Docent Biologie – Amsfort College – Amersfoort

JobID = 55h0.1

Biologie (0.8 fte.)
Tevens geef je in de onderbouw de GO! Food & Care.
 
Wij zijn op zoek naar een medewerker die als docent ervaring/interesse heeft in:

  • het ontwikkelen van vakoverstijgend onderwijs en buitenschools leren
  • lesgeven aan leerlingen met verschillende niveaus zoals, gl/tl en havo 

Bij voorkeur bevoegde docenten worden uitgenodigd…


Lees meer…

Assistent-accountant – Confido-finance – Amersfoort

JobID = 53f0.07

In deze functie ondersteun je derelatiebeheerder bij analysewerkzaamheden. Je signaleert knelpuntenen informeert de relatiebeheerder hier over. Verder stel jejaarrekeningen samen waarbij het handig is als je al kuntconsolideren. Ook ben je verantwoordelijk voor het verwerken vanaangiftes en administraties. Ten slotte ben jij het telefonischeaanspreekpunt bij vragen vanuitklanten.

<...

Lees meer…

Ervaren beleidsmedewerker Sociaal Domein – Daan vestiging Amersfoort – Amersfoort

JobID = 49a0.07

Door de vele veranderingen op gebied van Participatie, WMO en Jeugdzorg die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, ziet het takenpakket van gemeente er tegenwoordig anders uit. Zij verlangen naar Beleidsmedewerkers die vorm kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en daardoor een brug kunnen slaan tussen beleid en uitvoering. Als Beleidsmedewerker Sociaal Domein heb je een erg variërend takenpak…


Lees meer…

Controller – TALECT – Amersfoort

JobID = 1a0.07

De gehele administratie. Voor dit bedrijfmet duizend medewerkers en klanten wereldwijd is het allesbehalveeenzijdig of saai. Wij zoeken namelijk een vliegende keep die decijfers van de verschillende lokale vestigingen up to date houdt enaan de bel trekt als het beter kan? Dan zoeken we jou voor deze(starters)functie.

Wat ga je doen?

Wat zijn je taken:

  • Je voertde bedr…


Lees meer…

Leider kinderopvang – Joof Media – Amersfoort

JobID = 47a0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Amersfoort en regio Utrecht. Je kan onderandere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerker v…


Lees meer…

Calculator elektrotechniek – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 1a0.07

Als Calculator/Kostendeskundige ben jeverantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen vanpotentiële projecten binnen een gesteld termijn. Daardoor kan eeneconomisch verantwoorde inschrijving gedaan worden. Je beoordeeltaanvraagdocumenten en selecteert leveranciers en onderaannemers. Jetoetst de haalbaarheid van de klantvraag en signaleert gaandeweghet project kansen, bedreigingen …


Lees meer…

Constructeur bouwkunde – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 24y0.07

Als Constructeur projectleiderutiliteitsbouw heb je een veelzijdige rol binnen de organisatie. Jehebt een functie met technische, organisatorische, commerciële enfinanciële aspecten. Je bent verantwoordelijk voor het realiserenvan projecten. Je taken als Constructeur projectleiderutiliteitsbouw bestaan onder meer uit:

-Acquisitie en relatiebeheer
– Ontwerpen en projectmatigbegeleid…


Lees meer…

Manager procesindustrie – Arcadis – Amersfoort

JobID = 1a0.07

We zoeken een strategisch adviseur en/ofprocesmanager gebiedsontwikkeling om met name vraagstukken rondomde implementatie van de omgevingswet op te kunnen pakken.

De strategisch adviseur en/of procesmanagergebiedsontwikkeling maakt deel uit van het team Ruimte binnen deadviesgroep Gebiedsontwikkeling binnen de divisie Milieu. Tevenszal hij / zij participeren in een van de groeiprioriteit …


Lees meer…

Bouwkundig projectleider – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 1a0.07

Binnen deze functie als Projectmanagerhoudt je je bezig met de projectcoördinatie en procesorganisatievan bouwprojecten. Je voert hiertoe onder andere de volgendewerkzaamheden uit:

– Je speelt een rol in deacquisitie van projecten;
– Je bent verantwoordelijkvanaf het pve tot en met de oplevering en afrekening;
-Als vertegenwoordiger van de klant en de klantwens zorg je da…


Lees meer…

Werkvoorbereider bouw – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 1a0.07

Als werkvoorbereider ben jij eenbelangrijk onderdeel van het een projectteam en werkt samen aan hetrealiseren van droomhuizen van particulieren. Jij bent eenbelangrijke schakel tussen de verkoop, uitvoerders en deopdrachtgever. De onderstaande taken behoren tot jouw takenpakketals werkvoorbereider:

  • Het opstellenvan de projectspecificaties, projectplanning enwerkbegroting;
  • Je …


Lees meer…

Ontwerper bouwkunde – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 1a0.07

Binnen de functie van teamleider ontwerpen engineering geef je leiding aan een team van bouwkundigontwerpers, 3D modelleurs en projectleiders die zich bezighoudenmet grootschalige bouwprojecten in de ontwerp en engineeringsfase.Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdereontwikkeling van 3D modelleren, BIM samenwerkingsvormen en hetafstemmen van het 3D model op proces enplanning.<...

Lees meer…

Constructeur bouwkunde – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 1a0.07

Als Constructeur projectleiderutiliteitsbouw heb je een veelzijdige rol binnen de organisatie. Jehebt een functie met technische, organisatorische, commerciële enfinanciële aspecten. Je bent verantwoordelijk voor het realiserenvan projecten. Je taken als Constructeur projectleiderutiliteitsbouw bestaan onder meer uit:

-Acquisitie en relatiebeheer
– Ontwerpen en projectmatigbegeleid…


Lees meer…

Hoofd constructeur / ontwerper civiele techniek – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 41a0.07

Ben jij constructeur en zorg jij ervoordat er het maximale uit projecten wordt gehaald? Dan ben je jij deconstructeur die wij zoeken! Als constructeur ben jeverantwoordelijk vanaf het ontwerp tot en met de berekeningen vanmet name Utiliteitsprojecten. Je bent een stevige sparringspartnervoor collega’s, uitvoerende partijen en anderebetrokkenen. Wanneer de complexiteit toeneemt word jegemotivee…


Lees meer…

Ontwerper bouwkunde – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 41a0.07

Binnen de functie van teamleider ontwerpen engineering geef je leiding aan een team van bouwkundigontwerpers, 3D modelleurs en projectleiders die zich bezighoudenmet grootschalige bouwprojecten in de ontwerp en engineeringsfase.Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan de verdereontwikkeling van 3D modelleren, BIM samenwerkingsvormen en hetafstemmen van het 3D model op proces enplanning.<...

Lees meer…

Bouwkundig projectleider – Kracht Recruitment – Amersfoort

JobID = 40i0.07

Ben jij gedreven en wil je iets betekenenvoor de wereld om je heen? In deze functie werk je aanverschillende projecten en ben je hier verantwoordelijk voor.Binnen deze functie vertegenwoordig je de belangen vanopdrachtgevers en ben jij het eerste aanspreekpunt. Enkele takenwaar je als projectmanager verantwoordelijk voorbent:

  • Verplichtingen vanuit deopdrachtgever volledig te inventar…


Lees meer…

Registeraccountant – Confido-finance – Amersfoort

JobID = 39a0.07

Wij hebben een vacature voor eenAccountant AA, locatie Amersfoort. Voor cliënten ben jij hetaanspreekpunt. Het bespreken van de jaarrekening en tussentijdsecijfers is jou op het lijf geschreven. Vanuit jouw expertise ben jeprima in staat verbetermogelijkheden bij cliënten te signaleren ente adviseren in de bedrijfsvoering. Het is een voordeel als je altekeningsbevoegd om de eindverantwoordeli…


Lees meer…

Beleidsmedewerker sociaal domein – Daan vestiging Amersfoort – Amersfoort

JobID = 38h0.07

Door de vele veranderingen op gebied van Participatie, WMO en Jeugdzorg die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, ziet het takenpakket van gemeente er tegenwoordig anders uit. Zij verlangen naar Beleidsmedewerkers die vorm kunnen geven aan nieuwe ontwikkelingen en daardoor een brug kunnen slaan tussen beleid en uitvoering. Als Beleidsmedewerker Sociaal Domein heb je een erg variërend takenpak…


Lees meer…

Functioneel beheerder – Stichting Philadelphia Zorg – Amersfoort

JobID = 38h0.07

Functioneel Beheerder ✅ Functioneel beheerderDigitale Werkomgeving ApparatuurAmersfoort, 32-36 uur perweek Voor de afdeling Informatisering & Automatisering(I&A) in Amersfoort zijn wij op zoek naareen Functioneel beheerder Digitale WerkomgevingApparatuur voor 32 tot 36 uur per week. Technologie isniet meer weg te denken uit de zorg. Het vergroot devrijheidsbeleving en de zelfredzaamheid van…


Lees meer…