Leider kinderopvang – Joof Media – Waverveen

JobID = 18r0.07

Je gaat via Zorgwerk flexibel aan de slag als BSOPedagogisch Medewerker in Lemelerveld en regio IJsselland. Je kanonder andere werken bij onze opdrachtgevers op het gebied vanKinderopvang en BSO. Als pedagogisch medewerker in de kinderopvangbegeleid je groepen kinderen in een kinderdagverblijf,buitenschoolse opvang (BSO), naschoolse opvang (NSO) ofpeuterspeelzaal. Je zorgt als pedagogisch medewerk…


Lees meer…