Verpleegkundige – GGZ Centraal – Amersfoort

JobID = 18r0.07

Wat ga je doen

Voorwie jij er bent? Patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis(EPA) en met een forensisch psychiatrische voorgeschiedenis voorwie de behandelintensiteit van een TBS kliniek niet langer nodig isen voor wie zeer gefaseerde doorstroom naar de reguliere GGZnoodzakelijk is. Samen met de behandelaar en de patiënt stel je eenverpleeg- en behandelplan op, dat je uitvoert en evalueert. Jehoudt het overzicht over de groep en doet gerichte interventies.Goede communicatie is belangrijk, niet alleen voor de patiëntenmaar ook naar de andere disciplines in het multidisciplinaire team.Jouw werk doe je binnen een 24/7 rooster.
Kortom, je benter als verpleegkundigedoor:
 • verpleeg-/behandelplannen opte stellen.
 • te zorgen voor een optimaalbehandel- en/of leefklimaat en de structuur van hetbehandelprogramma, het ritme van de dag en de gemaakte afspraken tebewaken.
 • overzicht over de groep te houden eninterventies te doen als dat nodigis.
De Medium Care bevindt zichbinnen gebouw Kastanjehof en bestaat uit twee acute opname groepen(open en gesloten) waar patiënten verblijven die niet (meer) incrisis zijn, daarnaast is er een groep met patiënten die uitstromenvanuit De Voorde, een TBS kliniek (onderdeel van de Van der Hoevenkliniek) op het terrein van Zon & Schild. Het doel van debehandeling van deze laatste groep patiënten is dat deze patiëntenweer zelfgekozen rollen in de maatschappij kunnen vervullen,gezonde kanten worden benadrukt en beperkingen worden geaccepteerden dat de (forensische) zorgintensiteit gefaseerd verminderd kanworden.

Jouw nieuwe collega’s van deuitstroomgroep op de Medium Care wachten al op je. Met jou alsverpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorgverlenen aan patiënten met een forensisch psychiatrischeachtergrond voor wie doorstroom naar de reguliere GGZ noodzakelijkis.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven?Open en collegiaal. Wij werken intensief met elkaar samen en staanopen voor feedback. En het belangrijkste: we hebben plezier in watwe doen. We werken hard, mét ons hart.

Waarga je werken?

Bij GGz Centraal rekenen elkjaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijkegezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke daghet verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig envanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en opelkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu én vanmorgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leesthet hier.

Onzelocaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strektzich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe& Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? De Medium Care inAmersfoort, onderdeel van Intensieve Psychiatrie binnen het gebouwKastanjehof. Het betreft een unieke samenwerking tussen GGzCentraal en De Voorde, onderdeel van de Van der Hoevenkliniek.Binnen deze afdeling zijn patiënten opgenomen met een civiel-of strafrechtelijke maatregel die de strenge beveiliging van deforensische setting niet meer nodig hebben maar nog wel baat hebbenbij de structuur. In de praktijk is gebleken dat de overgang vaneen forensische afdeling naar de reguliere geestelijkegezondheidszorg voor een aantal patiënten lastig is. Deze uniekeafdeling vormt een brug tussen de twee uiteenlopendebehandelculturen. 

Deresultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich overeen breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. Deaandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbijherstelgerichte transmurale patiëntenzorg in de keten centraalstaat. Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in devisie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Watheb je nodig?

Jij bent oplossingsgerichtomdat bij de patiënten op de Medium Care niet altijd alles volgenseen vast plan verloopt en je jouw creativiteit daarbij goed kuntgebruiken. Uiteraard kan je goed samenwerken en zoek je jecollega’s regelmatig op. Je past binnen GGz Centraal als je net alswij de cliënt altijd voorop stelt, meegaat in veranderingen enjezelf altijd wilt verbeteren. Ook heb je voor dezebaan:
 • een afgeronde opleiding totverpleegkundige (niveau 4 of hbo-v), met een BIG registratie, ofeen diploma SPH met registratie alsGGZ-agoog.
 • affiniteit met intensieve klinischezorg en je weet hoe je met agressieomgaat.
 • enige ervaring in het terugdringen vandwang- en dwangmaatregelen.
 • de bereidheid omalle diensten te draaien (avond, nacht enweekeinde).

Wat mag jeverwachten?

Mogelijkheden binnen GGz Centraalzijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn metverschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen,functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samenkijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel énpersoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jouen daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je alsverpleegkundige bij GGz Centraal rekenenop:
 • een bruto maandsalaris tussen €1.955,- en € 3.326,- (CAO GGZ, functiegroep 45) op basis van 36uur.
 • een contract voor 20-28 uur per week vooronbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij onsmeteen een vast contract. 
 • eeneindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van hetjaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren opbasis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goedewerk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling.Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteemarbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salarisfiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf vaneen fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extraverlof.
Een referentiecheck isonderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we jeom een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen dezevoor je aan en vergoeden de kosten.

Lees meer…

Medewerker autowasstraat – Olympia – Amersfoort

JobID = 15o0.08

Voor onze opdrachtgever zijn wij met spoed op zoek naar een medewerker voor een autowasstraat in Amersfoort. Bij deze locatie beschikken ze over een moderne interieurbaan. Samen met je collega’s zorg je dat de auto’s van binnen helemaal schoon zijn.

Het schoonmaakwerk voer je uit op een lopende band. Op aanwijzing plaatsen de klanten de auto op de lopende band. Vervolgens maak jij samen je collega’s de binnenkant van de auto grondig schoon. Naast dat het hele interieur van de auto zorgvuldig wordt gestofzuigd besteed je ook aandacht aan andere delen, zoals: automatten, dashboard, ramen en de deurdorpels.

De klanten kunnen meekijken tijdens het gehele proces. Daarom is het belangrijk dat klantvriendelijk bent en het contact met klanten je leuk lijkt.

Werk jij graag samen en ben je klantvriendelijk? Wij komen graag met je in contact! Solliciteer via de onderstaande button!

Lees meer…

Regiomanager / GZ-psycholoog (schaal 70) GGZ – Matchpartner – Amersfoort

JobID = 15o0.08

Voor een landelijk opererende zorgaanbieder op het gebied van arbeid en gezondheid zijn wij op zoek naar een Regiomanager / GZ-psycholoog (schaal 70).

De kandidaat die wij zoeken is een ervaren zorgprofessional met een voorbeeldfunctie. Hij of zij houdt zich continu bezig met eventuele verbeterpunten. Daarnaast is de Regiomanager het gezicht naar buiten toe, houdt zich bezig met kwaliteitsborging en heeft de volledige eindverantwoordelijkheid.

Bent u deze onderscheidende persoonlijkheid, een GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Psychotherapeut met bij voorkeur ervaring op het gebied van verzuiminterventies? Bent u een leidinggevende in hart en nieren en communicatief zeer vaardig? Dan komen wij graag met u in contact!

Als Regiomananger / GZ-psycholoog:

 • Geeft u samen met de teamleiders leiding aan tientallen (zorg)professionals;
 • Bent u gesprekspartner van ketenpartners, onder andere werkgevers, casemanagementbedrijven, huisartsen en bedrijfsartsen;
 • Bent u verantwoordelijk voor beleid en zorginhoudelijke aspecten van de dienstverlening;
 • Draagt u zorg voor het behalen van inhoudelijke, operationele en commerciële resultaten; 
 • Zet beleidsplannen op en draagt ervoor zorg dat dit deze worden nageleefd;
 • Bent u verantwoordelijk voor het behalen van doelen en resultaten; 
 • Bent u eindverantwoordelijk voor het budget; 
 • Bent u, in samenwerking met het directie-/ management team, verantwoordelijk voor verander- en verbetertrajecten; 
 • Volgt u de ontwikkelingen binnen de branche op de voet.

Lees meer…

Administratief Medewerker Hypotheken (20 uur, tijdelijk) – ARTO Recruitment – Amersfoort

JobID = 9i0.08

Als Administratief Medewerker Hypotheken ben jij de steun en toeverlaat van jouw collega’s op administratief vlak op de afdeling hypotheken beheer. Jij helpt het team om hun dagelijkse werkzaamheden vlekkeloos te laten verlopen. Je bent hierbij verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Beantwoorden en doorverbinden van de telefoon;
 • Invoeren, filen, complementeren en archiveren van files en documenten;
 • Creëren van overzichten en schrijven van praktische handleidingen/instructies;
 • Overige administratieve en ondersteunende taken.

Lees meer…

Helpende instelling – Joof Media – Amersfoort

JobID = 8h0.07

Je gaat bij opdrachtgevers van Zorgwerk flexibelaan de slag als Helpende niveau 2 (medicatie) in Amersfoort enregio Utrecht. Je kunt onder andere werken bij onze opdrachtgeversop het gebied van Thuiszorg en EMZ. Als Helpende vervul je eenessentiële rol in het dagelijks leven van zorgbehoevenden. Jij bentde persoon die ervoor zorgt dat jouw cliënt zijn of haar dag goedbegint en/of deze in de avond prettig afsluit. Jouw aanwezigheidmaakt daarom een wereld van verschil. Je takenpakket is gevarieerden omvat het ondersteunen van cliënten verschillende dagelijkseactiviteiten. Dit kan betekenen dat je ze helpt zichzelf te wassen,aan te kleden en het eventueel assisteert bij het aantrekken vansteunkousen. Daarnaast zorg je ervoor dat de cliënt zijn of haarmedicatie tijdig toegediend krijgt. In de zorg draait alles ommensenwerk. Het is dan ook enorm belangrijk dat je je in kunt levenin de situatie van een cliënt. Kun jij goed luisteren en vind jehet leuk om een gezellig praatje te maken tijdens de verzorgendewerkzaamheden? Dan zorgen jouw warmte, oprechte interesse, glimlachen luisterend oor ervoor dat de cliënt helemaal op zijn of haargemak voelt. Als je bijvoorbeeld in een verpleeg- enverzorgingshuis, gehandicaptenzorg of ziekenhuis aan de slag gaat,kom je in een team te werken met leuke collega’s. Kies je voor hetdraaien van diensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandighulpbehoevenden tijdens een route bij jou in de buurt. Ben jeenthousiast geworden om als Helpende niveau 2 (medicatie) aan hetwerk te gaan in Amersfoort e.o. en voldoe je aan de funtie-eisen?Schrijf jezelf dan veilig online in!

Lees meer…

Verpleegkundig specialist GGZ – GGZ Centraal – Amersfoort

JobID = 8h0.07

Wat ga je doen

Alsverpleegkundig specialist ggz in opleiding werk je in de directepatiëntenzorg op verschillende afdelingen binnen veelalmultidisciplinaire teams en volg je de driejarige masteropleidingverpleegkundig specialist ggz. Je wordt opgeleid tot inhoudelijkexpert in het vakgebied van de verpleegkunde in de ggz enontwikkelt tijdens deze drie jaar de competenties om tefunctioneren als regiebehandelaar, innovator, onderzoeker en coach.Zo leer je zelfstandig behandelverantwoordelijkheid te dragen incombinatie met het onderzoeken en verbeteren van de(verpleegkundige) zorg en behandeling en het coachen van anderehulpverleners.
 
Het cursorisch deel van deopleiding volg je één dag in de week bij de opleidingsinstellingGGZVS in Utrecht.Het praktijkdeel krijgt vorm door te werken en te leren opverschillende praktijkleerplaatsen binnen GGz Centraal. Er zijnverschillende mogelijkheden binnen onze werkgebieden in regioEemland, Gooi- en Vechtstreek, Flevoland en Veluwe &Veluwevallei.
 
Na succesvolle afronding vande opleiding ontvang je de onderwijsgraad Master of Science en deberoepstitel Verpleegkundig Specialist GGZ. Je wordt geregistreerdals verpleegkundig specialist in het BIG-register artikel14.

De opleidingsplaatsen voor 2021 zijn op ditmoment al ingevuld. Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplaatsvoor het jaar 2022 dan kan je contact opnemen met Marianne de Leeuw(opleider vs ggz). De contactgegevens van Marianne vind je onderaandeze vacature.

Waar ga je werken?

Wij zijn GGzCentraal, specialist in geestelijke gezondheidszorg, verdeeld overvier regio’s in het midden van het land. Via een actiefscholingsbeleid en met oog voor individueel talent, stimuleren wijonze bijna 3.000 medewerkers om hun kwaliteiten te ontwikkelen enoptimaal in te zetten voor de beste zorg van onze clinten.Onderwerpen als samenwerking & kennisdeling, innovatie,accent op veerkracht & herstel, goed werkgeverschap enfinancieel krachtige bedrijfsvoering bepalen onze dagelijksepraktijk.

Wat heb je nodig?

Vooropgesteld isjouw affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. De doelgroep,de casuïstiek en de ontwikkelingen in dit brede werkveld sprekenjouw interesse buitengewoon aan. Daarnaast:

 • benje geregistreerd in het verpleegkundig beroepsregister, artikel 3,Wet BIG;
 • heb je een diploma hbo-Verpleegkunde(Bachelor getuigschrift);
 • heb je minimaal tweejaar werkervaring (minimaal 0,8 fte) als verpleegkundige in eenhbo-verpleegkundige functie in de GGZ;
 • is jouwEngels zowel schriftelijk als mondeling in de basis in orde.Sommige literatuur is in het Engels en zo nu en dan krijg je temaken met niet Nederlands sprekendecliënten;
 • ben je betrokken, heb jedoorzettingsvermogen en heb je een gezonde dosis (intellectuele)nieuwsgierigheid en zelfreflectie om het beste uit jezelf en jespecialisatieopleiding te halen;
 • een overzichtvan de toelatingseisen en arbeidsvoorwaarden vind je hier.

Kortom,je bent er klaar voor om jezelf als verpleegkundige te ontplooienen te ontwikkelen tot verpleegkundig specialist.

Wat magje verwachten?

De basis is prima in orde. Je krijgt eencontract voor 36 uur per week voor de duur van drie jaar(01-01-2021 t/m 31-12-2023). Het salaris is conform de CAO GGZ, IPnummer 28 t/m IP nummer 38 (minimaal € 3.178,- en maximaal €3.904,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek),afhankelijk van relevante werkervaringsjaren als verpleegkundige.Een 32-urige werkweek is onder voorwaarden ook mogelijk. De lestijdvalt helemaal binnen werktijd, de studietijd is in eigentijd.
 
Je wordt begeleid en gecoacht doorervaren verpleegkundig specialisten die jou graag de fijne knepenvan het vak laten leren kennen en op wie je kan terugvallen bijvragen of om mee te sparren.

Eenmeerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, eindejaarsregeling en eenpakket op het gebied van pensioen en verzekeringen maakt onderandere deel uit van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer.

Lees meer…

Teamleider verpleging ouderenzorg – GGZ Centraal – Amersfoort

JobID = 17q0.07

Wat ga je doen

Voor wie jij erbent? Onze patiënten met een psychiatrische of psychosocialeaandoening die langdurige ambulante zorg nodig hebben. Met jouwspecialisme ben je als regiebehandelaar betrokken bij debehandeling van onze patiënten, draag je zorg voor de integraliteitvan het behandelproces en ben je het centrale aanspreekpunt vooralle betrokkenen. Kortom, je bent er als verpleegkundig specialistdoor:

 • patiënten te begeleiden, behandelen,ondersteunen en continuïteit te bieden.
 • steedste beoordelen of de behandeling nog voldoende aansluit, deveiligheid van de patiënt is gewaarborgd en of de familie ennaasten voldoende betrokken zijn.
 • begeleidingte bieden aan een verpleegkundig specialist inopleiding.

Binnen het ambulante cluster in deregio Eemland is plaats voor verpleegkundig specialisten binnen dediverse programma’s waarvoor wij collega’s zoeken die gewaardeerdworden om wie ze zijn en wat ze kunnen. Met professionals zoals jijdie vanuit hun eigen specialisme invulling geven aan hun functie énaan samenwerking en kennisdeling.

Zelf maak jede keuze of je wilt werken in een van onze FACT-teams, hetDiagnostiek en Vroege Interventie (DVI)-team, of binnen depolikliniek Stemming en Angststoornissen. Combinaties binnen jefunctie zijn uiteraard ook mogelijk. Heb je een duidelijke visie opde behandeling binnen de diverse onderdelen, dan geven we je graagde gelegenheid om jouw functie in te vullen als teamleiderbehandelzaken, waarvoor je vier uur per week beschikbaarhebt.

Jouw vele nieuwe collega’s van hetambulante cluster wachten al op je. Met jou als verpleegkundigspecialist zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het biedenvan de juiste zorg aan onze patiënten op elk moment. Hoe je onsteam het beste kunt omschrijven? Collegiaal, betrokken,professioneel en behulpzaam, we helpen elkaar waar nodig. En hetbelangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard,mét ons hart.

Waar ga je werken?

Bij GGzCentraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als despecialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten.Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door teverbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samenaan de ggz van nu én van morgen. Meer weten over onze strategischekoers? Je leest het hier.

Onzelocaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strektzich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe& Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Onze locaties vind je inhet midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit overEemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & VeluweVallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild inAmersfoort ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgevingaan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aanpatiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften.Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open engesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrieals ouderenpsychiatrie.

Wat heb je nodig?

Jebent het gewend een voortrekkersrol te vervullen om zo vanuit jouwspecialisme mensen mee te krijgen. Uiteraard kan je goedsamenwerken en zorg je zo voor verbinding met je directe collega’sen de collega’s van de behandelprogramma’s in de regio Eemland. Jepast binnen GGz Centraal als je net als wij de cliënt altijd vooropstelt, meegaat in veranderingen en jezelf altijd wilt verbeteren.Ook heb je voor deze baan:

 • een afgerondeopleiding tot verpleegkundig specialist ggz / een afgeronde MasterAdvanced Nursing Practice en een BIG registratie(art.14). 
 • affiniteit met ambulantwerken.
 • enige werkervaring inde specialistische ggz.

Watmag je verwachten?

Mogelijkheden binnen GGz Centraalzijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn metverschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen,functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samenkijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel énpersoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jouen daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je alsverpleegkundig specialist bij GGz Centraal rekenenop:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.465,- en €5.439,- (CAO GGZ, functiegroep 65) op basis van 36uur.
 • een contract voor 24-36 uur per week vooronbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij onsmeteen een vast contract.
 • eeneindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van hetjaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren opbasis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goedewerk-privébalans.
 • een goedepensioenregeling.
 • een meerkeuzesysteemarbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salarisfiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf vaneen fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extraverlof.

Een referentiecheck is onderdeel vanons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actueleVerklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan envergoeden de kosten.

Lees meer…

Controller – High Quality Detachering & Interim ManagementBV – Amersfoort

JobID = 15o0.07

Zoek jij de ideale startsfunctie als financial, danzou deze functie dat zomaar voor je kunnen zijn. Als juniorfinancial controller ben je de rechterhand van de manager finance& control, en werk je in een financieel team samen met 3 anderefinance collega’s. Samen zijn jullie het financiele geweten van ditleuke software bedrijf. Wat ga je doen? Controleren, verwerken encoderen van inkoop- en verkoopfacturen Organiseren en uitvoeren vande financiële administratie Verzorgen van BTW aangiftes enjaarcontrole Opstellen van periodieke rapportages en verzorgen vanmanagement informatie Toepassen van externe wet- en regelgeving eninterne richtlijnen Signaleren van relevante ontwikkelingen,aandragen van verbeteringen en adviseren van het managementVerantwoordelijk voor een juiste en volledige project- enabonnementsregistratie. Over jou Afgeronde HBO / Bachelor opleidingin de richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance 0 tot 2jaar werkervaring op het gebied van finance, accounting of controlKennis van en interesse in financiële/ administratieve processen Jebent toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Je herkent jezelfin resultaatgerichtheid, ondernemerschap en ambitie. Je bentkritisch en werkt accuraat Je kunt zowel zelfstandig als inteamverband goed uit de voeten. Je bent oplossingsgericht, flexibelen hands-on en presteert onder druk van deadlines. De organisatieen afdeling Dit moderne softwarebedrijf ontwikkelt specifiekesoftware en applicaties voor onder andere de overheid. Met een teamvan 60 vaste medewerkers, staan ze klaar om alles softwarematig ingoede banen te leiden. Daarnaast is het bedrijf sterk gericht opinnovatie. Wat krijg je? Afhankelijk van de ervaring die jemeeneemt ligt de salarisindicatie bij aanvang tussen de € 2400 en €2800 bruto per maand Dit is dan ook de ideale 1e of 2e stap vooriemand met een half jaar tot 2 jaar ervaring, die nog veel wiltleren in een complexe en dynamische omgeving Daarnaast is er eenwinstdelingsregeling van 7% tot max 10% Een pensioenregeling Laptop+ telefoon Speciale doorgroei &ontwikkelingsprogramma’s.

Lees meer…

R&D Software Developer – Celsius Benelux – Amersfoort

JobID = 13m0.08

Als R&D Software Developer ben je een onderdeel van een team gedreven R&D Engineers. Samen werk je aan zowel de front als de back-end van het ComfortKey GebouwBeheerSysteem.

 • Je zult bezig zijn met het ontwerpen, programmeren en onderhouden van nieuwe en bestaande software gericht op de aansturing en configuratie van een IOT gebaseerd systeem. Hiervoor zal je in C# en Java werken aan zowel de back-end- en front-end delen van onze ComfortKey® oplossing.
 • Het testen en evalueren van nieuwe hardware en software oplossingen.
 • Overdragen van kennis aan de collega’s die werken met IOT producten in het veld.
 • Meehelpen om het GebouwBeheerSysteem  (GBS) van Celsius Benelux B.V. te optimaliseren.

Waar ga je aan de slag?

Je zult komen te werken in een team van 5 collega’s, 4 software/hardware engineers en 1 industrieel ontwerper. De R&D afdeling houdt zich bezig het onderhouden van het bestaande gebouw beheer systeem, het ontwikkelen van nieuwe software en het ontwikkelen van een nieuwe IOT product lijn (software en hardware).

Het bedrijf

Ooit begonnen als kleine speler in de installatiebranche is onze opdrachtgever momenteel dé leverancier van kennis & techniek voor Gebouw Beheer Systemen. Zij zorgen voor een gezond klimaat in gebouwen en leveren daarbij complete, duurzame systemen en installatie voor energiemanagement, klimaat, beveiliging en verlichting. Het bedrijf gaat graag mooie en complexe projecten aan en lopen altijd voorop in technologie.

Wie zoeken wij?

Je bent een creatief en open persoon die graag in teamverband oplossingen aanbrengt en implementeert. Je kunt op een abstract niveau denken en zoekt graag naar de beste oplossing, waarbij je ook oog hebt voor de praktische toepasbaarheid van de bedachte oplossingen. Je hebt een diepe interesse in de techniek waar je mee werkt en vindt het leuk om nieuwe ideeën te bedenken en uit te testen..

Verder beschik je over de volgende kwalificaties:

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Beschikbaar voor een fulltime baan
 • Ervaring met C# .NET (core) en/of Java
 • Affiniteit met of interesse in Industriële automatisering, Meet- en regeltechniek, IOT, BLE, BLE Mesh en het ontwikkelen van Mobiele applicaties (IOS, Android).
 • Het is een pré als je bekend bent met het Niagara Framework van Tridium.
 • Kennis van GIT, Scrum
 • Team speler, zowel binnen het team als met de andere afdelingen
 • Conceptueel kunnen denken
 • Communicatief vaardig
 • Kan zelfstandig problemen aanpakken

Hoe kan je solliciteren?

Is deze functie echt iets voor jou? Klik dan op de button solliciteren en laat jouw gegevens achter in een paar korte stappen. Heb je meer informatie nodig over deze vacature dan kun je ons telefonisch benaderen op 085-0645419 of een e-mail sturen naar info@maseto.nl. Tot snel!

Lees meer…

Controller – High Quality Detachering & Interim ManagementBV – Amersfoort

JobID = 9i0.07

Zoek jij de ideale startsfunctie als financial, danzou deze functie dat zomaar voor je kunnen zijn. Als juniorfinancial controller ben je de rechterhand van de manager finance& control, en werk je in een financieel team samen met 3 anderefinance collega’s. Samen zijn jullie het financiele geweten van ditleuke software bedrijf. Wat ga je doen? Controleren, verwerken encoderen van inkoop- en verkoopfacturen Organiseren en uitvoeren vande financiële administratie Verzorgen van BTW aangiftes enjaarcontrole Opstellen van periodieke rapportages en verzorgen vanmanagement informatie Toepassen van externe wet- en regelgeving eninterne richtlijnen Signaleren van relevante ontwikkelingen,aandragen van verbeteringen en adviseren van het managementVerantwoordelijk voor een juiste en volledige project- enabonnementsregistratie. Over jou Afgeronde HBO / Bachelor opleidingin de richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance 0 tot 2jaar werkervaring op het gebied van finance, accounting of controlKennis van en interesse in financiële/ administratieve processen Jebent toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Je herkent jezelfin resultaatgerichtheid, ondernemerschap en ambitie. Je bentkritisch en werkt accuraat Je kunt zowel zelfstandig als inteamverband goed uit de voeten. Je bent oplossingsgericht, flexibelen hands-on en presteert onder druk van deadlines. De organisatieen afdeling Dit moderne softwarebedrijf ontwikkelt specifiekesoftware en applicaties voor onder andere de overheid. Met een teamvan 60 vaste medewerkers, staan ze klaar om alles softwarematig ingoede banen te leiden. Daarnaast is het bedrijf sterk gericht opinnovatie. Wat krijg je? Afhankelijk van de ervaring die jemeeneemt ligt de salarisindicatie bij aanvang tussen de € 2400 en €2800 bruto per maand Dit is dan ook de ideale 1e of 2e stap vooriemand met een half jaar tot 2 jaar ervaring, die nog veel wiltleren in een complexe en dynamische omgeving Daarnaast is er eenwinstdelingsregeling van 7% tot max 10% Een pensioenregeling Laptop+ telefoon Speciale doorgroei &ontwikkelingsprogramma’s.

Lees meer…

Verpleegkundig specialist GGZ – GGZ Centraal – Amersfoort

JobID = 5e0.07

Wat ga je doen

Neem jij de rolvan regiebehandelaar op je en pak jij de kans om zelf bij te dragenaan de verdere ontwikkeling van jouw eigen profiel alsverpleegkundig specialist? Solliciteer dan bij ons FACT-team in het werkgebied AmersfoortNoord.
 
Binnen het programma SocialePsychiatrie ga jij de spilfunctie vervullen in de behandelingvan EPA- patiënten (ernstige psychiatrische aandoening) in de regioEemland. De kern is rehabilitatie, het bevorderen van herstel enbehandeling volgens de diverse multidisciplinaire richtlijnen.Hierbij werk je modelgetrouw conform het handboekFACT.
 
Je werkt binnen eenmultidisciplinair team, waarbinnen jij als regiebehandelaar zorgdraagt voor de integraliteit van het behandelproces en het centraleaanspreekpunt bent voor alle betrokkenen, inclusief depatiënt/cliënt en diens naasten. Samen met jouw mede behandelarenzorg je voor een evenwichtige verdeling van de deelgebieden.Wanneer het nodig is verwijs je door naar andere zorgverleners.Voor jou een extra de uitdaging om het verpleegkundig-team tecoachen naar een hoger niveau van functioneren door state of theart interventies te implementeren.

Jouw taken inhet kort;  

 • je start met de (medische)intakes en somatisch onderzoek en bespreekt deze in hetmultidisciplinair overleg;
 • als regiebehandelaarstel je een diagnose, bepaald de indicaties en samen met de patiëntstel je een behandelplan vast. Aansluitend zorg je voorcontinuïteit, controle op en evaluatie van debehandeling;
 • je biedt farmacologischebehandeling binnen de daarvoor gestelde kaders en bijbehorendeonderzoeken, ook ben je alert op veranderingen in de situatieen onderneemt daarin de benodigde acties;
 • jevervult een voortrekkersrol in de ontwikkeling van hetverpleegkundig specialistische vakgebied en draagt dit uit binnende organisatie;
 • deregionale bereikbaarheid buiten kantooruren verdeel je volgensrooster met jouw collega SPVèn en verpleegkundigspecialisten;
 • samen met je collega’s in hetbehandelteam denk je actief mee aan manieren om de zorg voor onzedoelgroep de komende jaren te verbeteren en bij te dragen aandeskundigheidsbevordering van zowel de patiënt, zijn netwerken het team;
 • je vertegenwoordigt het vakgebiedbij interne- en externe contacten;
 • je krijgt degelegenheid op bijvoorbeeld als projectleider dekwaliteit van zorg en behandeling teversterken.

Waar ga jewerken?

Een organisatie met een actief scholingsbeleiddie oog heeft voor jouw talent en je stimuleert je kwaliteiten teontwikkelen, dat is GGz Centraal. Je krijgt daarbij alle ruimte omzowel binnen als buiten de organisatie met anderen samen te werken.Dichtbij en deskundig. Dat typeert onze organisatie en zobehandelen wij onze cliënten. GGz Centraal, specialist in ggz, inhet midden van het land.

De afdeling SocialePsychiatrie in Amersfoort heeft als taak EPA- patiënten in de regioEemland middels FACT methodiek te behandelen en te ondersteunen. Nade fusie met RIAGG zijn er 5 FACT-teams en een DVI team. In totaalzijn er nu ongeveer 1070 patiënten inbehandeling.

Binnen de FACT-teams wordt erbehandeld volgens de multidisciplinaire richtlijnen en conform hethandboek FACT. Hiernaast zijn de psychologische ondersteuning,rehabilitatie en het bevorderen van herstel wezenlijke onderdelenvan ons zorg. Het meedoen en ontwikkelen van maatschappelijkenetwerken, die het belang van EPA- patiënten dienen, zien wij alsonze taak.
Het DVI-team staat voor Diagnostiek en VroegInterventie en is een integraal onderdeel van de SocialePsychiatrie. Dit team zal zorgdragen voor de aanmeldingen dieverder onderzoek en vroege diagnostiek vragen.

Wat heb jenodig?

Ambitie, initiatief en creativiteit op het gebiedvan nieuwe ontwikkelingen implementeren, maar ook  eigenwijsen zelfstandig in een multidisciplinair team de voortrekkersrolwillen pakken.
Verder:

 • diploma masteropleiding MANP/VS-GGZ. en art. 14 BIG geregistreerd verpleegkundigspecialist (of lopende in dieprocedure);
 • relativeringsvermogen en eenkritisch kijk op diagnostiek enbehandeling;
 • goed ontwikkelde communicatieve endidactische vaardigheden met een goede beheersing van deNederlandse en Engelse taal;
 • in bezit vanrijbewijs en vervoer;
 • ambitie, initiatief encreativiteit op het gebied van nieuwe ontwikkelingenimplementeren.

Wat mag jeverwachten?

De mogelijkheid om je verder te ontwikkelenals individu en als verpleegkundig specialist. Enafstemmen, sparren en samenwerken met je collega’s vanhet multidisciplinairteam.
Verder:

 • een fulltime/parttimecontract voor 28-36 uur per week voor onbepaaldetijd;
 • salaris is conform de CAO GGZ,functiegroep 65 (minimaal € 3.465,- en maximaal € 5.439,- bruto permaand, op basis van een 36-urigewerkweek);
 • actiefscholingsbeleid;
 • een persoonlijk studiebudget,voor de herregistratie conform art.14 wet BIG, ter hoogte van €1.800,- per jaar (naar ratodienstverband);
 • diensten doen hoort erbij,bereikbaarheid kun je vanuit huisorganiseren;
 • dienstreisvergoeding van €0,36 perkilometer;
 • uitstekende, flexibelearbeidsvoorwaarden, je kunt deze vinden op werkenbijggzcentraal.nl.

Lees meer…

Product Owner Validation Process – ABN Amro – Amersfoort

JobID = 55h0.07

In het kortDe wereld verandert snel – en onze rol als gatekeeper verandert mee. Vanuit onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van ‘Financial Crime’ staat bij ons dan ook hoog op de agenda. Maar daarmee vertellen we jou niets nieuws, want je leest de krant. Je bent maatschappelijk betrokken, integer en innovatief. Je wilt het juiste voor klanten, de maatschappij en de bank. Daar ga je voor.Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het opsporen van financiële criminaliteit samengebracht. Dit geldt voor zowel Nederland, als voor onze binnen- en buitenlandse dochters en onze challenger banks. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit uit onze banksystemen te weren en ook nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden. De voortschrijdende technologie is zowel een kans als een bedreiging. Niet alleen kunnen wij hierdoor ons opsporingswerk verbeteren, ook maakt het de georganiseerde misdaad steeds geavanceerder. ‘Detecting financial crime’ is dan ook een ‘ongoing process’ dat dag in dag uit het uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Je werkAlle ambities van DFC voor de komende 2 tot 3 jaar zijn gebundeld in een Delivery Plan. Dit Delivery Plan beschrijft alle belangrijke resultaten waarmee we de komende 2 tot 3 jaar grip willen krijgen op de performance van KYC processen, willen bouwen aan een future proof organisatie en willen kunnen terugvallen op een goede governance en risk control. De realisatie van het Delivery plan is niet vrijblijvend, het draagt bij aan belangrijke verbeteringen voor de Bank. Het Reporting Team, onderdeel van DFC Oversight, monitort de voortgang van het Delivery plan en bundelt inzichten in rapportages aan bijvoorbeeld het senior management van de bank, onze toezichthouders of specifieke gremia binnen onze business lines. Daarnaast ziet het team erop toe dat geleverde resultaten voldoen aan vooraf gestelde verwachtingen. Voor iedere opgeleverde milestone wordt een uitvoerig validatieproces doorlopen, en hier kom jij in beeld!Als Product Owner validatieproces richt jij je specifiek op het organiseren en coördineren van het validatieproces. Voor de komende 2 tot 3 jaar zijn meer dan 100 milestones in scope voor dit proces. Belangrijke stappen binnen het validatieproces zijn het vaststellen van een Definition of Done, het verzamelen en beoordelen van evidence, en zorgen de kwaliteit van opgeleverde resultaten aantoonbaar goed is. Het validatieproces is operationeel maar jij onderzoekt of er mogelijkheid of behoefte is voor verdere optimalisatie. Je schakelt met veel stakeholders, te beginnen met de validatiespecialisten vanuit het Reporting Team. Met hen stel je dagelijks de planning vast, bespreek je oplossingen voor eventuele issues, en je helpt hen om vakinhoudelijk verder te groeien. Daarnaast schakel je rechtstreeks met betrokken stakeholders vanuit de DFC organisatie, Compliance en Group Audit. Op operationeel niveau maar vaak ook op senior niveau. Je maakt planning en resultaten inzichtelijk voor bijvoorbeeld senior management binnen de bank en de toezichthouder. Je doorziet wanneer escalaties nodig zijn en trekt tijdig aan de bel. Kortom, vanuit jouw rol heb je grote invloed op het verloop van een belangrijk proces binnen de DFC organisatie en daarmee voor de Bank. Naast je coördinerende werkzaamheden neem je zelf ook verantwoordelijkheid voor het valideren van milestones. Je hebt een gezonde interesse om te begrijpen welke verbeteringen een milestone moet brengen of welke problemen moeten zijn geadresseerd. Hierbij wordt een breed spectrum aan onderwerpen geraakt: processen, systemen, medewerkers, innovatie, et cetera. Dit maakt jouw werkgebied afwisselend en interessant! Om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren zijn kennis van KYC processen en ervaring op het gebied van Audit een pré.WerkomgevingHet thema Financial Crime leeft. Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee van de misdaadvormen waar wij onze opsporingsactiviteiten op richten. Minstens zo belangrijk vinden wij de maatschappelijke relevantie van ons werk. En dan gaat het om onze rol als gatekeeper, die van invloed is op de veiligheid en stabiliteit in de maatschappij. En in het verlengde daarvan op die van onze klanten. Dit alles raakt aan ons bestaansrecht en het veiligstellen van de continu teit. Binnen DFC hechten wij grote waarde aan het verbinden van de belangen van onze klanten, de maatschappij en de bank.In dit dynamische speelveld bouw je mee aan de afdeling en het in gang zetten van verbeteringen. Onze standplaats is Amersfoort.Je komt te werken in een team van professionals. Je rapporteert binnen DFC Oversight aan de team lead DFC Reporting. Het totale team van DFC bestaat uit meerdere afdelingen en disciplines met ca 2.000 fte waarmee je intensief contact zult hebben.Je profielDenk je dat je bij ons past? Check je profiel:• Je kunt processen coördineren, overzien en aansturen;• Je bent sterk in stakeholdermanagement en brengt makkelijk belangrijke stakeholders bij elkaar;• Je bent analytisch sterk, je bent in staat om snel tot de kern te komen en kunt verbanden leggen;• Je bent organisatie sensitief (tactvol) en bent in staat om duurzame relaties op te bouwen;• Je signaleert snel tekortkomingen en daaruit voortvloeiende risico’s;• Je hebt een sterke overtuigingskracht voor jouw standpunten en advies;• Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend, zowel schriftelijk als mondeling op verschillende levels;• Je hebt kennis van de structuur en organisatie van ABN AMRO;• Je hebt affiniteit met het werkterrein van Audit, Compliance of Business Control;• Beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal.Wij biedenBij DFC kom je terecht in een gedreven en dynamische werkomgeving, waarin hard gewerkt wordt vanuit een gezamenlijke visie en doelstelling. Een platte structuur, korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en een intensieve samenwerking met andere afdelingen kenmerken onze nieuwe unit. We stellen hoge eisen aan ons werk en verliezen hierbij nooit de menselijke touch uit het oog omdat we ervan overtuigd zijn dat juist dat essentieel is voor het slagen van onze missie. Vanuit deze werkcontext bieden we je de ruimte je zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen. Doorgroei is mogelijk in deze functieInteresse?Waar denk jij aan bij een volgende stap? Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk. Vertel onsjouw verhaal. Neem voor meer informatie contact op met Teun Overbeek, Teamlead DFC Oversight Reporting op.

Lees meer…

Controller – High Quality Detachering & Interim ManagementBV – Amersfoort

JobID = 2b0.07

Zoek jij de ideale startsfunctie als financial, danzou deze functie dat zomaar voor je kunnen zijn. Als juniorfinancial controller ben je de rechterhand van de manager finance& control, en werk je in een financieel team samen met 3 anderefinance collega’s. Samen zijn jullie het financiele geweten van ditleuke software bedrijf. Wat ga je doen? Controleren, verwerken encoderen van inkoop- en verkoopfacturen Organiseren en uitvoeren vande financiële administratie Verzorgen van BTW aangiftes enjaarcontrole Opstellen van periodieke rapportages en verzorgen vanmanagement informatie Toepassen van externe wet- en regelgeving eninterne richtlijnen Signaleren van relevante ontwikkelingen,aandragen van verbeteringen en adviseren van het managementVerantwoordelijk voor een juiste en volledige project- enabonnementsregistratie. Over jou Afgeronde HBO / Bachelor opleidingin de richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance 0 tot 2jaar werkervaring op het gebied van finance, accounting of controlKennis van en interesse in financiële/ administratieve processen Jebent toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Je herkent jezelfin resultaatgerichtheid, ondernemerschap en ambitie. Je bentkritisch en werkt accuraat Je kunt zowel zelfstandig als inteamverband goed uit de voeten. Je bent oplossingsgericht, flexibelen hands-on en presteert onder druk van deadlines. De organisatieen afdeling Dit moderne softwarebedrijf ontwikkelt specifiekesoftware en applicaties voor onder andere de overheid. Met een teamvan 60 vaste medewerkers, staan ze klaar om alles softwarematig ingoede banen te leiden. Daarnaast is het bedrijf sterk gericht opinnovatie. Wat krijg je? Afhankelijk van de ervaring die jemeeneemt ligt de salarisindicatie bij aanvang tussen de € 2400 en €2800 bruto per maand Dit is dan ook de ideale 1e of 2e stap vooriemand met een half jaar tot 2 jaar ervaring, die nog veel wiltleren in een complexe en dynamische omgeving Daarnaast is er eenwinstdelingsregeling van 7% tot max 10% Een pensioenregeling Laptop+ telefoon Speciale doorgroei &ontwikkelingsprogramma’s.

Lees meer…

GZ-Psycholoog vakgroep Klinieken Amersfoort ( 24-32 uur) – GGZ – Amersfoort

JobID = 55h0.08

Wat ga je doen

Voor wie jij er bent? Patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening die vaak gepaard gaat met andere problematiek. Als gedragsdeskundige behandel je patiënten volgens de ART en IDDT methodiek. Om het zorgaanbod in onze klinieken verder te ontwikkelen, van elkaar te kunnen leren en elkaar te ondersteunen zijn wij bezig om een vakgroep op te zetten en jij vervult hierin een belangrijk rol.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • de invulling van de vakgroep mede vorm te geven vanuit jouw kennis als gedragsdeskundige.
 • als regiebehandelaar intakes te verrichten, behandelplannen op te stellen, te zorgen voor integraliteit van het behandelproces en het centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen te zijn.
 • individuele en groepstherapieën te geven.
 • coaching en advies te geven en ondersteuning te bieden aan de verpleegkundige teams.

Jouw 150 collega’s van de klinieken wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, acute, intensieve en langdurige zorg bieden aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoeningen.
Om de zorg in onze klinieken beter op elkaar af te stemmen, elkaar te ondersteunen, en ervaringen te delen zijn wij bezig een team van gedragsdeskundigen op te zetten met een klinisch psycholoog, een orthopedagoog, ondersteuning vanuit een toegepaste psycholoog en met jou als gz-psycholoog. De zorg in onze klinieken is verdeeld over verschillende afdelingen: de HIC, acuut, intensief en de medium care. Jouw aandachtsgebied bestaat uit 2 (nader te bepalen) afdelingen binnen de klinieken. De ambitie is om met elkaar over de grenzen van de teams heen te werken en elkaar te versterken met onze kennis en ervaring.

Hoe je de teams in de klinieken het beste kunt omschrijven? Betrokken, verbindend en professioneel. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Waar ga je werken?

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en gesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie als ouderenpsychiatrie. 

De resultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich over een breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. De aandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbij herstelgerichte patiëntenzorg centraal staat. Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in de visie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Wat mag je verwachten?

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als gz-psycholoog bij GGz Centraal rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 3.465,- en € 5.439,- (CAO GGZ, functiegroep 65) op basis van 36 uur.
 • een contract voor 24 – 32 uur per week (mogelijkheden m.b.t. het aantal uur zijn bespreekbaar) voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
 • een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling. Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Lees meer…

Verpleegkundige – GGZ Centraal – Amersfoort

JobID = 5e0.07

Wat ga je doen

Voor wie jij erbent? Een diversiteit aan doelgroepen aan wie jij de zorg enbegeleiding biedt die zij nodig hebben. Jij springt bij waar ditnodig is en zorgt samen met het vaste team voor continuïteit in dezorg voor onze patiënten. Kortom, je bent er als verpleegkundige inhet flexteamdoor:

 • mee tedraaien op meerdereafdelingen.
 • tezorgen voor een optimaal behandel- enleefklimaat.
 • tewerken volgens de nieuwste ontwikkelingen, zoals ART (ActiveRecoveryTriad), HIC (High Intensive Care), herstelgerichtwerken.
 • hetvaste team teondersteunen.

Alsverpleegkundige in de flex ben je breed inzetbaar. Deze manier vanwerken biedt jou de mogelijkheid om kennis te maken met de diversedoelgroepen en mee te draaien binnen verschillendebehandelprogramma’s. Afwisselend werk en een mooie kans om ervaringop tedoen.Afhankelijkvan jouw opleiding, ervaring en mogelijkheden stemmen we samen afop welke afdeling je wordt ingezet. Sander en Eveline van hetFlexbureau vertellen je graag meer, je vindt hun contactgegevensonderaan dezevacature.
 
Opdit moment zijn we, naast versterking voor de verpleegkundige teamsop onze locatie in Amersfoort, hard op zoek naar verpleegkundigendie op onze Corona Observatie Afdeling in Laren (Juliana-oord)willenwerken.
 
Jouw nieuwe collega’svan de verpleegkundige teams wachten al op je. Met jou alsverpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, hetbieden van de beste zorg aan onzepatiënten.
Hoeje onze teams het beste kunt omschrijven? Betrokken,gemotiveerd en flexibel. En het belangrijkste: we hebben plezier inwat we doen. We werken hard, mét onshart.

Waar ga jewerken?

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg.Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschilmaken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuitbetrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar tebouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meerweten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onzelocaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strektzich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe& Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt ineen goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand vanAmersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten metsterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij biedenzowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en geslotenafdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie alsouderenpsychiatrie. 

Deresultaatverantwoordelijke zorgeenheid Eemland ontfermt zich overeen breed werkgebied. Regio Eemland is volop in ontwikkeling. Deaandacht is gericht op doelmatige behandeling waarbijherstelgerichte transmurale patiëntenzorg in de keten centraalstaat. Samenwerking, optimalisatie en innovatie vind je terug in devisie op patiëntenzorg én werkgeverschap.

Wat heb jenodig?

Jij bent een enthousiaste verpleegkundige die hetwerken met verschillende doelgroepen als een positieve uitdagingziet. Daarbij heb je snel overzicht in de soms complexe situatiesen zet je jouw overtuigingskracht in als dat nodig is. Je pastbinnen GGz Centraal als je vanuit jouw expertise wilt bijdragen aande allerbeste zorg. Ook heb je voor dezebaan:  

 • eendiploma verpleegkundige niveau 4 of 6, met BIGregistratie.
 • kennisvan de diverse psychiatrischeziektebeelden.
 • kennisvan en ervaring in het werken binnen de volwassenen- en/ofouderenpsychiatrie (bij voorkeur zowel in de acute als in delangdurigezorg.

Wat mag je verwachten?

Mogelijkhedenbinnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatiezijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen opontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma enwoon-werkafstand. We zien wie je bent en wat jekan. Ook kun je als verpleegkundige bij GGz Centraalrekenenop: 

 • eenbruto maandsalaris tussen € 1.955,- en € 3.326,- (CAO GGZ,functiegroep 45) op basis van 36uur.  
 • eencontract voor 4 (minimaal) tot 28 uur per week voor eenjaar. Bij wederzijds enthousiasme ligt een vast contract daarnavoor dehand.  
 • doorgroeimogelijkheden door het volgen van de opleidinghbo-v.
 • eeneindejaarsuitkering en een goedepensioenregeling. 
 • 166verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen webijdragen aan een goedewerk-privébalans.   
 • eenmeerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheidom jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeldde aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding ofextraverlof.  

Eenreferentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bijindiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring OmtrentGedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden dekosten.

Lees meer…

Verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) – Joof Media – Amersfoort

JobID = 4d0.07

Mensenwerk is het belangrijkste ingrediënt vanzorgverlening. Elke werkdag ga je om met hulpbehoevenden. Soms wordje gezien als beste vriend(in), soms als laatste strohalm. Het isdaarom van enorm belang dat jij oprechte aandacht toont voor demensen die je verzorgt. Kun je goed luisteren en hou je ervan omeen praatje te maken? Dan kun je met jouw kennis en glimlach eenwereld van verschil maken voor een ieder die je hulp nodig heeft.Spreekt dat je aan? Dan is dit de baan voor jou! Als Verzorgende IGhou je een vinger aan de pols bij de mensen die je verzorgt ensignaleert zo nieuwe of terugkerende gezondheidsproblemen. Je moetdaarnaast in staat zijn om duidelijk met andere hulpverleners tecommuniceren over de status en het behandelplan van een cliënt.Naast je nauwe opletten en alertheid is het dus enorm belangrijkdat je goede communicatieve vaardigheden hebt. Om je functie alsVerzorgende IG goed te kunnen vervullen, verwachten we van je datje in staat bent om reguliere verpleegtechnische handelingen uit tevoeren. Het is daarbij van groot belang dat je zelfverzekerdoverkomt op degenen die je helpt. Wanneer je in een V&V- ofziekenhuis aan de slag gaat, kom je in een team te werken met leukecollega’s. Kies je (daarnaast) bijvoorbeeld voor het draaien vandiensten in de thuiszorg, dan bezoek je zelfstandig hulpbehoevendentijdens een route door je eigen regio.

Lees meer…

Onderhoudsmonteur machines / installaties – SPIE – Amersfoort

JobID = 55h0.07

“Bij SPIE heb je alle vrijheid, ruimte enmiddelen om je te ontplooien” – TeammanagerJacqueline Hus

 

 

Niet ‘gewoon een baan’. 
Als je liever elke werkdag bijhetzelfde productiebedrijf steeds weer hetzelfde monteurswerk wildoen, dan is deze baan waarschijnlijk niet voor je weggelegd. Dezebaan bij SPIE maintenance Solutions is er namelijk 1 voor eenservicemonteur die graag werkt bij verschillende klanten opuiteenlopende locaties. Soms voor 1 dag, vaker voor een langereperiode. 
 
Jij voorkomt dat delijn van onze opdrachtgevers stil komt te staan. En als dat tocheens gebeurt, dan los je de storing in een oogwenk op. Dit lukt jedoordat je als servicemonteur in de maakindustrie: 

 • (periodiek) onderhoud pleegt. 
 • vliegensvlug storingswerkzaamheden (correctief enpreventief) verzorgt. 
 • periodiek deproductielijnen onderhoudt. 

Niet ‘gewoon eenbedrijf’. 
Bij SPIE MaintenanceSolutions, de naam zegt het al, richten wij ons vooral opmachineonderhoud, en dat binnen een dynamisch werkveld datvoortdurend aan het ontwikkelen is.  

Door altijd mee te ontwikkelen met de laatstetechnologische innovaties kunnen wij een afgewogen dienstenpakketbieden aan onze klanten. Dit dienstenpakket richt zich oppreventief en correctief onderhoud, met het oog op toekomstigeaanpassingen/modificaties.  

Met ruim400 loyale vakmannen- en vrouwen vormt het team SPIE MaintenanceSolutions een hechte club waar er altijd oprechte aandacht is vooriedereen. Zo laten we jouw verjaardag niet onopgemerkt voorbij gaanen is jouw teammanager Jacqueline Hus (bijna) 24/7 bereikbaar.Eens per kwartaal komt het hele regioteam bij elkaar en ook kan jede jaarlijkse BBQ en het kerstdiner vast in je agendanoteren. 

Niet ‘gewoon’ eenset arbeidsvoorwaarden. 
We vragenveel van jou als onderhoudsmonteur maakindustrie en dus bieden weveel. Om precies te zijn bieden we voor deze functie op basis van40 uur per week: 

 • om te starteneen jaarcontract. 
 • salaris van €3.025 tot € 3.800 bruto per maand.  
 • een nette auto, de beste gereedschappen en goede kleding.Alles wat je nodig hebt om visitekaartje te zijn. 
 • beschikking tot de beste PBM’s. We werken veilig ofniet. 
 • een PMT-pensioenregeling waarvanSPIE meer dan twee derde betaalt. Voor later.
 • 25 vakantiedagen + 13 adv-dagen. Dat tikt lekkeraan. 
 • eenwinstdelingsregeling. 
 • allekansen voor verdere ontwikkeling en opleiding.?Je hoeft ze alleenmaar te grijpen. 

Niet ‘gewoon eenmedewerker’. 
Dagelijks moeten wijhet verschil maken bij onze klanten en op onze top presteren. Datvragen wij van al onze medewerkers dus ook van jou alsservicemonteur. Om het verschil te kunnen maken in jouw werk heb jeeen hoog schakelvermogen en maak je makkelijk een praatje.Daarbovenop: 

 • heb je eenmbo-opleiding Mechatronica, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde opniveau 4 afgerond. 
 • wil en kan je inploegendiensten werken. 
 • werk(te) jebijvoorbeeld als storingsdienstmonteur, technicusof onderhoudsmonteur. Als dat in de maakindustrie was, scoorje bonuspunten.  

Gewoonsolliciteren. 
Ben jij de persoondie geen genoegen (meer) neemt met een gewone baan bij een gewonewerkgever? Solliciteer gewoon direct op deze vacature voorservicemonteur maakindustrie in de regio Amersfoort.

Heb je vragen? Schakel met Jacqueline Hus, via WhatsApp+of telefoon op 06 14012444 of mail viajacqueline.hus@spie.com 

 

Lees meer…

Klinisch Neuropsycholoog Psychodiagnostiek en Ouderen Ambulant Amersfoort (16-36 uur) – GGZ – Amersfoort

JobID = 54g0.08

Wat ga je doen

Voor wie jij er bent? Kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Door behandelinterventies en hulpmiddelen ervoor zorgen dat ouderen in hun dagelijkse omgeving zo goed mogelijk kunnen functioneren. We verwelkomen jou als klinisch neuropsycholoog met hart voor ouderen en complexe (psycho)diagnostische vraagstellingen heel graag bij onze specialistische afdelingen die de deur wijd open hebben staan voor kennisdeling, innovatie en ontwikkeling.

‘Wij’ zijn de ambulante afdeling ouderenpsychiatrie en de afdeling psychodiagnostiek. Samen buigen wij ons over diagnostische puzzels bij kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek en cognitieve problemen in het kader van neurodegeneratieve problemen/geheugenproblemen. Daarbij willen we verder kijken, verder gaan, dan alleen het beantwoorden van differentiaal diagnostische vraagstellingen. Hoe zorgen we er voor dat de waarde van een intensief neuropsychologisch onderzoek optimaal benut wordt en op welke manier, via welke strategie, in welke context, met welke behandelinterventie of met welk hulpmiddel bereiken we dat de oudere in diens dagelijkse omgeving tot zo goed mogelijk functioneren komt.
GGz Centraal wil op landelijk niveau een voortrekkersrol spelen in de behandeling van ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Als instelling staan we aan de vooravond van grote infrastructurele beslissingen op het gebied van bouw- en ICT-investeringen om zo onze patiënten de beste behandelomgeving te kunnen bieden. Jij kunt daarbij een belangrijke rol spelen.

Het precieze takenpakket en de omvang van je dienstverband stemmen we graag af op jouw persoonlijke wensen. In ieder geval ben je er als klinisch neuropsycholoog door:

 • sparringpartner te zijn voor de teamleiders van beide afdelingen. Samen met jou zorgen we voor de doorontwikkeling van de afdelingen.
 • een leidende en regievoerende rol in te nemen richting andere disciplines.
 • wetenschappelijk onderzoek uit te voeren of daarin te participeren, mogelijkheden zijn er voldoende.
 • opleidelingen van de P-opleiding binnen de afdeling werkbegeleiding te geven, ook het superviseren van deze opleidelingen binnen GGz Centraal is onderdeel van je werk.

Als klinisch neuropsycholoog neem je deel aan de vakgroep gedragswetenschappers Eemland, die enkele keren per jaar bij elkaar komt. Eenmaal per jaar is er een symposium voor alle gedragswetenschappers van GGz Centraal. De PSG (Psycholoog Specialisten van GGz Centraal) behartigt de belangen van alle klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen binnen de organisatie.

Hoe je onze teams het beste kunt omschrijven? Professioneel, innovatief en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Waar ga je werken?

Bij GGz Centraal rekenen elk jaar zo’n 25.000 cliënten op ons als de specialist in geestelijke gezondheidszorg. Samen met bijna 3.000 collega’s willen we elke dag het verschil maken voor onze cliënten. Dit doen wij deskundig en vanuit betrokkenheid. En door te verbinden, te innoveren en op elkaar te bouwen. Zo werken we samen aan de ggz van nu en van morgen. Meer weten over onze strategische koers? Je leest het hier.

Onze locaties vind je in het midden van het land. Ons werkgebied strekt zich uit over Eemland, Flevoland, Gooi & Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Jouw nieuwe werkplek? Zon & Schild ligt in een goed bereikbare en bosrijke omgeving aan de rand van Amersfoort. Wij bieden een breed behandelaanbod aan patiënten met sterk uiteenlopende ziektebeelden en zorgbehoeften. Wij bieden zowel acute als langdurige zorg, wij kennen open en gesloten afdelingen en afdelingen voor zowel volwassenenpsychiatrie als ouderenpsychiatrie. 

Opleiden, onderzoek en innovatie zijn meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden. Gezamenlijk dragen ze bij aan continue verbetering van de zorg voor onze cliënten. Onderzoeken die binnen GGz Centraal plaatsvinden zijn over het algemeen praktijkgericht en kunnen direct van invloed zijn op de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in de dagelijkse patiëntenzorg. Erkende opleidingen zijn dé belangrijkste bron voor vernieuwing en inspiratie in de patiëntenzorg. GGz Centraal heeft vele uitmuntende opleidingen in huis, waaronder de P-opleiding: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en psychotherapeuten volgen bij GGz Centraal het praktijkgedeelte van hun opleiding. GGz Centraal heeft een ruim aantal erkende praktijkopleidingsplaatsen voor postmaster opleidingen gedragswetenschappen en kent een jarenlange opleidingstraditie.

De ambulante afdeling ouderenpsychiatrie richt zich op de kwetsbare (‘frail’) mensen vanaf een jaar of zestig, die kampen met een complexe mix van aandoeningen en beperkingen op psychiatrisch, cognitief en somatisch vlak, vaak gemengd met psychosociale problemen zoals eenzaamheid en gebrek aan zingeving. 
De afdeling psychodiagnostiek heeft als kerntaak het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek voor de gehele regio Eemland. Daarnaast is er een opleidingstaak en zijn er altijd meerdere psychologen in opleiding tot gz-psycholoog of gz-psychologen in opleiding tot klinisch psycholoog aan de afdeling verbonden. De afdeling heeft een rol in het verzamelen van data voor diverse wetenschappelijke onderzoeken binnen GGz Centraal.

 

Wat mag je verwachten?

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud, type behandelprogramma en woon-werkafstand. Samen kijken we naar wat jij nodig hebt in je werk. Op professioneel én persoonlijk vlak: we zien wie je bent. Betere zorg begint bij jou en daar ondersteunen en faciliteren we je graag in. Ook kun je als klinisch neuropsycholoog bij GGz Centraal rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 4.206,- en € 6.564,- (CAO GGZ, functiegroep 70) op basis van 36 uur. 
 • een contract voor (afhankelijk van jouw voorkeur) 36 per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, dus je krijgt bij ons meteen een vast contract.
 • een persoonlijk studiebudget t.b.v. de herregistratie van € 1.800,- per jaar.
 • een eindejaarsuitkering, voor een fijne extra aan het einde van het jaar.
 • 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een goede werk-privébalans.
 • een goede pensioenregeling. Prettig voor later!
 • een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende reiskostenvergoeding of extra verlof.

Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten.

Lees meer…

Controller – High Quality Detachering & Interim ManagementBV – Amersfoort

JobID = 52e0.07

Zoek jij de ideale startsfunctie als financial, danzou deze functie dat zomaar voor je kunnen zijn. Als juniorfinancial controller ben je de rechterhand van de manager finance& control, en werk je in een financieel team samen met 3 anderefinance collega’s. Samen zijn jullie het financiele geweten van ditleuke software bedrijf. Wat ga je doen? Controleren, verwerken encoderen van inkoop- en verkoopfacturen Organiseren en uitvoeren vande financiële administratie Verzorgen van BTW aangiftes enjaarcontrole Opstellen van periodieke rapportages en verzorgen vanmanagement informatie Toepassen van externe wet- en regelgeving eninterne richtlijnen Signaleren van relevante ontwikkelingen,aandragen van verbeteringen en adviseren van het managementVerantwoordelijk voor een juiste en volledige project- enabonnementsregistratie. Over jou Afgeronde HBO / Bachelor opleidingin de richting Accountancy, Bedrijfseconomie of Finance 0 tot 2jaar werkervaring op het gebied van finance, accounting of controlKennis van en interesse in financiële/ administratieve processen Jebent toegewijd, ondernemend en vooruitstrevend. Je herkent jezelfin resultaatgerichtheid, ondernemerschap en ambitie. Je bentkritisch en werkt accuraat Je kunt zowel zelfstandig als inteamverband goed uit de voeten. Je bent oplossingsgericht, flexibelen hands-on en presteert onder druk van deadlines. De organisatieen afdeling Dit moderne softwarebedrijf ontwikkelt specifiekesoftware en applicaties voor onder andere de overheid. Met een teamvan 60 vaste medewerkers, staan ze klaar om alles softwarematig ingoede banen te leiden. Daarnaast is het bedrijf sterk gericht opinnovatie. Wat krijg je? Afhankelijk van de ervaring die jemeeneemt ligt de salarisindicatie bij aanvang tussen de € 2400 en €2800 bruto per maand Dit is dan ook de ideale 1e of 2e stap vooriemand met een half jaar tot 2 jaar ervaring, die nog veel wiltleren in een complexe en dynamische omgeving Daarnaast is er eenwinstdelingsregeling van 7% tot max 10% Een pensioenregeling Laptop+ telefoon Speciale doorgroei &ontwikkelingsprogramma’s.

Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Amersfoort

JobID = 51d0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker in Amersfoort en regio Utrecht. Jekan onder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker voor eenhuiselijke sfeer, waarin kinderen zich veilig voelen. Je houdt deontwikkeling van de kinderen en de groep goed in de gaten, dus hetis belangrijk om oplettend en alert te zijn. Als er problemen zijn,overleg je dat met je collega’s, de ouders of een deskundige. Ookals ouders vragen hebben kunnen ze bij jou terecht. Je organiseertactiviteiten op het gebied van sport en bewegen, kunst encreativiteit. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan deopvoeding van de kinderen en passen goed bij hun leeftijd. Op dezemanier begeleid en stimuleer je kinderen in hun sociale, emotioneleen cognitieve ontwikkeling. Ook draag je zorg voor de inventarisvan gemeenschappelijke en groepsruimten, waarbij je lichtehuishoudelijke taken verricht. Ben je enthousiast geworden om alsBSO/KDV Pedagogisch Medewerker aan het werk te gaan in Amersfoorte.o. en voldoe je aan de funtie-eisen? Solliciteer dandirect!

Lees meer…