Maatschappelijk werker, specialisatie kinder- enjeugd – DPA Sociaal Domein – Nijmegen

JobID = 18r0.07

Wat je gaatdoen:

Als Jeugdconsulent voer jegesprekken met jeugdigen die hulpvragen hebben en maak je met hetgezin een passend ondersteuningsplan en/of stel je herindicaties.Net als bij de WMO en de Participatiewet kijk je bij de Jeugdwetnaar het vergroten van de participatie van de cliënt in demaatschappij. Als Jeugdconsulent coördineer je de ingezetteondersteuning en…


Lees meer…