Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Leiden

JobID = 16p0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsVerzorgende 3 IG in Leiden en regio Hollands Midden. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. Mensenwerk is het belangrijksteingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je om methulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), soms alslaatste strohalm. Het is daarom van enorm belang dat jij oprechteaandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Kun je goedluisteren en hou je ervan om een praatje te maken? Dan kun je metjouw kennis en glimlach een wereld van verschil maken voor eenieder die je hulp nodig heeft. Spreekt dat je aan? Dan is dit debaan voor jou! Als Verzorgende IG hou je een vinger aan de pols bijde mensen die je verzorgt en signaleert zo nieuwe of terugkerendegezondheidsproblemen. Je moet daarnaast in staat zijn om duidelijkmet andere hulpverleners te communiceren over de status en hetbehandelplan van een cliënt. Naast je nauwe opletten en alertheidis het dus enorm belangrijk dat je goede communicatievevaardigheden hebt. Om je functie als Verzorgende IG goed te kunnenvervullen, verwachten we van je dat je in staat bent om reguliereverpleegtechnische handelingen uit te voeren. Het is daarbij vangroot belang dat je zelfverzekerd overkomt op degenen die je helpt.Wanneer je in een V&V- of ziekenhuis aan de slag gaat, kom jein een team te werken met leuke collega’s. Kies je (daarnaast)bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in de thuiszorg, danbezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route door jeeigen regio. Ben je enthousiast geworden om als Verzorgende 3 IGaan het werk te gaan in Leiden e.o. en voldoe je aan defuntie-eisen? Solliciteer dan direct!

Lees meer…

Verpleegkundige – Joof Media – Leiden

JobID = 15o0.07

Zoek je autonomie en flexibiliteit in je werk? BijZorgwerk bepaal je écht zelf waar, wanneer en hoe vaak je werkt.Met de overzichtelijke app heb je op elk moment toegang tot leukediensten bij honderden opdrachtgevers in uiteenlopende branches.Het is van enorm belang dat je zelfverzekerd overkomt en oprechteaandacht toont voor de mensen die je verzorgt. Want mensenwerk ishet belangrijkste ingrediënt van een goede zorgverlening. Met jouwkennis, vaardigheden en glimlach kun je een wereld van verschilmaken voor een ieder die jouw hulp nodig heeft. Wanneer je in deGGZ, ziekenhuiszorg, GZ, of een verpleeg- of verzorgingshuis aan deslag gaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kiesje daarnaast bijvoorbeeld voor het draaien van diensten in dethuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevenden tijdens eenroute door je eigen regio. Als Verpleegkundige spec. Psychiatriekan je o.a. aan het werk bij organisaties in Leiden op het terreinvan V&V-huizen, met afdelingen/teams specifiek gericht oprevalidatie. Naast je reguliere Verpleegkundige spec.Psychiatrie-werkzaamheden houd je de mensen die je verzorgtnauwlettend in de gaten en signaleer je veranderingen en problemen.Je rapporteert en overlegt met andere hulpverleners. Werken bijZorgwerk als Verpleegkundige spec. Psychiatrie past bij jou als jeeen diploma hebt dat kwalificeert, ervaring hebt in deze functie,zelfstandig bent, stevig in je schoenen staat en beschikt over eensterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.

Lees meer…

Operatieassistent – AMC – Leiden

JobID = 15o0.07

Kom je van ver? Geen probleem! Wijbemiddelen naar woonruimte (ingerichte studio’s) in de nabijeomgeving van het AMC en het centrum vanAmsterdam.

 

Defunctie

Als operatieassistent in het AMC werk jenauw samen in een multidisciplinair team om onze patiënten veilighun operatie te laten ondergaan. Wij opereren veel voorkomendeaandoeningen, maar doen vooral de meer zeldzame en ingewikkeldebehandelingen veelal met een multidisciplinaire aanpak. Er wordtveel wetenschappelijk onderzoek gedaan en er worden nieuwe medischetechnieken toegepast en ontwikkeld. Het Klinische operatiecentrumis voor de discipline operatieassistenten opgesplitst in driekennisgroepen, op één locatie:

A -Cardiochirurgie, Orthopedie en Traumatologie
B -Neurochirurgie, Kinderchirurgie, Algemene Chirurgie enVaatchirurgie
C – Gynaecologie, Urologie, KNO, MKA,Oogheelkunde en Plastische Chirurgie

Wijzoeken operatieassistenten die onze teams willen versterken. Dekennisgroepen kenmerken zich door een groot aanbod aanspoedpatiënten, het AMC is een Level-1 trauma centrum. Overdag zalje veelal op je eigen kennisgroep staan maar in de diensten werk jekennisgroep overstijgend, dit maakt het werken in het AMC zeerafwisselend en uitdagend! Op ons pas verbouwde academischeoperatiecentrum kun jij je echt richten op je kerntaken, je krijgtondersteuning van hulpvaardige collega’s van de schoonmaak,logistiek, medische administratie en technische dienst.

Wij werken op basis van aanwezigheidsdiensten meteen 9-urige werkdag; dagdiensten van 07:30-17:00, tussendienstenvan 09:00-18:30, late diensten van 13:30-23:00 en nachtdiensten van22:30-08:00.

Een mooie vervolgstap in jecarrière is het zeker en bij ons raak je ook nog eens nooituitgeleerd: om je actuele kennis op peil te houden hebben we eeninteressant en praktisch bij- en nascholingsprogramma met o.a.e-learning, klinische lessen en bijscholingsmomenten door medischspecialisten, collega operatieassistenten en firma’s. Heb je veelaffiniteit met een specifiek specialisme dan kun jevakspecialist/specialisme oudste worden en als je leidinggevendeambities hebt, senior operatieassistent. Ook andere talenten kun jebij ons verder ontwikkelen, zo zijn er collega’s die CRM trainingengeven, collega’s toetsen m.b.t. voorbehouden handelingen, in hetcollegiaal opvangteam zitten, ergo coach zijn, onderdeel gaanuitmaken van een auditteam of BLS instructeur zijn. Kortom, bij onskun je je blijven ontwikkelen.

Deafdeling

Het operatiecentrum bestaat uit hetKlinische operatiecentrum en het Dagcentrum met in totaal 25operatiekamers. Hiervan zijn 18 operatiekamers ingericht alsendo-suites, 2 operatiekamers zijn uitgerust als hybrideoperatiekamers en 5 operatiekamers zijn ingericht voor dagcentrumpatiënten. Jaarlijks worden er 17.000 operaties uitgevoerd. In hetAMC worden complexe, specialistische operaties uitgevoerd metgebruikmaking van de nieuwste technieken. De verbouwing van de 20klinische OK’s is in 2015 afgerond. Er zijn ongeveer 160medewerkers werkzaam bij de OK, het Dagcentrum en de AdministratieOK. Ons team bestaat uit collega’s van alle leeftijden waarbij hetzwaartepunt ligt tussen de 25-35 jaar en met uiteenlopendewerkervaring en achtergrond.

Wijvragen

Wij zoeken meerdere enthousiastecollega’s in het bezit van een diploma NVZ Operatieassistent, zowelstartend als meer ervaren.
Als je daarnaast ookaccuraat, stressbestendigen flexibel bent en graag in teamverbandwerkt, dan is het plaatje helemaal compleet.

Onsaanbod

Wij bieden je ruime gelegenheid totontplooiing, verdieping en verbreding, extra scholing en een plekom te groeien! Werken in het AMC betekent werken in eeninspirerende en professionele omgeving waar ontwikkeling, in alleopzichten, wordt gestimuleerd.

• Het AMC kanbemiddelen naar woonruimte (studio’s) in de nabije omgeving van hetAMC. De minimale huurtermijn van deze studio is 1 jaar (12maanden). Zo kun je, ook als je van ver komt, rustig ‘landen’ inAmsterdam. 
• Het salaris bedraagtmaximaal € 3.391,- bruto per maand opbasis van 36 uur (schaal 8 CAO UMC). Operatieassistenten ontvangeneen werving en behoud toelage van € 181,34bruto per maand (bij een voltijd aanstelling).Nieuwe collega’s bieden wij tijdens de inwerkperiode eentegemoetkoming voor het nog niet werken in onregelmatige dienstenvan € 250,- bruto per maand (bij eenvoltijd aanstelling). Dat betekent dat jenettomaximaal € 2.540,49,- per maand* kan verdienen opbasis van 36 uur. 
• Het salaris is exclusiefvakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%). Wanneer jevolledig ingewerkt bent en onregelmatige diensten gaat werken,ontvang je ook een onregelmatigheidstoeslag.
• Wijbieden in eerste instantie een aanstelling voor 12 maanden, metuitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren.
• Bovenop het salaris wordt maandelijks gespaard voor hetPersoonlijk Budget (ten minste 1,55% van het salaris) wat je kuntinzetten voor scholing of persoonlijke ontwikkeling.
•Naast uitstekende bereikbaarheid met het OV, heeft het AMC ookvoldoende parkeerplaatsen voor medewerkers.
• Pensioenwordt opgebouwd bij het ABP. Het AMC draagt een groot deel van depremie bij (70%).
• Wij hebben een zeer actievepersoneelsvereniging en organiseren verschillende (sportieve)activiteiten en evenementen door het jaar heen.

Kijk voor een overzicht van al onze andere arbeidsvoorwaardenop www.werkenbijamc.nl/arbeidsvoorwaarden.
* Dit bedrag is eenrichtlijn. Aan dit bedrag kunnen geen rechten wordenontleend. 

Solliciteren

Wilje direct solliciteren? Gebruik dan de knop ‘solliciteren’ op dezepagina.
Wil je eerst meer informatie of eens komenrondkijken? Neem dan gerust contact op met Signe Yocarini(unitmanager) via s.b.yocarini@amc.nl,of met Carin van Keulen (unitmanager) via g.l.vankeulen@amc.nl.

Wij zien uit naar onzekennismaking!

Lees meer…

Project engineer – Olympia – Leiden

JobID = 9i0.08

Ben jij een teamplayer met een klantgerichte houding en uitstekende communicatieve vaardigheden? Ben je organisatorisch ingesteld en bekend met onverwachte adhoc situaties? Lees dan zeker verder!

Als project engineer voor deze organisatie heb je een breed takenpakket. Het verkoopteam heeft het ontwerp, de calculatie en de offerte gemaakt. Op basis van het systeemontwerp dat het verkoopteam aanlevert, maak jij het P&ID en ga je het detail ontwerp uitwerken (werktekeningen, componenten, layout van piping, machine opstelling, isolatie etc.). Je werkt samen met de electrical engineer en de PLC programmeur in het projectteam. Dat staat onder leiding van de technical engineer/project manager. Je koopt componenten in en contracteert eventueel onderaannemers. Je stuurt verder de monteurs op site aan.

Een indruk van jouw takenpakket:

 • Je stelt de P&ID en materiaallijst op.
 • Je maakt werktekeningen.

Je koopt componenten in (opstellen specificaties, beoordelen offertes leveranciers).Je houdt het projectdossier up-to-date.Je bent het aanspreekpunt voor de monteurs tijdens het project.Je bent het aanspreekpunt voor onderaannemers.Je bewaakt de voortgang van het project voor wat betreft jouw verantwoordelijkheidsgebied en rapporteert hierover aan de Technical Engineer/ Project manager.Samenwerken binnen het projectteam door goede en tijdige communicatie en afstemming.

Lees meer…

Projectmanager Gebiedsontwikkeling – Certus Groep – Leiden

JobID = 13m0.08

Over de functie

 • U speelt een belangrijke rol in de realisatie van 8.500 woningen in Leiden.
 • Als Projectmanager Gebiedsontwikkeling draagt u zorg voor de aansturing van(gemeentelijke) ruimtelijke (grondexploitatie)projecten voor (toekomstige) woningbouw en bedrijventerreinen/of voor gemeentelijke investeringsprojecten zoals bijvoorbeeld onderwijsgebouwen. Deze projecten bevinden zich in verschillende fasen, dit kan variëren van de verkennende haalbaarheidsfase tot aan projecten die al zijn opgestart.
 • U bent een belangrijke schakel in het team en stimuleert een goed werkklimaat in het team/project en bevordert samenhang en samenwerking door heldere communicatie en goed overleg. Zo heeft u ook invloed op de doorontwikkeling van de afdeling en de gemeente als zodanig. 
 • U werkt in een integraal projectteam en met partijen zoals ontwikkelaars en corporaties, dorpsteams, ondernemers en inwoners samen aan de realisatie. U beheert het projectbudget van projecten en stuurt bij waar en wanneer nodig. In het licht van integraliteit bent u constant bezig met het pro-actief betrekken van partners en collega’s. 
 • Een open houding richting de directe omgeving, inwoners, gebruikers en bestuur is een must. Vanuit deze houding anticipeert u op kansen en mogelijkheden voor vernieuwing, en bent u in staat processen te overzien en aan te jagen.

Het ene been in de geschiedenis en het andere in de toekomst, dat typeert Leiden. Zo is onder de unieke en historische Molen de Valk een hypermoderne parkeergarage gebouwd. Met het Singelpark werken de gemeente samen met de stad aan een aaneengesloten stadspark rondom de historische singels. In het stationsgebied maken ze met het multifunctionele gebouw de Lorentz een bijzondere stadsentree en het Bio Science Park staat vol in ontwikkeling. Kortom, ook al bestaat Leiden sinds het jaar 860, de stad is nooit af. Komende jaren staat Leiden voor talloze uitdagende opgaven op het gebied van verstedelijking (complexe inbreidingsvraagstukken), duurzaamheid en sociale inclusiviteit. 

Bij het Projectbureau vindt u de teams Project- en programmamanagement en Stadsingenieurs en gaat u aan de slag met dergelijke opgaven. Samen met de collega’s van andere afdelingen werkt u aan een grote variëteit aan projecten op het gebied van infrastructuur, stedelijke-, gebieds- en vastgoedontwikkeling en inrichting openbare ruimte.

Als Projectmanager Gebiedsontwikkeling komt u te werken binnen een actieorganisatie waar er sprake is van zelforganisatie en weinig hiërarchie en bureaucratie. Leiden heeft een echt ‘stads’ karakter met alle bijbehorende uitdagingen; echter wel binnen een schaalgrootte waar u tastbare resultaten boekt. U heeft alle ruimte om zo goed mogelijk ‘van buiten naar binnen werken’ in de praktijk te brengen. Op basis van uw eigen talenten en aspiraties wordt u gestimuleerd uzelf verder te ontwikkelen en kunt u invulling geven aan behoeftes die spelen binnen de gemeente Leiden. 

Het aanbod

 • Het gaat om een vaste functie voor 32 tot 36 uur per week. Verder is de functie ingekaderd op basis van uw ervaring (maximaal €69.768,- bruto ,- o.b.v. 36 uur). U komt te werken binnen een grootstedelijke gemeente en gaat aan de slag met complexe opgaven, boekt tastbare resultaten, krijgt ruimte en wordt gestimuleerd in uw (door)ontwikkeling. 
 • Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. Het gemeentehuis ligt naast het moderne station (enkele minuten lopen).
 • Verder ontvangt u een telefoon en tablet voor het werk.
 • Ruime aandacht voor een op maat gesneden ‘work life balance’ met veel ruimte voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken.
 • Gepersonaliseerde opleidingsmogelijkheden
 • Een vrij besteedbaar budget IKB (17,05% van het jaarsalaris) per jaar.
 • Een goede pensioenregeling (ABP) en goede ouderschaps- en zorgverlof regeling

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Leiden

JobID = 11k0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Leiden en regioHollands Midden. Je kunt onder andere werken bij onzeopdrachtgevers op het gebied van Kinderopvang en Peuters. Alspedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je groepenkinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO),naschoolse opvang (NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt alspedagogisch medewerker voor een huiselijke sfeer, waarin kinderenzich veilig voelen. Je houdt de ontwikkeling van de kinderen en degroep goed in de gaten, dus het is belangrijk om oplettend en alertte zijn. Als er problemen zijn, overleg je dat met je collega’s, deouders of een deskundige. Ook als ouders vragen hebben kunnen zebij jou terecht. Je organiseert activiteiten op het gebied vansport en bewegen, kunst en creativiteit. Deze activiteiten levereneen bijdrage aan de opvoeding van de kinderen en passen goed bijhun leeftijd. Op deze manier begeleid en stimuleer je kinderen inhun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Ook draag jezorg voor de inventaris van gemeenschappelijke en groepsruimten,waarbij je lichte huishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiastgeworden om als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaanin Leiden e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijf jezelf danveilig online in!

Lees meer…

Senior Scientist – Johnson & Johnson – Leiden

JobID = 9i0.07

Janssen Vaccines & Prevention, one of the JanssenPharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, is dedicated to bringingmeaningful innovation to global health. Our teams focus on the discovery,development, manufacture and marketing of vaccines and antibodies to protectpeople worldwide from infectious diseases.In our organization, entrepreneurial people areworking in a dynamic culture in which innovation and a ‘can do’ state of mindare the central points. In order to strengthen our team we are continuouslylooking for enthusiastic, talented people who have the ambition to developthemselves and can be of value to Janssen. The offices of Janssen Vaccines& Prevention are located in Leiden. For our Viral Vaccines department, weare currently seeking a fulltime Senoir Scientist – Preclinical ImmunologyDepartment/Project: The viral vaccine department is working on the discovery, earlyand late development of vaccines for viral infectious diseases andnon-infectious diseases. The Preclinical Viral Vaccines team focuses on theevaluation and characterization of novel vaccine candidates in vivo. The focusof the team is the discovery process from pre-clinical immunology to in vivoproof of concept of various novel vaccine leads and to provide essentialnon-clinical characterization of the vaccine leads for clinical development.The team works in cross-functional discovery and clinical development teams. To optimally deliver for each program,support is needed to ensure promises for the development programs are met. Job Description: We are seeking a highly motivated senior scientist with a PhD inthe field of vaccine immunology. The scientist will participate in crossfunctional teams to support the development of the Janssen SARS-CoV-2 vaccine withthe aim to move this and other candidate vaccines towards licensure. She or hewill support preclinical studies to characterize immunogencity, efficacy andmechanism of action in the appropriate models to inform clinical vaccine development.The identification of immune correlates of protection may ultimately lead tobetter understanding of factors defining human vaccine potency. The role requires profound immunological background knowledge aswell as experience with immunological techniques such as virus neutralizationassays, ELISA, FACS analysis, and advanced/complex immunological readoutsystems to characterize immune responses to vaccines. Advanced experience instudy design, protocol writing, data evaluation and the preparation of studyreports and other written documentation of immunological data is required. Thereforeseveral years of postdoctoral or pharmaceutical industry experience are highly preferred,preferentially with experience in regulatory interactions. She or he will be supported by a team of scientists under her/hisdirect supervision. The role offers the opportunity to contribute scientificknowledge, project management skills, reliability, efficiency and enthusiasm toa collaborative and flexible team. Areas of responsibilityDaily supervision of a team of direct reportsPlan, manage and execute research projects Provide scientific rationale for proof of concept and supportivestudiesKeep up to date with newest developments in the field andimplement novel technology or readout assays Translate research goals into action and accomplish the researchtarget(s)Create intellectual propertyPresent data to internal and external audiencesWriting of industry-style study reportsWriting of scientific publications and provision of input toregulatory documentsQualificationsExperience: 5-10 years of experience working in an academic orbiotechnology/pharmaceutical environment after obtaining the PhD is preferred.Competences: Excellent written and oral communication skills in English Good communication skills with different stakeholdersTime managementIndependent Goal oriented and accurateProblem solving oriented Pro-active and “can do” mentality What’s in it for you…?“Caring for the world, oneperson at a time…”As an employee, weconsider you as our most valuable asset. We take your career seriously. Aspart of a global team in an innovative environment your development is key andour day-to-day responsibility. Through e-university, on the job training,various projects and programs, we ensure your personal growth. Our benefitsmake sure we care for you and your family now and in the future.Primary LocationNetherlands-South Holland-Leiden-OrganizationJanssen Vaccines & Prevention BV (8852)Job FunctionR&DRequisition IDW

Lees meer…

Quality Manager – = – NonStop Consulting – Leiden

JobID = 16p0.07

Quality Manager – Make a REAL ImpactMy client has developed a new medical device that has the potential to change the world we live in. They have already made huge ripples in the Dutch market and are currently on their way to supply the EU market and beyond, only time stands in the way.They are a start-up that is growing due to their recent innovations towards Covid-19 and therefore are searching for a Quality Manager (freelance or permanent) to add to the team. This is a great opportunity for somebody who wants to make a REAL impact plus get their foot in the door with a company that is poised for greatness. The Role:As a Quality Manager your immediate tasks will be to maintain their ISO 13485 certification and advise the management with regards to compliance of relevant laws and regulations. vision and regulations into policyCoordinate Quality policy and business processImplement an internal audit programDetermine which requirements suppliers must meetManage complaintsConsult with suppliers of hardware and software, R&D and product management regarding quality issuesIncrease employees quality awarenessIdentify which requirements apply to the organization (ISO27000 and 13485)Requirements: Bachelor’s or Master’sA few years experience in Quality Management in Medical Devices or PharmaceuticalsExperience implementing a quality policy in one or more companiesFluent Dutch and EnglishMust be able to adapt to a changing organizationThe Offer: 25 days vacationTravel allowance – not much travel required for the roleNon-contributory pensionChallenging work environment with a diverse teamThe opportunity to make a REAL impact in patients lives!! If this job appeals to you please apply here or send your CV to me, Jared Holmes, on the NonStop Consulting website. If you are not available but you know someone that would be interested, please forward this to them and help the people in your network. NonStop is one of the largest and fastest growing specialised life-sciences & Med-tech recruitment companies in Europe. We are proud members of the APSCo life sciences group who ensure we meet the highest quality standards within the recruitment industry. Our offices are located in the UK, Luxemburg, Switzerland, US, Romania and the Czech Republic. Please visit our website for a full list of the niche markets we cover.

Lees meer…

Commercieel medewerker outbound – Randstad – LEIDEN

Wist je dat 4 op de 10 Nederlanders dagelijks een gedrukte krant leest? Wil jij aan de slag bij de grootste media uitgever van Nederland? Als Commercieel klantcontact medewerker bij DPG Media in Amsterdam (voorheen De Persgroep) weet jij mensen te overtuigen om een lidmaatschap af te sluiten. Elke klant heeft zijn eigen behoefte en het is aan jou om deze te ontdekken. Geen telefoongesprek is hetzelfde en door de variatie aan klanten is elk gesprek een leuke uitdaging! De gesprekken die jij voert hebben een duidelijk doel en veel uitdaging. Je kan tussen de 16 en 36 uur per week werken, afhankelijk van jouw wensen.wat bieden wij jou?15,45 bruto en een aantrekkelijke bonusregeling!Flexibele baan (16-36u per week)Gedreven team met een gezellige sfeer!Werkplek in hartje AmsterdamVeel 1-op-1 coachingsgesprekkenwie ben jijJij hebt een vlotte babbel, zelfvertrouwen en een sales mentaliteit!? Je zit vol energie en ziet overal kansen die je graag wilt benutten. Je bent een commercieel type dat lef heeft en klanten weet te helpen maar ook weet te overtuigen, zonder te pushen! Herken jij jezelf hierin? Controleer dan of je aan de volgende zaken voldoet:Je hebt minimaal 1 jaar sales ervaring (bijvoorbeeld als straatverkoper, telefonische verkoop of door-to-door verkoop)Je hebt een MBO4 of HBO diploma (of bent hier mee bezig)Je bent woonachtig in Amsterdam of omgevingwat ga je doenAls sales medewerker benader jij toekomstige klanten en probeer je met een leuk gesprek en een interessante aanbieding diegene een abonnement aan te bieden. Binnen dit team behoor jij tot de crème de la crème van de sales medewerkers!waar ga je werkenJij gaat aan de slag bij de grootste media uitgever van Nederland! Met bladen zoals het AD, De Volkskrant, Het Parool en Trouw zijn zij de meest toonaangevende media uitgever. Het is een ambitieuze werkgever met oog voor kwaliteitén voor hun eigen medewerkers. Op de commerciële klantcontact functie werk jij samen met 15 á 20 collega?s samen. De sfeer is informeel, maar direct. Je moet goed tegen feedback kunnen en je past er helemaal tussen als je niet op je mondje gevallen bent.Is jouw interesse gewekt? Heb jij al tips hoe wij deze vacature beter kunnen verkopen? Solliciteer dan via de button en dan bekijken we jouw CV. Als je aan de eisen voldoet bellen we je op! Samen bespreken we jouw CV, wensen en werkervaringen. Diezelfde dag wordt je voorgesteld als we jou vinden passen bij deze functie. Je kan ons bereiken op 020-5208850 of via callflexrecruitment@nl.randstad.comUiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees hier meer

Operator – Randstad – LEIDEN

Vaccines Launch Facility (VLF) gevestigd in Leiden is een modern vaccinfabriek. Er worden vaccins tegen infectieziekten, niet alleen COVID-19, maar ook andere ziekten zoals HIV en RSV ontwikkeld. De VLF is ontworpen Om vaccines op een schaal van 1000 liter te vervaardigen.wat bieden wij jouSalaris tussen de? 2000 en ? 2500 bruto per maandOpdracht voor een langere tijdGratis online trainingen via GoodHabitzPension opbouw na 26 gewerkte wekenWerken in een ultra modern omgevingEen werkweek van 40 uur per weekwie ben jijOm als associate manufacturing operator te kunnen functioneren heb je een afgeronde HLO opleiding in de richting biotechnologie, biochemie, biologie, proces technologie of vergelijkbaar nodig. Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. En je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en in het Engels.wat ga je doenAls associate manufacturing operator ben jij op de afdeling Upstream of Downstream processen verantwoordelijk voor het productieproces. Denk hierbij aan ontdekken van abnormaliteiten, documentatie, onderhouden van machines, uitvoeren van controles en ondersteunende activiteiten. Tevens ben je verantwoordelijk voor o.a. celculturen en virusculturen, purificatie processen, formulatie en in-process testen.waar ga je werkenDe afdeling Operations speelt een centrale rol binnen de VLF en is verantwoordelijk voor de tijdige levering van de geplande batches tegen de hoge kwaliteitsnormen en veiligheids- en compliance regels die van toepassing zijn op de vaccinproductie.Na ontvangst van jouw sollicitatie, hoor je binnen 24 uur van ons. Indien wij jou op basis van je cv en motivatie geschikt vinden, bellen we jou voor een telefonisch selectiegesprek en vragen wij jou om 2 referenties. Indien de uitkomst van het selectiegesprek en referenties positief zijn, stellen wij je uit voor bij VLF. Zorg dat jouw cv en motivatiebrief up to date zijn!Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees hier meer

Teamleider Financiële Administratie – Olympia – Leiden

JobID = 8h0.08

Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Teamleider Financiële Administratie! In deze functie ondersteun jij de Financieel Manager en coach en stuur jij de Administrateurs in hun persoonlijke ontwikkeling en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Naast het coachen en begeleiden van collega’s, ben je ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van de financiële afsluiting, het maken en analyseren van rapportages en heb je de coördinatie over de crediteuren- en debiteurenadministratie.

Wat ga je doen?

 • Je bent het aanspreekpunt en back-up voor de crediteuren- en debiteurenadministratie;
 • Het coördineren van de jaarlijkse financiële audit;
 • Je controleert wekelijks of de factuurbetalingen kloppen;
 • Rapportages analyseren en bespreken met budgethouders;
 • Je houdt je bezig met continue verbetering in werkinstructies en financiële procedures;
 • Het voorbereiden en boeken van journaalboekingen voor alle accounts.

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Leiden

JobID = 8h0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsHelpende niveau 2 in Leiden en regio Hollands Midden. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanV&V-huizen en Revalidatie. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouw aanwezigheidmaakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakket is gevarieerden omvat het ondersteunen van cliënten verschillende dagelijkseactiviteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen,aan te kleden en het eventueel assisteert bij het aantrekken vansteunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haarmedicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles ommensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt levenin de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind jehet leuk om een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werk te gaanin Leiden e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Leiden

JobID = 3c0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Leiden en regio HollandsMidden. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op hetgebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie. Als Helpende vervulje een essentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden.Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haardag goed begint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouwaanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakketis gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliënten verschillendedagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelfte wassen, aan te kleden en het eventueel assisteert bij hetaantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliëntzijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draaitalles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je inkunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren envind je het leuk om een gezellig praatje te maken tijdens deverzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechteinteresse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaalop zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg-en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slaggaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies jevoor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek jezelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt.Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werkte gaan in Leiden e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijfjezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Operator AkzoNobel Leiden

Jouw baanAkzoNobel is op zoek naar nieuwe medewerkers die bij willen dragen aan het succes van het bedrijf! AkzoNobel is al jaren expert op het gebied van verf en coatings en is op zoek naar medewerkers die samen met het het bedrijf willen groeien. Je kunt daarom onder andere rekenen op een persoonlijk ontwikkelingstraject, ploegentoeslag, reiskostenvergoedingén je maakt kans op een vast contract. Is jouw interesse gewekt? Lees dan gauw verder of solliciteer gelijk!Uitzendbureau Manpower is op zoek naar meerdere operators voor AkzoNobel in de omgeving van Leiden.In deze rol als operator is veiligheidsbewustzijn zeer belangrijk.Een klein foutje kan namelijk grote gevolgen hebben. Je bent je ervan bewust dat je de werkzaamheden naar behoren moet uitvoeren. Deze taken voer je uit in een team. Samen staan jullie aan de productielijn en zijn jullie verantwoordelijk voor het:Controleren van de grondstoffenkwaliteit aan de hand van een productiekaartAfstellen van machinesBeslissen over de juiste verhoudingen van grondstoffen (je gaat dus zelf de gewenste hoeveelheid grondstoffen uitrekenen)Monitoren van het productieprocesWaarborgen van de veiligheid door LOTOTO-beleid te volgenJij kunt meerdere machines bedienen. Het voordeel hiervan is dat je uiteindelijk op verschillende werkpleken inzetbaar bent. Dit krijg jeBrutosalaris van? 14,70 per uur (exclusief ploegentoeslag)Kans op vast contract, bij goed functioneren!Reiskostenvergoeding vanaf negen kilometer met een maximaal? 8,58 per werkdag (tot 37 kilometer vergoed)Ploegentoeslag van 11,25% extra over elk gewerkt uurFulltime baan van 40 uur per week met perspectiefUitzendcontract via Manpower Pensioenopbouw via Manpower na 26 gewerkte wekenTrainingsaanbod bestaande uit EHBO basis, VCA en meerJouw werkplekAkzoNobel Decorative Paints brengt kleur in je leven, met een breed assortiment aan producten voor decoratieén bescherming, zowel binnen als buiten. AkzoNobel produceert onder andere verven, lakken en beitsen, maar ook producten voor de voorbehandeling van hout en metaal, zodat het eindresultaat van elke verfklus er prachtig uitziet.Werkgever van het jaar!AkzoNobel heeft aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Dat heeft niet alleen voor een positieve bedrijfscultuur gezorgd, maar legde tegelijkertijd ook de fundering waarmee de onderneming het welbekende?Top Employer? certificaat heeft binnengesleept. Binnen AkzoNobel wordt er dagelijks hard gewerkt aan de drie p?s: People, Planet&Profit.?We ontwikkelen en slagen als team. En door een omgeving te creëren die onze medewerkers in staat stelt om een duurzame toekomst te realiseren ben ik des te trotser dat ons harde werk wordt erkend op deze manier,? zegt Marten Booisma, HR-directeur bij AkzoNobel.WerktijdenIn deze functie werk je volgens een tweeploegenrooster met de volgende werktijden:Ochtend-/middagdienst: van 6.00 tot 14.00 uurMiddag-/avonddienst: van 13.45 tot 21.45 uurBelangrijk om te weten: de werklocatie in Sassenhem is niet met het openbaar vervoer te bereiken. Het is dus belangrijk dat jij over eigen vervoer (auto, fiets, brommer, scooter) om AkzoNobel in Sassenheim te bereiken.  .Jouw profielMinimaaléén jaar werkervaring in een productie-gerelateerde functie, bijvoorbeeld als procesoperator, machine operator of operatorFysiek in staat om zware zakken te tillen (kunnen tot wel 23 kilogram wegen!)Eigen vervoer (auto, brommer, scooter) om op de werklocatie te komenGoede beheersing van de Nederlandse taal in verband met het begirjpen van Nederlandstalige veiligheidsintructiesBeschikbaarheid van 40 uur per weekHoge mate van verantwoordelijkheid en goede rekenvaardigheden (vanwege de aard van de functie)Bereidheid om in ploegendiensten en met PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) te werkenWoon je in de buurt van of in Sassenheim, bijvoorbeeld in Leiden, Noordwijk, Hoofddorp, Nieuw-Vennep of Voorhout? Dan zou dat zeker niet verkeerd uitkomen. Natuurlijk is dit geen vereiste, maar het zou je in ieder geval weer wat tijd op de weg schelen.Wil je aan de slag bij deze werkgever van het jaar? Wacht dan niet te lang met solliciteren. We nemen binnen twee werkdagen contact met je op om de vacature verder met je te bespreken!Zo solliciteer jeOnline solliciteren via de buttonMaken van een korte vragenlijstWij nemen contact met je op voor een persoonlijk telefoongesprekSamen kijken wij of deze (of eventueel een andere) vacature bij jou pastOp sollicitatiegesprek bij de Manpower vestiging en/of de opdrachtgever

Lees hier meer…

Storingsmonteur – Olympia – Leiden

JobID = 15o0.08

Wij zijn op zoek naar een storingsmonteur in de omgeving van Leiden. Zij zijn super professioneel op het gebied van volledige installatie en onderhoud van cv ketels in de particuliere sector, en werken met alle soorten ketels. Voor deze specifieke functie is het belangrijk dat je ervaring hebt met het onderhouden van verschillende ketels. Je gaat onder andere helpen met storingen en installeren van de cv ketels.

Is dit een interessante functie voor jou? Solliciteer dan snel met één klik op de blauwe knop!

Lees meer…

Monteur koeltechniek – Olympia – Leiden

JobID = 14n0.08

Als servicemonteur verricht je fulltime service en onderhoudswerkzaamheden aan complexe industriële koeltechnische installaties, die zich bevinden bij opdrachtgever in heel Nederland, de standplaats van het kantoor is in Leiden. Hierdoor is het voornamelijk een buitendienst functie. Je lost storingen op en regelt installaties in op een optimale bedrijfsvoering. Samen met je collega’s draai je af en toe storingsdiensten.
Verder adviseer en instrueer je de klanten over hun installaties, hoe zij deze dienen te gebruiken, mocht dit nodig zijn.
Je signaleert tijdig toekomstig onderhoud en informeert de klant hierover. Je stelt meetrapporten op en houdt je administratie correct bij.

Innovatie is in deze tijd belangrijk, dus ook bij hun! Jij helpt met het ontwikkelen van toekomstgerichte koel- en klimaat technische oplossingen, gericht op natuurlijke koudemiddelen, ammoniak, CO2.

Lees meer…

Operator -2333CD – Randstad – Leiden

JobID = 13m0.07

Vaccines Launch Facility (VLF) gevestigd in Leiden is een modern vaccinfabriek. Er worden vaccins tegen infectieziekten, niet alleen COVID-19, maar ook andere ziekten zoals HIV en RSV ontwikkeld. De VLF is ontworpen Om vaccines op een schaal van 1000 liter te vervaardigen.wat bieden wij jouSalaris tussen de € 2000 en € 2500 bruto per maandOpdracht voor een langere tijdGratis online trainingen via GoodHabitzPension opbouw na 26 gewerkte wekenWerken in een ultra modern omgevingEen werkweek van 40 uur per weekwie ben jijOm als associate manufacturing operator te kunnen functioneren heb je een afgeronde HLO opleiding in de richting biotechnologie, biochemie, biologie, proces technologie of vergelijkbaar nodig. Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. En je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en in het Engels.wat ga je doenAls associate manufacturing operator ben jij op de afdeling Upstream of Downstream processen verantwoordelijk voor het productieproces. Denk hierbij aan ontdekken van abnormaliteiten, documentatie, onderhouden van machines, uitvoeren van controles en ondersteunende activiteiten. Tevens ben je verantwoordelijk voor o.a. celculturen en virusculturen, purificatie processen, formulatie en in-process testen.waar ga je werkenDe afdeling Operations speelt een centrale rol binnen de VLF en is verantwoordelijk voor de tijdige levering van de geplande batches tegen de hoge kwaliteitsnormen en veiligheids- en compliance regels die van toepassing zijn op de vaccinproductie.Na ontvangst van jouw sollicitatie, hoor je binnen 24 uur van ons. Indien wij jou op basis van je cv en motivatie geschikt vinden, bellen we jou voor een telefonisch selectiegesprek en vragen wij jou om 2 referenties. Indien de uitkomst van het selectiegesprek en referenties positief zijn, stellen wij je uit voor bij VLF. Zorg dat jouw cv en motivatiebrief up to date zijn! Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent.

Lees meer…

Allround plaatwerker – Olympia – Leiden

JobID = 13m0.08

Voor onze opdrachtgever in Leiden zijn wij op zoek naar een Allround plaatwerker, die van tekening tot eindproduct zelfstandig aan de slag kan. Heb jij technisch inzicht? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Voor deze functie in een kleine organisatie is het belangrijk dat je het leuk vindt om overal bij te springen. Je gaat soms boren, zagen, opruimen en het aannemen van verschillende bestellingen. Daarnaast hebben ze ook een Heftruck staan, dus het is mooi meegenomen als je in het bezit bent van een heftruckcertificaat maar dit is zeker geen must. Verder is het ook belangrijk dat je kunt rekenen i.v.m. het opmeten van platen.

Is dit een interessante functie voor jou? Solliciteer dan direct door één klik op de blauwe knop!

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Leiden

JobID = 10j0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 in Leiden en regio HollandsMidden. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op hetgebied van V&V-huizen en Psychogeriatrie. Als Helpende vervulje een essentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden.Jij bent de persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haardag goed begint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouwaanwezigheid maakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakketis gevarieerd en omvat het ondersteunen van cliënten verschillendedagelijkse activiteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelfte wassen, aan te kleden en het eventueel assisteert bij hetaantrekken van steunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliëntzijn of haar medicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draaitalles om mensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je inkunt leven in de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren envind je het leuk om een gezellig praatje te maken tijdens deverzorgende werkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechteinteresse, glimlach en luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaalop zijn of haar gemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg-en verzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slaggaat, kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies jevoor het draaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek jezelfstandig hulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt.Ben je enthousiast geworden om als Helpende niveau 2 aan het werkte gaan in Leiden e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Schrijfjezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Verkoopmedewerker showroom – Olympia – Leiden

JobID = 10j0.08

Voor een luxe showroom in Leiden zijn wij op zoek naar een enthousiaste fulltime verkoper. Ben jij in staat om de wens van de klant te visualiseren in een verfrissend ontwerp en kan jij een offerte omzetten in een opdracht? Dan hebben wij een leuke baan voor jou!

Jij bent zichtbaar in de showroom en maakt de bezoekers wegwijs. Je zorgt met jouw kennis van trends in de interieurbranche en commerciële inslag voor de verkoop van de producten. Daarnaast maak je offertes op en zorg je voor de aftersales. Het schetsen van passende maten behoort ook tot jouw werkzaamheden.

Het gaat om een fulltime functie (38u), waarbij ook op zaterdagen en koopavonden gewerkt wordt.

Lees meer…