Projectleider ict – NV Economische Impuls Zeeland – Vlissingen

JobID = 1a0.05

mpuls is op zoek naar een projectmanager voor hetcluster Circulaire economie en Energietransitie. De werkzaamhedenzijn gericht op het initiëren en ontwikkelen van projecten binnendeze vakgebieden, in nauwe samenwerking met partners uit hetbedrijfsleven, onderwijs en de overheid. De volgende werkzaamhedenbehoren tot het takenpakket: Bedenken en ontwikkelen van projectensamen met bedrijven, uitwerk…


Lees meer…