Inkoper – WR.nl Solliciteren – Delft

JobID = 12l0.07

Organisatie:

Ons bedrijf is een combinatie tusseneen technisch ontwerpbureau en een productiebedrijf en functioneertdaarbij als een zeer gespecialiseerde (onder)aannemer. Deorganisatie is in deze samenstelling uniek in Nederland. Projectenworden van ontwerp tot realisatie in eigen beheer uitgevoerd.
Als groeiend bedrijf zijn wij op zoek naar talentvol…


Lees meer…