Webdeveloper (middelbaar) – UW-S – Haarlem

JobID = 41a0.07

Front End Developer(medior)

Gedreven dooroneindige technologische mogelijkheden en gestart vanuit de liefdevoor supermarktmarkten bouwen wij geïntegreerde interactievedigitale oplossingen voor de detailhandel. Innovatief inontwikkeling, creatief in concept, sterk in content en buiten degebaande paden. Wij helpen onze klanten lokaal het verschil temaken door een unieke …


Lees meer…

Leider kinderopvang – Werkzoeken.nl – Haarlem

JobID = 39a0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Haarlem en regioKennemerland. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van Kinderopvang en NSO.

Alspedagogisch medewerker in de kinderopvang begeleid je groepenkinderen in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO),naschoolse opvang (NSO) of peuterspeelzaal.<...

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Haarlem

JobID = 1a0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als BSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Haarlem en regioKennemerland. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van Kinderopvang en NSO. Als pedagogisch medewerkerin de kinderopvang begeleid je groepen kinderen in eenkinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang(NSO) of peuterspeelzaal. Je zorgt al…


Lees meer…

Systeemontwikkelaar – Creative Group – Haarlem

JobID = 33e0.07

Je hebt het WO of HBO denkniveau en werkniveau vaneen Senior en bezit kennis over AWS, CI/CD, CloudFormation, Linux,Scripting, Terraform en krijg een salaris tot € 6.000 en magsowieso Wekelijks bootcamp & yoga, Goed pensioenpakket, Gratislunch, 30 vakantiedagen, Geluidsdempende headset, Budget en tijdvoor persoonlijke groei, Laptop verwachten en hebt 2-5 of 5-10 jaarwerkervaring en bij Creative …


Lees meer…

Basisarts – TMI – Haarlem

JobID = 32a0.07

Ben jij als arts goed in het bieden van eenluisterend oor? En wil jij patiënten graag helpen om zoveelmogelijk uit het leven te blijven halen? Dan zijn wij op zoek naarjou! Voor een organisatie gespecialiseerd in het bieden van zorgaan ouderen zoeken wij een ANIOS die per januari 2020 beschikbaaris. De functie is voor minimaal 24 uur per week, waarbij je komt tewerken op basis van detachering. Hi…


Lees meer…

Systeemontwikkelaar – Creative Group – Haarlem

JobID = 29c0.07

Je hebt 5-10 jaar werkervaring en bij CreativeGroup en krijg een salaris tot € 5.000 en mag sowieso Weeklybootcamps & Yoga, Gratis lunch, Goed pensioen pakket, Laptop,Geluidsdempende headset, Gratis Nederlandse les verwachten en hebthet HBO denkniveau en werkniveau van een Senior en bezit kennisover Python

Wat wordt erverwacht?

Om succesvol te wordenbij Creati…


Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Haarlem

JobID = 28b0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Haarlem en regio Kennemerland.Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan Thuiszorg en EMZ. Mensenwerk is het belangrijkste ingrediëntvan zorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Somsword je gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Hetis daarom van enorm bel…


Lees meer…

Helpende instelling – Werkzoeken.nl – Haarlem

JobID = 27a0.07

Als helpende plus zijn jouw bezigheden opeen dag zeer divers. In de ochtend kun je bezig zijn met medicatiedelen om vervolgens door te gaan naar een cliënt waar jij zijn ofhaar been moet zwachtelen. In het kleinschalige team dat je werktwordt veel waarde gehecht aan samenwerking en open communicatie.Samen zorgen jullie ervoor dat de cliënten hun dagelijkseondersteuning en begeleiding krijgen….


Lees meer…

Analist met pipetteer ervaring bij laboratorium in Haarlem – YoungCapital – Haarlem

JobID = 1a0.09

Wil jij helpen het corona virus te bestreden? Dit is je kans! Ga aan de slag als analist met pipetteer ervaring bij een laboratorium in Haarlem.

Wat ga je doen?

Het bedrijf

Voor een laboratorium in Haarlem zoeken wij een analist met pipetteer ervaring. De organisatie verricht onderzoeken naar infectieziekten van patiënten voor twee ziekenhuizen in de reg…


Lees meer…

Verpleegkundige ouderenzorg – HappyNurse – Haarlem

JobID = 24×0.22

Over de functie

Je verricht verpleegtechnische handelingen en verstrekt medicatie aan de cliënten. Het is belangrijk dat je gezondheidsproblemen bij de cliënten vroegtijdig signaleert en daar adequaat op inspeelt. Je hebt een professionele houding en luistert te allen tijde naar de wens van de cliënten. Ook bied je een luisterend oor. Jij wil het verschil maken voor je cliënten! Jij…


Lees meer…

Verpleegkundige – Werkzoeken.nl – Haarlem

JobID = 22w0.07

Je verricht verpleegtechnische handelingenen verstrekt medicatie aan de cliënten. Het is belangrijk dat jegezondheidsproblemen bij de cliënten vroegtijdig signaleert en daaradequaat op inspeelt. Je hebt een professionele houding en luistertte allen tijde naar de wens van de cliënten. Ook bied je eenluisterend oor. Jij wil het verschil maken voor je cliënten! Jijbent zichtbaar voor ze en je …


Lees meer…

Systeemontwikkelaar – Creative Group – Haarlem

JobID = 18r0.07

Je bij Creative Group en hebt 5-10 jaarwerkervaring en mag sowieso Gratis lunch, Gratis Nederlandse les,Laptop, Weekly bootcamps & Yoga, Goed pensioen pakket,Geluidsdempende headset verwachten en hebt het HBO denkniveau enwerkniveau van een Senior en bezit kennis over Python en krijg eensalaris tot € 5.000

Wat wordter verwacht?

Om succesvol teworden bij Creati…


Lees meer…

Senior Financial Analyst #NCP1 – Merck Sharp & Dohme Limited (MSD) – Haarlem

JobID = 16p0.08

Job DescriptionAre you ready for a new challenge in Finance? Did you always want to work in a company where your work can have a real impact on people’s lives? Are you ready to Invent, Impact, Inspire? We would like to meet you!For our location in the Haarlem area we have an exciting opportunity for a:Senior Financial Analyst Finance Our Finance team brings together our financial perspectives in…


Lees meer…

Operationeel Leidinggevende bij Kinderopvang De Wonderberk in Haarlem en Castricum (24 uur) – Kinderopvang De Wonderberk – Haarlem

JobID = 15o0.08

Vacature: Operationeel Leidinggevende (24 uur per week, per direct)

Antroposofische kinderopvang in Haarlem

Ben jij op zoek naar een nieuwe operationele leidinggevende en coördinerende baan? Binnen een onderscheidende kinderopvang? En wil je de ruimte krijgen om op een fijne plek te werken en groeien?

Wat bieden wij?

Wij zijn een nog jonge, groeiend…


Lees meer…

Adviseur waterveiligheid – IV-Groep – Haarlem

JobID = 17q0.08

Adviseur waterveiligheid Vestigingen Haarlem, Sliedrecht Opleidingsniveau Professional Divisies Iv-Infra Aantal uur 40 Deel deze vacature     .st0{fill:#73B149;} .st1{fill:#FFFFFF;}   .st0{fill:#72B049;} .st1{fill:#FFFFFF;} .st2{fill:none;stroke:#72B049;stroke-width:0.8959;stroke-linejoin:bevel;stroke-miterlimit:10;} .st3{fill:#FFFFFF;stroke:#72B049;stroke-width:0.955;stroke-linejoin:bevel;st…


Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Werkzoeken.nl – Haarlem

JobID = 16p0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Verzorgende 3 IG in Haarlem en regio Kennemerland.Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebiedvan Thuiszorg en EMZ.

Mensenwerk is hetbelangrijkste ingrediënt van zorgverlening. Elke werkdag ga je ommet hulpbehoevenden. Soms word je gezien als beste vriend(in), somsals laatste strohalm. Het is daarom va…


Lees meer…

Verzorgende thuiszorg – Werkzoeken.nl – Haarlem

JobID = 10j0.07

Jij bent op zoek naar een baan in dethuiszorg, waarin je het verschil wil en kan maken voor jecliënten! Je begeleidt de cliënten in hun eigen vertrouwdeomgeving. Naast de ADL taken (aan/uitkleden, wassen enondersteuning bieden in het huishouden), ben jij iemand die goedkan luisteren naar de behoeften en wensen van de cliënt. Samen eenboodschapje doen, bezoekje brengen aan de kapper of een go…


Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Haarlem

JobID = 8h0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 (medicatie) in Haarlem en regioKennemerland. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van Thuiszorg en EMZ. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de av…


Lees meer…