Algemeen directeur – stichting Prohles – Katwijk

JobID = 21u0.07

Organisatieprofiel:
De Groenvan Prinstererschool valt onder het bevoegd gezag van de stichtingProhles (sinds 1 januari 2018). Prohles is een gezonde,zelfstandige organisatie die zich richt op hoogstaand onderwijs enpassende zorg voor elke leerling. De 12 scholen van stichtingProhles (www.prohles.nl) handelenvanuit een Christelijke levensovert…


Lees meer…