Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland - Tiel, Gelderland - Als toegankelijk onderwijskundig en inspirerend leider weet u de talenten van leerkrachten van OBS De Waayer te benutten om een positief leer- en leefklimaat te scheppen en leerlingen eigentijds en ui...

Lees verder...