TriaCon BV - Zwolle, Overijssel - Waaruit bestaan je werkzaamheden? Inspecteren en inventariseren van gebouwen volgens conditiemeting methodiek NEN 2767 en dit verwerken in een Meerjarenonderhoudsplanning; Uitwerken van geïnspecteer...

Lees verder...