Ookals ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Je organiseertactiviteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst encreativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Rotterdam e.o.en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Rotterdam

JobID = 18r0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanThuiszorg en EMZ. Als Helpende vervul je een essentiële rol in hetdagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bent de persoon die ervoorzorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goed begint en/of deze in deavond prettig afsluit. Jouw aanwezigheid maakt daarom een wereldvan verschil. Je takenpakket is gevarieerd en omvat hetondersteunen van cliënten verschillende dagelijkse activiteiten.Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen, aan te kledenen het eventueel assisteert bij het aantrekken van steunkousen.Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haar medicatietijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles om mensenwerk.Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt leven in desituatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind je het leukom een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werk te gaanin Rotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

Multimediadeveloper (middelbaar) – Coolblue – Rotterdam

JobID = 19s0.07

Als iOS Developer zorg jij voor een ultiemeklantervaring voor het zoeken en kopen van producten bij Coolbluevia de app.
Hoe word ik iOS Developer bijCoolblue?

Je bent succesvolin het schrijven van Swift code en werkt nauw samen met jecollega’s, bijvoorbeeld in de vorm van pair programming, om dekwaliteit te waarborgen. Daarbij denk je na over technische keuzes…


Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Rotterdam

JobID = 19s0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch me…


Lees meer…

Verzorgende 3 IG – Zorgwerk Schiedam – Rotterdam

JobID = 19s0.16

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibel aan de slag als Verzorgende 3 IG in Dirksland en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. H…


Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Rotterdam

JobID = 18r0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanGehandicaptenzorg en Psychiatrische cliënten. Mensenwerk is hetbelangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je ommet hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), somsals laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jijoprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom jein een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast)bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, danbezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door jeeigen regio. Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IGaan het werk te gaan in Rotterdam e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Solliciteer dan direct!

Lees meer…

Verzorgende 3 IG – Zorgwerk Rotterdam Centrum – Rotterdam

JobID = 17q0.16

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als Verzorgende 3 IG in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communiceren over de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden hebt.Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door je eigen regio.Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Rotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dan direct!, » Diploma Verzorgende IG (niveau 3) of vergelijkbaar.» Cliëntgerichte en gastvrije instelling.» Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.» Signalerend en probleemoplossend vermogen.» Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.» Bereid om een VOG aan te vragen (de kosten worden door ons vergoed).» Eigen vervoer is een pré.» Je hebt affiniteit met V&V-huizen en psychogeriatrie, » Goed salaris: marktconform (cao voor V&V-huizen) en wekelijks uitbetaald» Gratis scholing: neem vanaf je eerste werkdag deel aan praktijkgerichte trainingen.» Veel afwisseling: doe brede werkervaring op bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren» Alle vrijheid: jij bepaalt zélf met de app waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Of niet werkt.» Geweldige community: vind vrienden met de app en je staat er nooit alleen voor.» Hippe werkgever: Zorgwerk is een innovatieve werkgever die om je geeft.

Lees meer…

Verzorgende 3 IG – Zorgwerk Rotterdam Centrum – Rotterdam

JobID = 17q0.16

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als Verzorgende 3 IG in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communiceren over de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden hebt.Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door je eigen regio.Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Rotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dan direct!, » Diploma Verzorgende IG (niveau 3) of vergelijkbaar.» Cliëntgerichte en gastvrije instelling.» Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.» Signalerend en probleemoplossend vermogen.» Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.» Bereid om een VOG aan te vragen (de kosten worden door ons vergoed).» Eigen vervoer is een pré.» Je hebt affiniteit met V&V-huizen en psychogeriatrie, » Goed salaris: marktconform (cao voor V&V-huizen) en wekelijks uitbetaald» Gratis scholing: neem vanaf je eerste werkdag deel aan praktijkgerichte trainingen.» Veel afwisseling: doe brede werkervaring op bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren» Alle vrijheid: jij bepaalt zélf met de app waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Of niet werkt.» Geweldige community: vind vrienden met de app en je staat er nooit alleen voor.» Hippe werkgever: Zorgwerk is een innovatieve werkgever die om je geeft.

Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Rotterdam

JobID = 16p0.07

Zoek je autonomie en flexibiliteit in je werk? BijZorgwerk bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt.Met de overzichtelijke app heb je op elk moment toegang tot leukediensten bij honderden opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Het is van enorm belang dat je zelfverzekerd overkomt en oprechteaandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Want mensenwerk ishet belangrijkste ingrediënt van een goede zorgverlening. Met jouwkennis, vaardigheden en glimlach kun je een wereld van verschilmaken voor een ieder die jouw hulp nodig heeft. Wanneer je in deGGZ, ziekenhuiszorg, GZ, of een verpleeg- of verzorgingshuis aan deslag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kiesje daarnaast bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in dethuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens eenroute door je eigen regio. Als Verpleegkundige spec. Psychiatriekan je o.a. aan het werk bij organisaties in Rotterdam op hetterrein van GGZ, met afdelingen/teams specifiek gericht op geslotenafdeling. Naast je reguliere Verpleegkundige spec.Psychiatrie-werkzaamheden houd je de mensen die je verzorgtnauwlettend in de gaten en signaleer je veranderingen en problemen.Je rapporteert en overlegt met andere hulpverleners. Werken bijZorgwerk als Verpleegkundige spec. Psychiatrie past bij jou als jeeen diploma hebt dat kwalificeert, ervaring hebt in deze functie,zelfstandig bent, stevig in je schoenen staat en beschikt over eensterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.

Lees meer…

Acceptant verzekeringsmaatschappij – Walters People – Rotterdam

JobID = 16p0.07

Operationele werkzaamheden: Je beoordeelt aanvragenvoor particulieren en brengt hiervoor offertes uit. Daarnaastbeoordeel je de financiele documenten van de klant en geef jezelfstandig finaal akkoord. Je signaleert en analyseertontwikkelingen, knelpunten en risico’s intern, extern of inwerkprocessen. En je doet verbetervoorstellen voor het structureelverbeteren, optimaliseren en structureren van de kwaliteit van deoperationele processen. Uiteraard zorg je voor een hoge kwaliteitvan de uitvoering van bovengenoemde processen.

Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Rotterdam

JobID = 16p0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verpleegkundige niveau 4 in Rotterdam en regioRotterdam-Rijnmond. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Ouderen. In dezorg draait alles om mensenwerk. Elke werkdag heb je nauw contactmet hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), somsals laatste strohalm. Het is daarom essentieel om oprechte aandachtte hebben voor hen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou jeervan om een praatje te maken? Dan kunnen jouw kennis en glimlacheen wereld van verschil maken voor iemand die jouw hulp nodigheeft. Naast het uitvoeren van verpleegtechnische handelingenondersteun je bij het verzorgen en het organiseren van hetzorgproces rondom de cliënt. Ook voer je administratieve taken uitdie aansluiten bij je werkzaamheden en ben je medeverantwoordelijkvoor het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Wanneer het op jouwverpleegtechnische taken aankomt, kan een allround inzet van jeworden verwacht. Naast het verzorgen van wonden, het toedienen vanmedicijnen en/of injecties en het aanleggen van infusen, kan jehulp ook ingeroepen worden voor bijvoorbeeld de lichamelijkeverzorging van cliënten. Via Zorgwerk kan je in diverse brancheswerken. Wanneer je bij een ziekenhuis of V&V-huis aan de slaggaat, kom je in een team terecht. Dan is het belangrijk dat je eenteamspeler bent. Kies je om in de thuiszorg te werken, dan is hetuiteraard van groot belang dat je goed in staat bent om vrijwelgeheel zelfstandig alle werkzaamheden uit te voeren die je op jeroute tegenkomt. Ben je enthousiast geworden om als Verpleegkundigeniveau 4 aan het werk te gaan in Rotterdam e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Rotterdam

JobID = 16p0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende Zorg Welzijn 2 in Rotterdam en regio Rotterdam-Rijnmond.Je kan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan V&V-huizen en Palliatief. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouw aanwezigheidmaakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakket is gevarieerden omvat het ondersteunen van cliënten verschillende dagelijkseactiviteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen,aan te kleden en het eventueel assisteert bij het aantrekken vansteunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haarmedicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles ommensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt levenin de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind jehet leuk om een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende Zorg Welzijn 2 aan het werk tegaan in Rotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Solliciteer dan direct!

Lees meer…

Medewerker onderhoud (elektrische) fietsen en scooters – Adecco – Rotterdam

JobID = 15o0.08

Van je hobby je werk maken? Dat kan als je van sleutelen aan fietsen, scooters of auto’s houdt en gek bent op techniek. Lees snel verder.

Jij gaat fulltime aan de slag als medewerker onderhoud fietsen en scooters (mechanic) bij Lime  in Rotterdam (Waalhaven). Voor deze vacature is een opleiding niet vereist, maar het is wel belangrijk dat je over technische ervaring en talent(en) beschikt. Het gaat hierbij om een langdurig project.

 

Als medewerker onderhoud (electrische) fietsen en scooters ondersteun, beheer, en onderhoud je hypermoderne elektrische fietsen binnen Rotterdam.

Je wordt binnen de organisatie opgeleid tot deskundige op het gebied van scooter/ fietsen en hardware en -technologieën. Uiteindelijk ga je als onderhoudstechneut werken en houd je je bezig met het oplossen, repareren en bijstellen van mechanische en elektrische scooters/fietsen. Een afwisselende baan, met veel zelfstandigheid.

Je taken zijn onder andere:

 • Werken met de operations software;
 • Registreren van alle onderhoudsactiviteiten via pc of tablet;
 • Werken volgens de veiligheidsprotocollen;
 • Inspecteren en evalueren van scooters op veiligheid en functioneren;
 • Nakomen van de kwaliteitseisen;
 • Zorgen voor een opgeruimde werkplek en voorraad;
 • ?Assisteren bij het monteren en afleveren van elektrische fietsen/scooters.

Waar ga jij dan werken vraag jij je af? Dat is een goede vraag! Het is een organisatie die bouwt aan de toekomst van personenvervoer. Het doel is om iedere bewoner uit Rotterdam en de toeristen te voorzien van een handig vervoersmiddel die hen overal naar toe kan brengen om zo de stad op een geheel nieuwe manier te verkennen. Het is goedkoper dan het OV en sneller en makkelijker dan auto’s. Het gaat om niemand minder dan een groot international die hedendaags al wereldwijd het vervoer gemakkelijker heeft gemaakt. De standplaats is Waalhaven Rotterdam. Dit is ook makkelijk te bereiken met het ov.

Kortom: Wil jij een bijdrage leveren aan de realisatie van dit nieuwe vervoersmiddel? Reageer dan nog vandaag, wie weet werkt zie je binnenkort door Rotterdam de vervoersmiddelen die door jou (deels) gemaakt zijn. Hoe gaaf is dat?

Wat verwachten wij van jou?

 • Mechanische en technische aanleg;
 • Oplossingsvermogen;
 • Flexibel beschikbaar (i.v.m. eventueel werken in het weekend);
 • Naast Nederlands ook de Engelse taal kunnen spreken;
 • Beschikken over basis computervaardigheden;
 • Je hebt een goede conditie en kunt tot 30 kilo tillen (ook buigen, bukken en langdurig staan);
 • Hardwerkend iemand;
 • Doelgericht;
 • Deadlines zijn voor jou geen probleem om mee om te gaan. Soms moet er snel geleverd worden vanuit het magazijn of zijn er spoed reparaties. Jij bent niet gek te krijgen.

Wat kun jij van Adecco verwachten?

 • Een salaris van € 10,45,- bruto p/u
 • Toeslag als je buiten de normale werkuren werkt / overwerkt
 • 25 vakantiedagen op jaarbasis (bij fulltime dienstverband)
 • 8% vakantietoeslag
 • Iedere woensdag je salaris gestort
 • Na 26 gewerkte weken via Adecco ga je deelnemen aan ons pensioenfonds
 • Gratis en onbeperkt toegang tot het trainingsaanbod van de Adecco Academy (online leeromgeving)

Reageer vandaag nog door op de sollicitatiebutton te klikken en je gegevens bij ons achter te laten. Eerst meer info? Bel dan met 010-2010370 en vraag naar Adora of Danique. Of stuur een e-mail naar regiorotterdam@adecco.nl. We vertellen je graag meer over deze vacature.?

Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Rotterdam

JobID = 12l0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verpleegkundige niveau 4 in Rotterdam en regioRotterdam-Rijnmond. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Verslavingszorg.In de zorg draait alles om mensenwerk. Elke werkdag heb je nauwcontact met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als bestevriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom essentieel omoprechte aandacht te hebben voor hen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kunnen jouwkennis en glimlach een wereld van verschil maken voor iemand diejouw hulp nodig heeft. Naast het uitvoeren van verpleegtechnischehandelingen ondersteun je bij het verzorgen en het organiseren vanhet zorgproces rondom de cliënt. Ook voer je administratieve takenuit die aansluiten bij je werkzaamheden en ben jemedeverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg.Wanneer het op jouw verpleegtechnische taken aankomt, kan eenallround inzet van je worden verwacht. Naast het verzorgen vanwonden, het toedienen van medicijnen en/of injecties en hetaanleggen van infusen, kan je hulp ook ingeroepen worden voorbijvoorbeeld de lichamelijke verzorging van cliënten. Via Zorgwerkkan je in diverse branches werken. Wanneer je bij een ziekenhuis ofV&V-huis aan de slag gaat, kom je in een team terecht. Dan ishet belangrijk dat je een teamspeler bent. Kies je om in dethuiszorg te werken, dan is het uiteraard van groot belang dat jegoed in staat bent om vrijwel geheel zelfstandig alle werkzaamhedenuit te voeren die je op je route tegenkomt. Ben je enthousiastgeworden om als Verpleegkundige niveau 4 aan het werk te gaan inRotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf danveilig online in!

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Rotterdam

JobID = 12l0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Rotterdam en regioRotterdam-Rijnmond. Je kan onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van Kinderopvang en Verticale groep.Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je groepenkinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO),naschoolse opvang (NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt alspedagogisch medewerker voor een huiselijke sfeer, waarin kinderenzich veilig voelen. Je houdt de ontwikkeling van de kinderen en degroep goed in de gaten, dus het is belangrijk om oplettend en alertte zijn. Als er problemen zijn, overleg je dat met je collega’s, deouders of een deskundige. Ook als ouders vragen hebben kunnen zebij jou terecht. Je organiseert activiteiten op het gebied vansport en bewegen, kunst en creativiteit. Deze activiteiten levereneen bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bijhun leeftijd. Op deze manier begeleid en stimuleer je kinderen inhun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ook draag jezorg voor de inventaris van gemeenschappelijke en groepsruimten,waarbij je lichte huishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiastgeworden om als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaanin Rotterdam e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

IC verpleegkundige in Rotterdam – TMI Interim – Rotterdam

JobID = 12l0.07

Flexibele intensive care verpleegkundige gezocht voor een groot ziekenhuis in Rotterdam! De functie is voor 32 tot 36 uur per week. Je komt te werken op basis van detachering, wat betekent dat wij je veel afwisseling in je werk en zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden bieden. Zo ontvang je andere een bovengemiddeld salaris en een leaseauto. Je gaat eerst voor enkele maanden aan de slag binnen het ziekenhuis in Rotterdam. Daarna zal je wisselend worden ingezet op andere afdelingen of zelfs in andere ziekenhuizen in de omgeving. Hierdoor doe je veel afwisselende ervaring op en heb je veel afwisseling in je werk! Heb je interesse en ontvang je graag meer informatie? Solliciteer dan vandaag nog op deze vacature voor meer info of een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Over de functie De eerste maanden werk je binnen een centrum in een groot ziekenhuis, bestaande uit de afdelingen Cardiologie, Longziekten en Cardiothoracale Chirurgie. Je werkt binnen dit centrum met bijna 1000 collega’s met de meest uiteenlopende nationaliteiten, wat een internationale dimensie geeft aan het centrum. Je krijgt te maken met complexe patiëntenzorg en technologische hoogstandjes, alle nieuwe technieken en innovaties worden namelijk binnen dit centrum toegepast. Jouw profiel: Jij bent gediplomeerd intensive care verpleegkundige; Jij hebt een geldige BIG-registratie; Jij hebt een flexibele instelling en kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig handelen; Jij staat stevig in je schoenen en beschikt over goede communicatieve vaardigheden; Het spreekt jou aan om in wisselende werkomgevingen aan de slag te gaan. Wij bieden jou: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een bovengemiddeld (CAO++) salaris; Een leaseauto bij een dienstverband vanaf 24 uur per week; Mogelijkheid op een contract voor onbepaalde tijd (op basis van jouw mogelijkheden en wensen); Een dynamische functie met veel verantwoordelijkheid en vrijheid tot het nemen van eigen initiatief; Een flinke dosis ervaring door afwisselend werk in diverse omgevingen; Een goed gevulde (bij)scholingskalender; Jaarlijks leuke uitjes met TMI collega’s; De mogelijkheid om als zzp’er te kiezen voor bevoorschotting ofwel je factuur binnen één werkdag uitbetaald; Optimale persoonlijke begeleiding vanuit ons enthousiaste team van recruiters, accountmanagers en backoffice; In veel gevallen zelfs de mogelijkheid om tijdelijk in het buitenland aan de slag te gaan (enkel als je dit wenst)!

Lees meer…

Verzorgende 3 IG – Zorgwerk Schiedam – Rotterdam

JobID = 12l0.16

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibel aan de slag als Verzorgende 3 IG in Dirksland en regio Rotterdam-Rijnmond. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie.Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners te communiceren over de status en het behandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijk dat je goede communicatieve vaardigheden hebt.Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door je eigen regio.Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IG aan het werk te gaan in Dirksland e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf dan veilig online in!, » Diploma Verzorgende IG (niveau 3) of vergelijkbaar.» Cliëntgerichte en gastvrije instelling.» Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.» Signalerend en probleemoplossend vermogen.» Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.» Bereid om een VOG aan te vragen (de kosten worden door ons vergoed).» Eigen vervoer is een pré.» Je hebt affiniteit met V&V-huizen en psychogeriatrie, » Goed salaris: marktconform (cao voor V&V-huizen) en wekelijks uitbetaald» Gratis scholing: neem vanaf je eerste werkdag deel aan praktijkgerichte trainingen.» Veel afwisseling: doe brede werkervaring op bij uiteenlopende opdrachtgevers in diverse sectoren» Alle vrijheid: jij bepaalt zélf met de app waar, wanneer en hoe vaak je werkt. Of niet werkt.» Geweldige community: vind vrienden met de app en je staat er nooit alleen voor.» Hippe werkgever: Zorgwerk is een innovatieve werkgever die om je geeft.

Lees meer…

Procestechnoloog / productontwikkelaarprocesindustrie – Coolblue – Rotterdam

JobID = 10j0.07

Als Process Engineer CoolblueBezorgt implementeeren verbeter je processen. Hierdoor heb je grote impact op deefficiëntie binnen heel CoolblueBezorgt.
Hoe word ik Process Engineer CoolblueBezorgt bijCoolblue?

Jouw hart gaatsneller kloppen van het doen van analyses en het verbeteren vanprocessen. Je weet altijd de juiste collega’s te vinden om jouwprocesverbeteringen te implementeren binnen de operatie vanCoolbluebezorgt. Ook Process Engineer CoolblueBezorgt worden?Victorie legt je uit hoe je dat doet. 

Dit vind je leuk om te doen

 • Introduceren, verbeteren en implementeren vannieuwe en bestaande processen. 
 • Signaleren en minimaliseren van verspilling in bestaandeprocessen. 
 • Een projectplan opstellen eneen projectteam samenstellen. 
 • Samenwerken met Depotbazen, Teamleiders en projectteamsen ervoor zorgen dat iedere nieuwe procedure zorgvuldig wordtuitgerold. 
 • Begeleiden en monitoren vande implementatie. 

Hierherken jij jezelf in

 • WO werk-en denkniveau
 • 2-3 jaar werkervaring inprojectmanagement 
 • Coachendeervaring 
 • Ervaring met de LEAN-methodiekis een pré, het verbeteren van logistieke processen en het managenvan een project
 • Creatief in het bedenken vanoplossingen en zien van mogelijkheden
 • Nauwkeurig in het maken van planningen
 • Stakeholders up to date houden van de voortgang van hetproject
 • In het bezit van eenrijbewijs

Dit zoek jij verderin een baan

 • Geld.
 • Met meer dan 30 trainingen in onze eigen Studiefabriekkun je elke dag een beetje beter worden.
 • Korting op alle spullen die we verkopen.
 • Ongekend goede werksfeer. Met versbereide happen,maandelijkse borrels, legendarische Coolblue-feesten, de leuksteteamactiviteiten en een informele, speelse afdeling.
 • 25 vakantiedagen. Als je belooft dat jeterugkomt.
 • Reiskostenvergoeding enpensioenregeling.
 • Een kantoor waar jefoto's van wilt maken op een toplocatie. Vanaf RotterdamCentraal is het 3 keer vallen voor je er bent. Oké, het is 2minuten lopen.
 • Ruimte voor nieuwe initiatievenen ideeën. Daar staan we altijd voor open. Of je nu een week, maandof een jaar bij ons werkt.
 • Een baan bij éénvan de snelst groeiende bedrijven van de Benelux.
 • Actie. Grote kans dat je wordt geraakt met eennerf-gun.

Lees meer…