Ontwerper machines / gereedschappen – Prefound – Hoorn

JobID = 18r0.06

Voor de afdeling Engineering is onze klant opzoeknaar:

een Engineer met passie. Indeze functie ben je verantwoordelijk voor het engineeren vanmachines. Dit houdt in dat je werkt aan tekeningen enstuklijsten. Hiernaast ondersteun je je collega’s met technischeinstructies en denk je mee of maak je deel uit van een projectteamom de afdeling en afdelingsprocessen te verbeteren. Kwaliteit…


Lees meer…

leerkracht voor wtf 0,4 voor thuisgroep 1-2-3 voor obs De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland – Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden – Hoorn

JobID = 14n0.08

O2A5 Molenwaard zoekt vanaf 1 augustus 2020 voor obs De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland een groepsleerkracht voor onze thuisgroep 1-2-3voor wtf.0,4 (voor schooljaar 2020-2021).

obs De Tuimelaar is gevestigd in Nieuw Lekkerland  
Wij staan niet stil, ons onderwijs is volop in beweging. We werken vanui…


Lees meer…

Werkvoorbereider bouw – Prefound – Hoorn

JobID = 13m0.06

Onze opdrachtgever zoekt een enthousiasteWerkvoorbereider. In deze functie ben je verantwoordelijk voor hetvoorbereiden van de klantorders zodat deze samengesteld kunnenworden door je collega’s. Je houdt actief zicht op de orderplanningen anticipeert pro-actief op (mogelijke) verstoringen door internecontacten te leggen om ervoor te zorgen dat productie tijdiggerealiseerd kan worden. Naast de pri…


Lees meer…

Logistiek manager – Page Personnel – Hoorn

JobID = 9i0.06

In the position of Supply ChainPlanner (Allocation plans / Projects) you will beresponsible for the replenishment of the Distribution Centres andstores. Next to that you will play a big role in the optimizationof processes, including projects.Tasks &responsibilities

  • Creatingallocation plans for the different inflow types, based upon theinput from Demand Pla…


Lees meer…

Bouwkundig projectleider – Prefound – Hoorn

JobID = 8h0.06

Wij zijn op zoek naar eenprojectbegeleider voor het verrichten van de calculatie-,werkvoorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden vankleinbouwprojecten.

Als projectbegeleiderkleinbouw ben je verantwoordelijk voor:

  • Het maken van de begroting op basisvan de (schriftelijke en/of mondelinge) vraagspecificatie inclusiefhet verwerken van complete en correcte offertes zodat eenbetro…


Lees meer…

Projectleider ict – Prefound – Hoorn

JobID = 8h0.06

De afdeling waar je komt tewerken is Utiliteit. Deze bestaat uit ongeveer 60collega’s, waarvan meer dan de helft in de montagezit. De afdeling houdt zich bezig met het ontwerpen eninstalleren van grote installaties. Als ManagerProjectafdeling Utiliteit geef je leiding aan de Projectleiders.Denk hierbij aan de planning, het aansturen en coachen vanmedewerkers. Daarnaast zorg je voor d…


Lees meer…

Calculator werktuigbouw – Prefound – Hoorn

JobID = 4d0.06

In de combinatiefunctieCalculator/Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor deefficiënte voorbereiding van verschillende projecten in deutiliteit op het gebied van klimaat en sanitaireinstallaties.

​​​​​​​Doel van de functie

  • Opstellen van calculaties van teverrichten werkzaamheden.
  • Uitwerken vanoffertes.
  • Uitwerken van meer-/minderwerkca…


Lees meer…

Jeugdconsulent – Langhenkel-Talenter – Hoorn

JobID = 3c0.11

Als jeugdconsulent ben je van onschatbare waarde voor de jeugd & gezinnen in Nederland. Met jouw inzet zorg jij ervoor dat de jeugd het juiste steuntje in de rug krijgt en dat het Nederland van morgen zich positief blijft ontwikkelen.

TAKEN VAN EEN JEUGDCONSULENT

Jij hebt de regie over wat er speelt binnen de jeugd en het gezin. Je voert gesprekken over de opvoeding…


Lees meer…

Projectleider installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 56i0.06

Je bent verantwoordelijk voor deprojectleiding van nieuwe en complexe projecten. Het betreftprojecten variërend in omvang van 1 tot 6 miljoen euro. AlsProjectleider richt jij je op de totale projectcoördinatie. Jeoverziet de technische, financiële en organisatorische aspecten enook de commerciële aspecten van de projecten.

Jouw taken zijn onder andere:

  • Bewaken van de r…


Lees meer…

Werkvoorbereider werktuigbouw – Prefound – Hoorn

JobID = 56i0.06

De technische afdeling is letterlijk enfiguurlijk dynamisch. Het team is in alle facetten van een projectbetrokken. Wij zoeken een werkvoorbereider / software engineerdie kenis heeft van Elektrotechniek die ervaring heeft met hetmaken van software voor installaties.

Alswerkvoorbereider / software engineer behoren taken als:

  • Het ontwikkelen van software; opafstand installatie …


Lees meer…

Tekenaar-constructeur installatietechniek – Prefound – Hoorn

JobID = 56i0.06

Als Engineer Werktuigbouw bestaan de werkzaamhedeno.a. uit het ontwerpen van werktuigbouwkundige installaties aan dehand van klantspecificaties. Je bent bezig met het makenvan planningen en zorgdragen voor het tijdig behalen van deplanning, maken van calculaties, opstellen van conceptontwerpen in3D en het maken van conceptuelestudies.

Functie-eisen:

Jebeschikt over:

Lees meer…

leerkracht voor wtf 0,8 voor de middenbouw voor obs De Ammers in Groot Ammers – Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden – Hoorn

JobID = 42i0.08

Het bestuur O2A5 Cluster Molenwaard zoekt vanaf 1 augustus 2020 voor obs De Ammers in Groot Ammers een groepsleerkracht voor wtf 0,8 (4 dagen) voor de middenbouw.

OBS De Ammers is een openbare basisschool in Groot Ammers die zich kenmerkt door de open en laagdrempelige sfeer.

  • Een school die zich aan het ontwikkelen is in het groep…


Lees meer…

leerkracht voor wtf 0,6 voor groep 1-2 voor obs De Boomgaard in Streefkerk – Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden – Hoorn

JobID = 38h0.08

O2A5 Cluster Molenwaard zoekt per 1 augustus 2020 voor obs De Boomgaardin Streefkerk ter vervanging van een zwangerschapsverlof, een groepsleerkracht groep 1-2,  met als uitdaging de opbouw unit 1 (groep 1-4)voor wtf 0,6 
(woensdag, donderdag, vrijdag).

OBS De Boomgaard is een vernieuwende  basisschoo…


Lees meer…

leerkracht voor wtf 0,7 in groep 1/2/3/4 te Giessen-Oudekerk in Giessenlanden – Openbaar Onderwijs Alblasserwaard Vijfheerenlanden – Hoorn

JobID = 1a0.08

O2A5 Cluster Giessenlanden zoekt voor obs Giessen-Oudekerk te Giessen-Oudekerk per 01-08-2020 een leerkracht voorwtf 0,7 voor groep 1/2/3/4.

Ons motto is: ‘Klein, maar groots’.

  • BS Giessen-Oudekerk is een kleine basisschool met circa 30 leerlingen.
  • De school heeft 2 groepen; groep 1/2/3/4 en groep 5/6/7/8…


Lees meer…