Budgetconsulent – Breda – DPA Sociaal Domein – Breda

JobID = 18r0.07

Wat je gaatdoen:

  • AlsSchuldhulpverlener adviseer en ondersteun je klanten die zichmelden met ondersteuningsvraag op financieel gebied;
  • Je stelt een diagnose van de schuldensituatie en maakteen plan van aanpak. Een integrale aanpak met andere professionals,hulpverlenende instanties en schuldeisers is van belang om het planvan aanpak tot uitvoer te brengen.

Lees meer…